Pelastakaa Lapset logo

Kirjallinen kuuleminen hallituksen tiedonannon valmistelun tueksi

Kirjallinen kuuleminen 9.8.2023 hallituksen tiedonannon valmistelun tueksi liittyen yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.
Valtion velvollisuus on varmistaa johdonmukaisesti yli hallituskausien ja kaikissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa jokaisen lapsen ja kaikkien lapsiryhmien turvallisuus, oikeudet ja hyvinvointi.