Pelastakaa Lapset logo

Kannanotto sateenkaarilasten ja -nuorten oikeuksien turvaamiseksi

Seta, ISIO, Suomen UNICEF, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset muistuttavat, että hallituksen on varmistettava viipymättä intersukupuolisten lasten oikeus keholliseen koskemattomuuteen, ja turvattava sateenkaarilasten ja -nuorten oikeudet.