Nenäpäivä

Pelastakaa Lapset on jälleen mukana Nenäpäivässä. Nenäpäivä kerää varoja maailman köyhimmissä oloissa elävien lasten hyväksi ja kannustaa suomalaisia osoittamaan välittämistä maailman lapsille.

Koulutusta lapsille konfliktien keskellä

Tänä vuonna Nenäpäivästä saaduilla varoilla Pelastakaa Lapset auttaa kaikista heikoimmassa asemassa olevia lapsia pääsemään kouluun Sudanissa.

Sudanissa ei ole helppoa käydä koulua, eikä mahdollisuus opiskella ole miljoonille lapsille itsestäänselvyys. Pitkään jatkuneiden konfliktien, ilmastokriisin ja maailmanlaajuisen koronapandemian seurauksena tuhannet lapset Sudanissa ovat menettäneet pääsynsä perusopetuksen pariin.

Lahjoita Nenäpäiväkeräykseen

Työmme lasten hyväksi 

Toiminnallamme vastaamme koulutukseen sekä lastensuojeluun liittyviin lasten keskeisimpiin tarpeisiin Sudanin kuudessa eri osavaltiossa. Tuen avulla varmistamme, että konflikteista kärsineillä lapsilla on mahdollisuus jatkaa oppimistaan.

Laadukkaan koulutuksen avulla lapset pystyvät rakentamaan elämänsä vakaalle pohjalle. Koulutus tarjoaa lapsille pitkäkestoisia, tulevaisuuden kannalta tärkeitä taitoja. Konflikteista kärsineille lapsille koulussa käyminen on keino palata tavalliseen arkeen ja kokea jälleen olonsa turvalliseksi.

Vähennämme lasten koulutukseen kohdistuvia esteitä kunnostamalla ja rakentamalla oppimistiloja, sekä kehitämme näitä tiloja turvallisiksi, osallistaviksi ja inklusiivisiksi. Tarjoamme koulusta pois jääneille lapsille tukea epävirallisen koulutuksen muodossa. Kehitämme myös opettajien ja vanhempainyhdistysten valmiuksia edistää lasten oppimista sekä lisäämme tietoisuutta koulutuksen tärkeydestä ympäröivissä yhteisöissä.

Katso Nenäpäivän omat sivut