Äiti ja tytär hymyilevät taustalla pieni lapsi kurkistaa äidin olkapään takaa.

Kansainvälisen työmme ohjelmaraportti 2023

Kansainvälisen työmme ohjelmaraportti vuodelta 2023 on nyt julki! Lue raportista tarkemmin, millaisiin tuloksiin ylsimme ympäri maailmaa.

Vuonna 2023 Suomen Pelastakaa Lapset tavoitti kansainvälisellä toiminnallaan 636 933 ihmistä yhteensä 10 pääkohdemaassa. Tämän lisäksi osallistuimme kansainvälisen liikkeemme humanitaariseen apuun eri katastrofien ja kriisien koettelemilla alueilla.

Pääkohdemaitamme vuonna 2023 olivat Burkina Faso, Filippiinit, Indonesia, Intia, Nepal, Norsunluurannikko, Sambia, Somalia, Sudan ja Ukraina.

Kansainvälisen työmme ohjelmaraportin kansikuva.
Julkaisu

Kansainvälisen työn ohjelmaraportti 2023

Vuosittain julkaistavassa raportissa kerromme lisää työstämme ja  aikaansaaduista tuloksistamme lasten hyväksi.

Avainlukuja vuodelta 2023

376 075
tavoitettua lasta ympäri maailmaa.
260 858
tavoitettua aikuista ympäri maailmaa.
10
pääkohdemaata.
27
tuettua hanketta.

Tuloksia teemoittain

Jaoimme viime vuoden onnistumisiamme kansainvälisen työmme pääteemojen mukaan. Voit tutustua tästä esimerkkeihin tuloksista, joita saavutimme kohdemaissamme viime vuoden aikana.

Lapsilähtöinen sosiaaliturva on kansainvälisen lapsiköyhyyden vastaisen työmme ydin. Työ perustuu yhteistyöhön ohjelmamaidemme sosiaaliturvasta vastaavien viranomaisten kanssa. Esimerkiksi Nepalissa, Intiassa ja Sambiassa olemme pystyneet ohjaamaan perheitä tuloksellisesti sosiaaliturvajärjestelmiensä piiriin.  

Vahvistamme myös paikallisten sosiaaliturvajärjestelmien lapsilähtöisyyttä. Tärkeä osa tätä työtä on hyvien vanhemmuustaitojen vahvistaminen. Esimerkiksi Nepalissa tutkimuksemme osoitti, että vanhemmuuskoulutusta saaneet vanhemmat käyttivät enemmän väkivallattomia kasvatusmenetelmiä ja turvautuivat vähemmän henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan tai laiminlyöntiin kuin sellaiset sosiaaliturvan piirissä olevat vanhemmat, jotka eivät olleet saaneet vanhemmuuskoulutusta.    

Filippiineillä kehittämämme vanhemmuusohjelmaa laajennetaan valtakunnalliseksi. Vanhemmuusohjelma tulee jatkossa tavoittamaan 4,4 miljoonaa kotitaloutta ja yli 7 miljoonaa lasta.  

Viime vuonna Filippiinien sosiaaliministeriö panosti henkilöstönsä kouluttamiseen, jotta jatkossa kaikki sosiaaliturvaa saavat vanhemmat käyvät vanhemmuusvalmennuksen. 

Väkivaltaa kohdanneiden lasten uskallus pyytää apua kasvoi viime vuonna huomattavasti. Samoin lisääntyi lasten tietämys, mistä ja keneltä he saavat väkivaltatapauksissa apua. Kyselyymme vastanneiden lasten valmiudet ja tiedot lisääntyivät keskimäärin 51 prosenttiyksikköä lähtötilanteeseen verrattuna Burkina Fasossa, Norsunluunrannikolla, Sambiassa ja Somalimaassa. 

77 prosenttiyksikköä tukemiemme ohjelmien tukemista virallisista lastensuojelupalveluiden tuottajista ja 17 prosenttiyksikköä epävirallisista lastensuojelupalveluiden tuottajista Sambiassa, Somalimaassa, Norsunluurannikolla ja Burkina Fasossa täytti laatustandardit vuonna 2023. Vertailuna vuonna 2022 virallisista lastensuojelupalveluiden tuottajista vain 21 prosenttiyksikköä täytti laatustandardit ja epävirallisista lastensuojelupalveluiden tuottajista 5 prosenttiyksikköä.

Laatutekijöitä ovat esimerkiksi

  • lasten osallisuus
  • lasten turvaaminen prosesseissa
  • henkilökunnan osaaminen 
  • ja koulutustaso. 

Sudanissa onnistuimme tekemään pitkäjänteistä työtämme 12:ssa 18 osavaltiosta huolimatta aseellisesta konfliktista, joka on pakottanut lähes puolet väestöstä, mukaan lukien 14 miljoonaa lasta, riippuvaiseksi humanitaarisesta avusta. Yksi osa tätä apua oli hengenpelastavien terveys- ja ravitsemuspalvelujen tarjoaminen 237 379 haavoittuvassa asemassa olevalle ihmiselle. 

Sudanissa onnistuimme vahvistamaan lasten oppimista erittäin haastavasta humanitaarisesta tilanteesta huolimatta. EU:n tuella pystyimme käynnistämään koulunkäyntiin palaamista koskevan kampanjan ja edistämään lasten pääsyä koulutukseen 28 vaihtoehtoisen oppimisohjelman avulla.

Ohjelmiin osallistui 1485 lasta sekä pystyimme kouluttamaan yhteensä 272 opettajaa. Lähes kaikki koulut pysyivät lukuvuoden suljettuina, mutta onnistuimme avaamaan kouluja Keski-Darfurissa. Lisäksi kunnostimme alueella luokkahuoneita ja rakensimme käymälöitä, käsienpesupisteitä ja vesisäiliöitä. Jaoimme noin 8000 lapselle oppimateriaaleja. 

Ukrainassa perustimme Suomen ulkoministeriön tuella kuusi digitaalista oppimiskeskusta. Tuimme opettajien valmiuksia antaa etäopetusta ja toimitimme oppimateriaalia lasten etäopiskeluun. 

Yhteensä tavoitimme 10 472 lasta koulutukseen liittyvällä työllämme. 


Ladattavat tiedostot