Keskeytetty lapsuus: konfliktit ja kriisit syventävät lapsiköyhyyttä

Konfliktit ja muut kriisit vaikuttavat lapsiin ympäri maailmaa. Pelastakaa Lapset vähentää lapsiköyhyyttä konflikteissa ja kriiseissä huolehtimalla lasten perustarpeiden täyttymisestä, tukemalla perheiden toimeentuloa ja varmistamalla lapsille tien koulutuksen pariin.

Joka kuudes lapsi maailmassa elää tällä hetkellä konfliktin keskellä. Konfliktialueilla elävien lasten määrä oli yli 450 miljoonaa vuonna 2020, mikä oli suurin luku 20 vuoteen.

Konfliktit ja erilaiset kriisit, kuten ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt, asettavat lapset vaaraan monin eri tavoin. Esimerkiksi parhaillaan jatkuva Ukrainan sota nostaa ruuan hintaa useissa maissa ja maanosissa. Jo valmiiksi laajan ruokakriisin partaalla olevat maat, kuten useat Itä-Afrikan valtiot, kohtaavat konfliktin vakavimmat vaikutukset.

Konfliktit ja kriisit syventävät lapsiköyhyyttä. Lapset kärsivät eniten, kun perheen toimeentulo vaarantuu. Lapset voivat joutua haitalliseen lapsityöhön, kärsiä aliravitsemuksesta ja joutua jäämään pois koulusta.

Konfliktien ja kriisien seurauksena lasten lapsuus keskeytyy.

Perustarpeet on turvattava

Heikoimmassa asemassa ovat usein lapset ja perheet, jotka ovat joutuneet esimerkiksi sodan tai ilmastokriisin vuoksi jättämään kotinsa, menettäneet kaiken omaisuutensa ja toimeentulonsa.

Silloin on tärkeää tarjota apua, joka täyttää lasten elintärkeät perustarpeet. Puhtaan veden ja ravitsevan ruoan saanti turvataan Pelastakaa Lasten humanitaarisella työllä.

Sudanissa pitkään jatkunut konflikti, taloudellinen kriisi, maailmanlaajuinen koronapandemia sekä pahimmat tulvat vuosikymmeniin ovat vaikeuttaneet perheiden elämää.

Pelastakaa Lapset edistää lasten ja perheiden tärkeimpien terveyspalveluiden sekä ravitsevan ruuan saantia. Ruoka-avulla ja terveydenhuollolla ehkäistään ja hoidetaan erityisesti maan sisäisten pakolaisten lasten aliravitsemusta.

“Kaksi lastani on jo toipunut aliravitsemuksesta sen jälkeen, kun saimme energiapatukoita sekä vuohia kasvatettavaksi”, kertoo 10 lapsen äiti Amira* Pohjois-Darfurista Sudanista.

Lapsilähtöinen sosiaaliturva ja käteisapu vahvistavat toimeentuloa

Jotta perheet eivät ajautuisi köyhyyden kierteeseen yllättäviä vaikeuksia kohdatessa, on turvaverkkojen olemassaolo tärkeää. Pelastakaa Lapset on yhdessä viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa vahvistanut sosiaaliturvaa maissa, joissa riski jäädä tai ajautua köyhyyteen on suurin.

Sosiaaliturvalla viitataan palveluihin ja rahallisiin etuuksiin, joiden tarkoitus on turvata riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämän hetkissä. Lapsilähtöisessä sosiaaliturvassa rahalliseen tukeen yhdistetään neuvontaa esimerkiksi lapsen ravitsemuksesta, laajemmasta hyvinvoinnista sekä hyvästä vanhemmuudesta.

Humanitaarisissa kriiseissä hyödynnetään yhä laajemmin perheille annettavaa käteisapua. Tämä avun muoto on todettu tehokkaaksi keinoksi tukea ahdingossa olevia perheitä.

Somaliassa konfliktista ja vakavasta kuivuudesta kärsineet perheet ovat saaneet käteisapua, jonka tarkoitus on vahvistaa perheiden toimeentuloa ja näin ollen varmistaa lapsille hyvä lapsuus. Paikallisten yhteisöjen jäsenet auttoivat tunnistamaan suurimmassa avuntarpeessa olevat perheet.

Käteisapu Somaliassa auttoi 49 651 lasta ja aikuista vuoden 2021 aikana. Perheet kertoivat, että tuki auttoi heitä esimerkiksi hankkimaan puhdasta juomavettä ja lääkkeitä sekä maksamaan lasten koulumaksuja.

Koulutus takaa tulevaisuuden

Koulutus on tärkeä ovi ulos lapsiköyhyydestä. Konflikteissa lasten koulutus kuitenkin usein keskeytyy. Pelastakaa Lapset tukee lasten koulutusta kriiseissä. Perheen elinolojen helpottuessa vanhemmat pystyvät täyttämään lastensa tärkeimmät tarpeet, eikä lapsia tarvita huolehtimaan sisaruksistaan tai tekemään töitä.

Burkina Fasossa 12-vuotiaalla Aissatoulla* oli mahdollisuus palata kouluun, kun hänen perheensä oli saanut suojaa ja perustarvikkeita eikä konfliktia paenneen perheen tarvinnut enää murehtia päivittäisessä elämässään.

Pelastakaa Lapset edistää myös lasten oppimista turvallisella, väkivallattomalla ja tasa-arvoisella koulutuksella maailman pahimmilla konfliktialueilla. Sudanissa lapset, joiden koulunkäynti on keskeytynyt konfliktin tai koronapandemian seurauksena, pääsevät palaamaan kouluun ja tavoittelemaan tulevaisuuden unelmiaan. Vuonna 2021 tuettiin 36 649 lapsen koulunkäyntiä.

Suomen Pelastakaa Lapset tukee konflikteista ja kriiseistä kärsivien lasten ja perheiden hyvinvointia suomalaisten lahjoittajien sekä muun muassa Euroopan unionin ja Suomen ulkoministeriön tuella.