Nenäpäivä

Pelastakaa Lapset on jälleen mukana Nenäpäivässä. Nenäpäivä kerää varoja maailman köyhimmissä oloissa elävien lasten hyväksi ja yllyttää suomalaisia hauskaan varainkeräykseen. 

Lapsille turvaa ja suojelua Burkina Fasossa

Pelastakaa Lasten Nenäpäivän kohdemaa on tänä vuonna Burkina Faso. Burkina Fasossa ei ole helppoa olla lapsi. Aseelliset konfliktit, ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiöt, koulutuksen puute ja äärimmäinen köyhyys vaikeuttavat perheiden elämää ja vaarantavat lasten tulevaisuuden. Lapsiin kohdistuvat uhat ovat lisääntyneet merkittävästi Sahelin konfliktin levittyä vuodesta 2019 alkaen. Burkina Faso on yksi maailman lapsille vaarallisimmista maista.

Nenäpäivän tuella varmistamme, että yhä useamman lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen toteutuu. Tuemme äärimmäisessä köyhyydessä olevia perheitä saamaan turvatumpaa toimeentuloa ja elintärkeitä perustarpeita. Vahvistamme lisäksi lastensuojelua, jotta yksikään lapsi ei joutuisi väkivallan, hyväksikäytön tai huonon kohtelun uhriksi.

Lahjoita Nenäpäiväkeräykseen

Työmme lasten hyväksi 

Nenäpäivän varoilla tuetaan kahta Pelastakaa Lasten hanketta Burkina Fasossa: ensimmäinen hanke tukee perheiden toimeentuloa Sahelin alueella ja toinen keskittyy pidempiaikaiseen lastensuojelun kehitykseen Boucle du Mouhonin alueella.

Ruokaturvaan ja perheiden suojaan keskittyvässä hankkeessa maan pohjoisosissa väkivaltaisuuksista kärsivällä Sahelin alueella äitejä koulutetaan tunnistamaan lasten aliravitsemus. Perheiden ruokaturvaa ja muuta toimeentuloa vahvistetaan säännöllisillä raha-avustuksilla. Humanitaarisen avun hankkeen toiminta-alueille vastikään saapuneille, väkivaltaisuuksia paenneille perheille on alettu jakaa telttoja, suojien rakennustarvikkeita sekä välttämättömiä hygieniatarvikkeita. Turva on yksi keskeisistä keinoista ehkäistä ja vähentää äärimmäistä köyhyyttä sekä puuttua köyhyyden haitallisiin vaikutuksiin.

Vahvistamme lastensuojelun järjestelmiä yhteistyössä lasten huoltajien, paikallisten yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa. Lastensuojelua vahvistetaan edistämällä lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan, tukemalla hyväksikäyttöä kohdanneita lapsia, kouluttamalla vanhempia ja sosiaalityöntekijöitä sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön. Tavoitteemme on varmistaa, että lapset saavat käydä koulua, tavata ystäviään ja välttyä lapsityöltä ja muulta hyväksikäytöltä.

Katso Nenäpäivän omat sivut