nenapaivaPelastakaa Lapset on mukana Nenäpäivässä. Nenäpäivä kerää varoja maailman köyhimmissä oloissa elävien lasten hyväksi ja yllyttää suomalaisia hauskaan varainkeräykseen.

Lapsilähtöisellä sosiaaliturvalla lapset ulos köyhyyden kierteestä

Pelastakaa Lasten Nenäpäiväkohde sijaitsee Intian Dungapurissa. Dungapur on Rajastanin osavaltion köyhintä aluetta. Dungapurissa on muita alueita suurempi lapsikuolleisuus ja joka kolmas lapsi on aliravittu. Erityisesti orvot tai toisen vanhempansa menettäneet lapset ovat muita heikommassa asemassa, he joutuvat usein hyväksikäytetyiksi tai laiminlyödyiksi. Ilman tukea jääneiden lasten kohtalona on köyhyyden kierre, josta on vaikea päästä ulos.

Pelastakaa Lasten hankkeen avulla kaikkein köyhimmät lapset hyötyvät Intian valtion jo olemassa olevista sosiaalisista tulonsiirto-ohjelmista. Hankkeella kehitetään kahta valtion jo olemassa olevaa ohjelmaa lapsilähtöisiksi. Toinen näistä valtion ohjelmista tukee vanhempansa menettäneiden lasten huoltajia ja toinen ohjelma takaa työtä maaseudun kotitalouksille. Molemmat ohjelmat ovat parantaneet köyhimpien perheiden elinoloja, mutta tulonsiirrot eivät välttämättä ole hyödyttäneet lapsia. Lisääntyneitä tuloja ei useinkaan ole käytetty lasten hyväksi ja aikuisten työllistämisohjelman myötä lasten työpaikoilla ja kotona tekemä työ on jopa lisääntynyt. Kun töihin lähtevät vanhemmat jättävät nuoremmat lapset esikoisten hoidettaviksi, nämä eivät pääse kouluun. Toisinaan vanhemmat ottavat lapset töihin mukaan aputyövoimaksi.

Pelastakaa Lasten kehittämä lähestymistapa parantaa köyhimpien kotitalouksien pääsyä tukien piiriin ja samalla lisää viranomaisten, sosiaalityöntekijöiden, opettajien ja lasten huoltajien ymmärrystä lasten oikeuksista ja tarpeista. Hankkeen tukemien ohjelmien piirissä on 1 340 lasta, jotka näin hyötyvät hankkeesta suoraan. Kaiken kaikkiaan hankkeesta hyötyy 14 070 lasta ja aikuista.

Tavoitteena lapsilähtöinen sosiaaliturva kaikkialla Intiassa

Tämän kolmivuotisen (2016 – 2018) hankkeen tavoitteena on parantaa vanhempansa menettäneiden lasten elämänlaatua vähentämällä lasten työntekoa ja aliravitsemusta sekä vähentämällä oppilaiden poissaoloja Dungapurin alueella sekä yhdessä naapuriosavaltiossa. Pelastakaa Lasten pidemmän aikavälin tavoitteena on tuoda lapsilähtöinen lähestymistapa kaikkiin Intian valtion tulonsiirto-ohjelmiin, kaikissa osavaltioissa.

Nenäpäivän verkkosivut

Katso video toiminnastamme lapsilähtöisen sosiaaliturvan edistämiseksi Etelä-Aasiassa.