Kaikille lapsille on turvattava väkivallaton elämä

Pelastakaa Lasten liittokokous peräänkuuluttaa väkivallatonta elämää kaikille lapsille. Järjestöaktiivit kantavat huolta lasten kohtaamasta väkivallasta Suomessa, Euroopassa ja maailmalla. Pelastakaa Lasten liittokokous kokoontui 23.-24.4.

Lapset kokevat ja todistavat nykypäivänä moninaista henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Tällä on vahingoittavia seurauksia lasten kasvulle, kehitykselle ja hyvinvoinnille. Sotien ja konfliktien keskellä elää joka viides lapsi maailmassa. Väkivalta sodissa kohdistuu yhä useammin siviileihin, kuten parhaillaan Ukrainassa.

Suomen Pelastakaa Lapset on tänä vuonna tehnyt töitä lasten oikeuksien hyväksi 100 vuotta. Pelastakaa Lasten kantavana teemana on ollut kautta aikojen auttaa väkivallan keskelle joutuneita lapsia.

Lasten kokemukset väkivallasta on saatava näkyviksi

Pelastakaa Lasten liittokokous vaatii, että lapsia lähellä olevien aikuisten ja ammattilaisten osaamista kuulla ja kykyä ymmärtää lasten väkivaltakokemuksia on vahvistettava Suomessa. Lapsia ei huomioida tarpeeksi aikuisille kohdistuneissa palveluissa ja lasten kokemukset eivät välity ammattilaisille ja päättäjille.

Liittokokous muistuttaa myös, että perheitä ja lapsia arjessa tukevat matalan kynnyksen palvelut ovat tehokasta lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäisevää työtä, johon on panostettava, jotta raskailta lastensuojelun toimilta vältytään. Liittokokous kantaa huolta siitä, että lastensuojelu on tällä hetkellä Suomessa kuormittunutta ja lastensuojelun toimeenpano on sirpaleista. Asiakkaana oleville lapsille ei ole riittävästi aikaa ja tukea.

Sota on aina sota lapsia vastaan

Konfliktialueilla elävien ja sieltä pakenevien lasten tulee saada olla lapsia. Lasten tukeminen on varmistettava sodan keskellä eläville ja kodeistaan paenneille. Psykososiaaliseen tukeen ja koulutukseen on panostettava.

Liittokokous vaatii, että sotien varjossa kasvavia lapsia ei tule unohtaa. Osa heistä ei ole koskaan kokenut rauhaa. Sodilla ja konflikteilla on merkittäviä vaikutuksia lasten hyvinvointiin. Kehitysyhteistyöllä vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa ja ennaltaehkäistään inhimillistä kärsimystä. Siksi kehitysyhteistyöstä leikkaaminen on hyvin lyhytnäköistä.

Helsingissä 24.4.

Päivi Korolainen, liittokokouksen puheenjohtaja
Hilkka Pöyliö, liittovaltuuston puheenjohtaja