Joka viideskymmenes Välimeren yli saapuva pakolainen kuolee tai katoaa – Pelastakaa Lapset huolissaan Euroopassa liikkeellä olevien pakolaisten eriarvoisesta asemasta

Pelastakaa Lasten uuden raportin mukaan joka viideskymmenes pakolainen tai maahanmuuttaja kuolee tai katoaa Välimeren Euroopan reiteillä. Lapset kohtaavat liikkeellä ollessaan ja Eurooppaan saavuttuaan väkivaltaa ja kärsivät epäinhimillisissä olosuhteissa. Vastaanottaessaan lapsipakolaisia Ukrainasta Euroopan maat ja EU ovat toisaalta osoittaneet, että kuolemat ja lasten kaltoinkohtelu ovat vältettävissä.

Koska käytettävissä ei ole riittävästi turvallisia ja laillisia tapoja päästä Eurooppaan ja hakea turvapaikkaa, 90 prosenttia suojelua saaneista turvapaikanhakijoista on käyttänyt vaarallisia reittejä maitse tai meritse.

Pelastakaa Lasten Safe for Some -raportissa analysoitiin YK:n pakolaisjärjestön tietoja, joista käy ilmi, että noin puolesta miljoonasta ihmisestä yli 8 000 on kuollut tai kadonnut Välimeren Euroopan reiteillä vuodesta 2019 lähtien. Eurooppaan päässeistä 20 prosenttia oli lapsia.

Pelastakaa Lapset toteaa, että liikkeellä olevien lasten ja perheenjäsenten kuolemat ovat välitön seuraus EU:n ja Euroopan maiden tiukoista toimenpiteistä, joilla halutaan estää pakolaisia saapumasta Euroopan alueelle, tietyissä tapauksissa kansainvälisten säädösten ja toimintaperiaatteiden vastaisesti.

Sama asia, eri käytännöt

Edellä kuvattuun tilanteeseen verrattuna viime vuoden helmikuusta lähtien yli 8 miljoonaa ihmistä – joista 40 prosenttia on lapsia – on paennut Ukrainasta muihin Euroopan maihin.

Ukrainasta paenneet lapset kohtaavat lukemattomia haasteita: He ovat paenneet sodan tuhoja, joutuneet eroon perheenjäsenistään ja muista läheisistään sekä joutuneet sopeutumaan uusiin oloihin. He eivät kuitenkaan ole kohdanneet väkivaltaa, vastustusta tai joutuneet turvautumaan salakuljettajiin paetessaan sotaoloja.

Valtiot ovat ponnistelleet varmistaakseen, että Ukrainasta saapuville perheille on järjestetty majoitusta sekä pääsy sairaanhoitoon ja koulutukseen EU:n tilapäisen suojelun direktiivin mukaisesti. EU aktivoi direktiivin ensimmäisen kerran maaliskuussa 2022 sen jälkeen, kuin Ukrainan konflikti oli eskaloitunut ja maasta alkoi tulla suuria määriä pakolaisia.

Lähes kaksinkertainen määrä ukrainalaispakolaisia on hakenut direktiivin mukaista suojelua verrattuna turvapaikanhakijoihin vuosina 2015 ja 2016, jolloin pakolaisia saapui paljon erityisesti Syyriasta.

– Toimenpiteet silloiseen kriisiin olivat vähintäänkin riittämättömiä ja pahimmillaan julmia. Silloin luotiin ja tiukennettiin toimia, jotka edelleen rajoittavat lasten mahdollisuuksia hakea turvapaikkaa EU:ssa, ja joiden tarkoitus on rajoittaa saapuneiden liikkumista ja estää muita saapumasta, sanoo Pelastakaan Lasten erityisasiantuntija ja raportin kirjoittaja Daniel Gorevan.

– Asioiden ei tarvitse olla näin. Tapa, jolla ukrainalaiset perheet otettiin vastaan todistaa, että Euroopan maat voivat tehdä yhteistyötä suojellakseen traumatisoituneita ja haavoittuvaisia lapsia, jotka pakenevat sotaa. On mahdollista ottaa käyttöön uusi eurooppalainen lähestymistapa, jossa kaikkien lasten oikeudet ovat turvapaikkapolitiikan ytimessä.

Suljetut rajat, rajoitettu liikkuvuus ja väkivalta lapsia kohtaan

Monet lapset ovat kertoneet Pelastakaa Lasten työntekijöille kokeneensa väkivaltaa matkallaan Eurooppaan. Jotkut riisuttiin alastomiksi, toiset pakotettiin seisomaan kylmässä tai heille annettiin sähköiskuja.

