Pelastakaa Lapset logo

Kannanotto: Pelastakaa lapset tyrmää valtiovarainministeriön leikkauslistan 7.3.2023

Valtiovarainministeriö julkisti 6.3.2023 arvionsa julkisen talouden sopeutustarpeesta eduskuntavaalien alla. VM:n arvio sopeutustarpeesta on 9 miljardia euroa kahden seuraavan vaalikauden aikana.

Pelastakaa Lasten näkemys on, että monet annetuista esityksistä kasvattavat eriarvoisuutta, heikentävät perusturvaa ja vaarantavat perheiden toimeentulon jo ennestään haastavassa taloustilanteessa. Pelastakaa Lapset kantaa huolta ehdotusten vaikutuksista heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin ja peräänkuuluttaa lapsivaikutusten arviointia.