nenapaivaPelastakaa Lapset on mukana Nenäpäivässä. Nenäpäivä kerää varoja maailman köyhimmissä oloissa elävien lasten hyväksi ja yllyttää suomalaisia hauskaan varainkeräykseen.

Lastensuojelua ja lapsilähtöistä sosiaaliturvaa kehittämällä lapset ulos köyhyyden kierteestä

Pelastakaa Lasten Nenäpäivä-kohteet sijaitsevat Intiassa Rajastanin osavaltiossa sekä Länsi-Afrikassa Burkina Fasossa. Nenäpäivä-kohteissamme parannamme lasten asemaa mahdollistamalla yhä useamman perheen pääsyn tukijärjestelmien piiriin, kehittämällä paikallisia lastensuojelujärjestelmiä lapsilähtöisimmiksi, kouluttamalla sekä lapsia että vanhempia heidän omista vaikutusmahdollisuuksistaan sekä tekemällä työtä paikallisten viranomaisten ja päättäjien kanssa.

Työmme Intiassa

Dungapur on Intian suurimman osavaltion Rajastanin köyhintä aluetta. Dungapurissa on muita alueita suurempi lapsikuolleisuus ja joka kolmas lapsi on aliravittu. Erityisesti orvot tai toisen vanhempansa menettäneet lapset ovat muita heikommassa asemassa. He joutuvat usein hyväksikäytetyiksi tai laiminlyödyiksi ja ilman tukea jääneiden lasten kohtalona on köyhyyden kierre, josta on vaikea päästä ulos.

Pelastakaa Lasten hankkeen avulla kaikkein köyhimmät lapset hyötyvät Intian valtion jo olemassa olevista sosiaalisista tulonsiirto-ohjelmista. Toinen toiminnamme piirissä olevista valtion ohjelmista tukee vanhempansa menettäneiden lasten huoltajia ja toinen ohjelma takaa työtä maaseudun kotitalouksille.

Molemmat ohjelmat ovat jo aiemmin parantaneet köyhimpien perheiden elinoloja, mutta tulonsiirrot eivät välttämättä ole hyödyttäneet lapsia. Lisääntyneitä tuloja ei useinkaan ole käytetty lasten hyväksi ja aikuisten työllistämisohjelman myötä lasten työpaikoilla ja kotona tekemä työ on jopa lisääntynyt. Kun töihin lähtevät vanhemmat jättävät nuoremmat lapset esikoisten hoidettaviksi, nämä eivät pääse kouluun. Toisinaan vanhemmat ottavat myös lapset töihin mukaan aputyövoimaksi.

Pelastakaa Lasten kehittämä lähestymistapa parantaa köyhimpien kotitalouksien pääsyä tukien piiriin ja samalla lisää viranomaisten, sosiaalityöntekijöiden, opettajien ja lasten huoltajien ymmärrystä lasten oikeuksista ja tarpeista. Hankkeen tukemien ohjelmien piirissä on 1 340 lasta, jotka näin hyötyvät hankkeesta suoraan. Kaiken kaikkiaan hankkeesta hyötyy 14 070 lasta ja aikuista.

Työmme Burkina Fasossa

Burkina Faso kuuluu maailmaan köyhimpiin maihin. Valtaosa maan väestöstä saa edelleen elantonsa maanviljelystä, mutta liian vähäiset sademäärät ja toisaalta ajoittaiset tulvat sekä eroosiosta johtuva maaperän köyhtyminen vaikeuttavat maanviljelyä. Ilmastonmuutoksen myötä nämä ilmiöt ovat kasvattaneet vaikutustaan, ja tällä hetkellä arviolta seitsemän kymmenestä maanviljelijäperheestä ei pysty tuottamaan kaikkea tarvitsemaansa viljaa.

Pienten lasten aliravitsemus on Burkina Fasossa vakava ongelma, noin kymmenes alle viisivuotiaista kärsii aliravitsemuksesta ja yksi sadasta lapsesta on vakavasti aliravittu. Syitä lasten aliravitsemukseen on useita: ruuan yksipuolisuus ja vähäisyys, huono hygienia ja puhtaan veden puute sekä köyhien perheiden vaikea pääsy terveyspalveluiden piiriin niiden korkean hinnan vuoksi. Burkina Fasossa on paljon myös haavoittuvassa asemassa olevia lapsia, jotka ovat vaarassa joutua hyväksikäytön tai väkivallan uhreiksi.

Suomen Pelastakaa Lapset vahvistaa Burkina Fason lasten suojelua. Tavoitteenamme on parantaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ja marginalisoitujen lasten hyvinvointia Mouhoun, Hauts-Bassinsin ja Centre-Nordin alueilla. Tätä teemme vahvistamalla paikallisia lastensuojelujärjestelmiä, jotta ne pystyisivät tunnistamaan ja huolehtimaan lapsiväkivallan uhreista aiempaa tehokkaammin. Lisäksi parannamme perheiden ja yhteisöjen lastensuojeluvalmiuksia.

Pelastakaa Lapset lisää myös erilaisten koulutusten ja aktiviteettien kautta lasten kykyä suojella itseään väkivallalta ja hyväksikäytöltä, kuten lapsityöltä ja lapsiavioliitoilta. Lisäksi Pelastakaa Lapset pyrkii vaikuttamaan valtion käytäntöihin ja rahoitukseen, jotta lastensuojelua parannettaisiin ja siitä tehtäisiin lapsiystävällisempää. Vuodesta 2019 lähtien tätä työtä tehdään myös Nenäpäivän tuella.

Nenäpäivän verkkosivut

Katso video toiminnastamme lapsilähtöisen sosiaaliturvan edistämiseksi Etelä-Aasiassa.