Joka viides lapsi elää äärimmäisessä köyhyydessä – mutta muutos on mahdollinen

Äärimmäinen köyhyys on kääntynyt huolestuttavaan kasvuun. Köyhyys altistaa lapset useille haitoille ja vaaroille. Pelastakaa Lapset edistää lapsen oikeutta riittävään elintasoon ja kehittymiseen lapsilähtöisen sosiaaliturvan avulla. Tärkeä työkalu voi mahdollistaa lapsille tien pois köyhyydestä.

Joka viides lapsi maailmassa elää äärimmäisessä köyhyydessä. Köyhyyden negatiiviset vaikutukset, kuten aliravitsemus, koulutuksen puute ja lapsityö voivat aiheuttaa lasten kasvulle ja kehitykselle elinikäisiä haittoja.

Äärimmäinen köyhyys on kääntynyt nousuun ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Köyhyyden lisääntymiseen on vaikuttanut eriarvoistumisen kehitys, jota vauhdittavat maailmanlaajuinen koronapandemia, ilmastonmuutos sekä konfliktit.

Eriarvoistuminen näkyy siinä, että elintason noustessa maailman rikkaimmissa valtioissa jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevat lapset eivät saa riittävää ravintoa, eivät pääse kouluun eivätkä saa elää turvallisessa ympäristössä. Kun turvaverkkoja ei ole, joutuvat perheet vaikeuksien edessä tekemään lasten kehityksen kannalta haitallisia päätöksiä, kuten lähettämään heidät töihin.

Lapsilähtöinen sosiaaliturva pohjustaa lapsille hyvän tulevaisuuden

Pelastakaa Lapset on yhdessä viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa vahvistanut sosiaaliturvaa maissa, joissa riski jäädä tai ajautua köyhyyteen on suurin. Sosiaaliturvalla viitataan palveluihin ja rahallisiin etuuksiin, joiden tarkoitus on turvata riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämän hetkissä. Lapsilähtöinen sosiaaliturva tarkoittaa, että yhteiskunnan huolehtiessa jokaisesta jäsenestään on lapsi aina tuen keskiössä.

Lapsilähtöisen sosiaaliturvan mukaan perheen saama tuki voidaan kohdentaa johonkin tiettyyn lapsen keskeiseen tarpeeseen, kuten koulunkäyntiin. Intiassa perheet pystyvät tuen avulla lähettämään lapsensa kouluun ja ottamaan heidät pois mahdollisesta lapsityöstä. Tuki vie taakan perheiden harteilta ja auttaa rakentamaan mahdollisuuksientäyteistä tulevaisuutta lapsille.

“Pienikin tuki, joka vahvistaa perheen taloudellista vakautta ja jonka turvin perheen ei tarvitse ottaa lasta pois koulusta tai naittaa häntä, on lapsen tulevaisuuden kannalta tärkeä. Koulutus on tehokkain keino vähentää köyhyyttä”, sanoo Pelastakaa Lasten kehitysjohtaja Susanna Tan.

Rahalliseen tukeen yhdistetään aina neuvonta tai hyvän vanhemmuuden valmennus, jossa vanhemmat oppivat ja keskustelevat lasten kasvatuksesta ammattilaisten johdolla. Yhdistetty rahallinen ja sosiaalityön tuki edistävät lapsen hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Filippiineillä Pelastakaa Lasten neuvonta lasten ravitsemuksesta auttaa perheitä kohdentamaan tuen aliravitsemuksen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Pitkäjänteisen työn merkitys

Pelastakaa Lapset on vähentänyt lapsiköyhyyttä pitkään useissa Aasian ja Afrikan maissa.

Nepalissa Pelastakaa Lapset on edistänyt lapsilähtöistä sosiaaliturvaa yli 10 vuoden ajan. Sosiaaliturvan pariin pääsyä edistetään lisäämällä perheiden ja yhteisöjen tietoisuutta heille kuuluvista etuuksista ja palveluista, vahvistamalla yhteisöjen digitaitoja sekä varmistamalla tuki myös esimerkiksi vammaisille lapsille ja perheenjäsenille.

Pitkäjänteisen työn merkitys on konkreettinen. Koronapandemian, ilmastonmuutoksen ja konfliktien lisätessä köyhyyttä ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin turvaverkkojen rooli korostuu entisestään. Toimivan ja erilaisiin kriiseihin ja konflikteihin mukautuvan järjestelmän avulla lapset pystytään parhaassa tapauksessa auttamaan pois köyhyydestä pysyvästi.

“Uuden valtiollisen köyhien perheiden lasten koulunkäyntiä tukevan sosiaalituen aikaansaaminen voi vaikuttaa maassa asuvien miljoonien lasten mahdollisuuteen kehittyä ja oppia. Tämä avaa lapsille oven ulos köyhyydestä”, Tan sanoo.

Näin montaa lasta ja aikuista autoimme lapsiköyhyyden vähentämiseen liittyvällä ohjelmatyöllämme vuonna 2021:

  • 122 061 Burkina Fasossa
  • 4884 Filippiineillä
  • 2265 Indonesiassa
  • 6761 Intiassa
  • 34 434 Nepalissa
  • 3372 Sambiassa
  • 21 168 Somaliassa