Pelastakaa Lapset logo

Kannanotto: Lastensuojelussa tulee pyrkiä kokonaisvaltaiseen uudistukseen

Lapsi- ja perhejärjestöt ovat julkaisseet 13.4. yhteisen kannanoton, jossa järjestöjen mielestä lastensuojelun kokonaisuus on uudistettava niin, että sirpaleisista palveluista päästään kokonaisvaltaiseen auttamiseen. Meidän on panostettava rohkeammin ehkäisevään lastensuojeluun ja annettava asiakkaille aktiivinen rooli. Järjestöjen on oltava työssä mukana vahvoina kumppaneina niin kansallisesti kuin alueellisesti.