iloinen kiharapäinen tyttö hymyilee kameralle

Vierailu Tsekin tasavallassa adoptioyhteistyön aloittamiseksi

Tiedote 15.08.2022 

Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälinen adoptiopalvelu on aloittanut adoptioyhteistyön Tšekin tasavallan adoption keskusviranomaisen UMPOD:n kanssa. Kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö Päivi Pietarila ja adoptiovastaava Merita Lepojärvi vierailivat 13-17.6.2022 Tšekin tasavallassa Brnon kaupungissa tutustumassa yhteistyökumppanimme UMPOD:n henkilöstöön ja toimintaan.

Vierailun aikana saimme paljon tietoa Tšekin tasavallan lastensuojelun tilasta ja kehitystyön suuntaviivoista, joista meille piti esityksen Sosiaali- ja työllisyysministeriön edustaja Radek Šoustal. Tšekin tasavallassa noin 12000 lasta on sijoitettuna kodin ulkopuolelle ja he ovat suojelun ja sijoituksen tarpeessa. Viime vuosien kehittämistavoitteena on ollut siirtyä laitospainotteisesta hoidosta lyhyt- ja pitkäaikaiseen perhesijoitukseen. Osalle lapsista ei kuitenkaan löydy adoptio- tai perhesijoitusta omasta maasta ja nämä lapset ovat Tšekin tasavallan lainsäädännön mukaisesti mahdollista sijoittaa kansainväliseen adoptioon, jonka avulla voidaan turvata lapselle mahdollisuus päästä pysyviin olosuhteisiin perheeseen. Tšekin tasavallassa kansainvälisen adoption tarpeessa ovat erityisesti vähemmistötaustaiset lapset, joille ei löydy adoptio- tai sijaisperhettä omasta synnyinmaasta.

Olemme hyvin iloisia voidessamme aloittaa yhteistyön Tšekin tasavallan kanssa. Tapaaminen adoptioviranomaisten kanssa vahvisti käsitystämme erittäin laadukkaasta ja adoptoitavan lapsen tarpeet tunnistavasta työskentelytavasta. UMPOD:n henkilöstön mukaan kaiken heidän toimintansa lähtökohtana on adoptoiva lapsi ja hänen tarpeensa. Lapsiesitystyöskentelyssä lapsen asioista vastaava psykologi tekee arvion lapsen tarpeiden mukaisen perheen löytymisestä. Olimme vaikuttuneita myös ammattitaitoisesta, sitoutuvasta ja adoptionhakijoita tukevasta työtavasta, jolla UMPOD:n psykologit työskentelevät hakumatkalla olevien perheiden ja adoptoitavien lasten kanssa.

Uusi kohdemaamme kaipaa hakijoita, jotka ovat sitoutuneita ja valmiita toimimaan vanhempana toisesta kulttuurista ja puutteellisista sosiaalisista lähtökohdista tulevalle lapselle.

Adoptioyhteistyökumppanimme asettamat edellytykset hakijoille ovat seuraavat:

  • Avioliitossa olevat pariskunnat (mies ja nainen) tai yksinhakijat. Yksinhakijoiden sukupuolta ei ole rajattu.
  • Samaa sukupuolta olevien pariskuntien ei ole mahdollista adoptoida.
  • Hakijoiden ja adoptoitavan lapsen välisen ikäeron toivotaan olevan korkeintaan 40 vuotta. Vierailulla kuitenkin tarkentui, että hakijoiden iän suhteen voi olla hieman joustoa, jos esim. toinen puoliso on muutaman vuoden vanhempi.
  • Yhteistyötapaamisen aikana adoptiovanhemmille asetettavat edellytykset myös tarkentuivat. Tšekin viranomaiset eivät edellytä lapsettomuutta tai lapsettomuustodistuksen esittämistä. Lapsen näkökulmasta heille tärkeintä on adoptionhakijoiden hyvin ja selkeästi kuvatut motiivit lapsen adoptoimiselle.
  • Ei rajoituksia perheessä jo olevien lasten määrästä.
  • Hakijoilla tulee olla hyvä fyysinen ja psyykkinen terveydentila.

Tšekin tasavalta on kohdemaana lähellä sijaitseva ja helposti tavoitettava maa. Myös Brnon eläväinen noin 400 000 asukkaan kaupunki ilahdutti meitä kauneudellaan ja toimivuudellaan. Meidät vastaanotettiin Tšekin tasavallassa lämpimästi ja saimme kohdata lämmintä vieraanvaraisuutta ja kiinnostusta Suomeen maana ja suomalaisiin adoptionhakijoihin. Myös yhteistyökumppanimme UMPOD:n edustajat ovat mielellään aloittamassa yhteistyötä Pelastakaa Lasten kansainvälisen adoptiopalvelun kanssa. He ovat vakuuttuneita, että Suomessa lapset pääsevät hyvin valmennettuihin ja lapsen tarpeet tunnistaviin perheisiin.

Lisätietoja:

Päivi Pietarila

Kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö | Bulgaria

Merita Lepojärvi

Adoptiovastaava | Filippiinit, Thaimaa, Tšekki