Väkivaltaan syyllistyvät useimmiten rajavartijat, mutta väkivaltaa käyttävät myös salakuljettajat, joihin lapset ja heidän perheensä turvautuvat, kun kaikki turvalliset ja lailliset tiet turvaan on suljettu.

Kymmenvuotias Abbas* Syyriasta kertoo vaarallisesta matkasta Eurooppaan ja kuvailee, mitä Kreikkaan saavuttaessa tapahtui:

– Oli hyvin vaikeaa. Kävelimme metsässä tuntikausia ilman ruokaa tai vettä, me vain kävelimme ja rukoilimme, että kaikki järjestyy.

– Sata metriä ennen poliisiasemaa meidät otetiin pakettiautoon. Siellä romahdin henkisesti ja vointini oli huono … Poliisi pyysi meitä riisuutumaan, ja kieltäydyin riisumasta kaikkia vaatteita.

Näin Abbasin* äiti, 33-vuotias Samah*, kuvaili kokemuksiaan Pelastakaa Lasten työntekijälle:

– Meidät vietiin takaisin joelle, jossa oli todella hataria veneitä… Emme nähneet mitään, enkä nähnyt [poikaani] Abbasia*.

– En tiennyt, missä hän oli, ja huusin kasvonsa peittäneille miehille, etten mene mihinkään ilman poikaani. Toisella puolella näimme puiden välistä miehen, jolla oli ase.

Liikkumista koskevat rajoitukset tarkoittavat, että pakolaislapsilla ja heidän perheillään on vain vähän mahdollisuuksia liikkua maiden välillä. Tämä koskee myös perheenyhdistämistä. Lisäksi pakolaisilla on rajoitettu määrä paikkoja, joista he voivat hakea turvapaikkaa. Rajoitusten vuoksi pakolaisia usein otetaan säilöön huonoihin tai epäinhimillisiin oloihin.

Perheenyhdistäminen voi joissain Euroopan maissa kestää useita vuosia, mikä lisää lasten riskiä joutua ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhreiksi, kun lapset pyrkivät perheidensä luokse yksin.

Mahdollisuus luoda oikeudenmukainen järjestelmä

– EU neuvottelee uudesta maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksesta. EU:lla on tilaisuus ja velvoite asettaa lapsen oikeudet sopimuksessa keskeiseen asemaan. Kaikille konflikteja pakeneville lapsille täytyy tarjota turvalliset ja lailliset reitit turvaan sekä suojelua ja tukea, jonka avulla lapset voivat rakentaa elämänsä uudestaan, sanoo Pelastakaa Lasten Gorevan.

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että Suomella on velvollisuus suojella pakenevia lapsia ja varmistaa heidän oikeuksiensa toteutuminen niin Euroopassa kuin myös Suomen omilla rajoilla. Suomi on jo ottanut käyttöön Euroopan sisäiset siirrot, joka on paossa oleville yksi turvallinen tapa liikkua suojelua tarjoavaan maahan Euroopan sisällä. Samanaikaisesti Suomi kuitenkin suunnittelee myös EU:n rajamenettelyn käyttöönottoa, jossa riskinä on lasten liikkumisvapauden laajemmat rajoitukset jatkossa myös Suomessa.

Pelastakaa Lapset vaatii eduskuntavaalisuosituksissaan tulevalta hallitukselta entistä tehokkaampia toimia turvaa hakevien lasten suojelemiseksi. Suomen tulee tarjota pakeneville lapsille ja perheille turvallisia reittejä suojelun piiriin esimerkiksi pakolaiskiintiön, perheenyhdistämisen, humanitaaristen viisumien ja EU:n sisäisten siirtojen avulla.

Lisäksi Suomen tulee varmistaa liikkeellä olevien lasten suojelu rajoilla ja lapsen oikeuksien toteutuminen rajamenettelyssä sekä vaikuttaa aktiivisesti liikkeellä olevia lapsia ja heidän oikeuksiaan suojelevaan EU:n laajuiseen turvapaikkapolitiikkaan.

Pelastakaa Lapset on Suomessa ja muissa Euroopan maissa auttanut lapsia, jotka ovat paenneet Ukrainassa eskaloitunutta konfliktia. Paenneita lapsia on ennenäkemättömän paljon. Järjestö on myös auttanut pakolaislapsia muista maista.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi

Lataa raportti: Safe for some: Europe’s selective welcome to children on the move