Nenäpäivä

Pelastakaa Lapset on mukana Nenäpäivässä. Nenäpäivä kerää varoja maailman köyhimmissä oloissa elävien lasten hyväksi ja yllyttää suomalaisia hauskaan varainkeräykseen. 

Lapsille suojelua ja tukea nousemiseen äärimmäisestä köyhyydestä 

Pelastakaa Lasten Nenäpäivä-kohteet sijaitsevat Intiassa ja Länsi-Afrikassa Burkina FasossaNenäpäivän tuella varmistamme, että yhä useamman lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen toteutuu. Tuemme äärimmäisessä köyhyydessä olevia perheitä saamaan turvatumpaa toimeentuloa ja autamme heitä pääsemään köyhyyden kierteestä irti. Vahvistamme lisäksi lastensuojelua, jotta lapset eivät joutuisi väkivallan, hyväksikäytön tai huonon kohtelun uhreiksi. 

Lahjoita Nenäpäiväkeräykseen

Lasten tilanne Intiassa 

Intiassa äärimmäisessä köyhyydessä elävien lasten ja perheiden sekä syrjittyjen väestöryhmien tilanne on yhä hyvin vaikea. Perheiden toimeentulovaikeuksien vuoksi moni lapsi joutuu keskeyttämään koulunkäyntinsä. Dungarpurin alueella on myös tavallista, että lapset lähetetään muualle maahan tekemään työtä. Lapsityön lisäksi myös varhaiset avioliitot ovat yleisiä.

Burkina Faso kuuluu maailman vähiten kehittyneiden maiden joukkoon ja on myös niistä maista, joissa lasten elinehdot ovat kaikkein heikoimmatPelastakaa Lasten Lapsuuden Loppu –indeksin 176 maasta Burkina Faso on sijalla 167. Äärimäisen köyhyyden lisäksi lasten tilannetta vaikeuttavat toistuvat luonnonkatastrofit sekä aseelliset konfliktit ja väkivaltaisuudet.

Työmme lasten hyväksi 

Parannamme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten hyvinvointia vähentämällä lapsiköyhyyttä ja vahvistamalla lasten suojelua Mouhoun, Hauts-Bassinsin ja Centre-Nordin alueilla Burkina Fasossa sekä Dungarpurin alueella Intian Rajastanissa. 

SuojeluaVahvistamme lastensuojelun järjestelmiä yhteistyössä lasten huoltajien, paikallisten yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa. Osana tätä työtä edistämme kaikkien toimijoiden kykyä tunnistaa lasten vaikeat tilanteet ja huolehtia niistä lapsista, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. 

Erilaisten koulutusten ja aktiviteettien kautta lisätään lasten kykyä suojella itseään esimerkiksi lapsityöltä ja lapsiavioliitoilta. Pelastakaa Lapset vaikuttaa myös päätöksentekijöihin ja viranomaisiin, jotta lastensuojelua parannettaisiin ja siitä tehtäisiin lapsiystävällisempää. 

Lapsiköyhyyden vähentämistä: Sosiaaliturva on yksi keskeisistä keinoista ehkäistä ja vähentää äärimäistä köyhyyttä sekä puuttua köyhyyden haitallisiin vaikutuksiinTuemme viranomaisia ja paikallisia yhteisöjä kehittämään sosiaaliturvan järjestelmiä, niin että ne tavoittaisivat juuri niitä perheitä, jotka ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa.  

Oikein kohdistetuilla tukitoimilla tuetaan perheitä pääsemään vaikeuksiensa yli. Samalla varmistetaan, ettei lasten terveys ja ravitsemus heikkene. Lapset voivat myös välttyä lapsityöltä ja lapsiavioliitoilta, samalla kun heidän koulunkäyntinsä jatkuminen tulee turvatuksi. 

Kaikessa toiminnassamme lisäämme lasten ja heidän vanhempiensa voimavaroja ja mahdollisuuksia itse parantaa elinehtojaan sekä saamaan äänensä kuuluviin. Samalla tehdään työtä sen eteen, että keskeiset julkiset palvelut paremmin huomioisivat ja vastaisivat lasten ja perheiden tarpeisiin. 

Katso Nenäpäivän omat sivut