Joka kolmas lapsi Burkina Fasossa kärsii aliravitsemuksesta

Yhä useampaa lasta uhkaa aliravitsemus Burkina Fasossa. Heidän määränsä voi tänä vuonna nousta 1,5 miljoonaan, varoittaa Pelastakaa Lapset.

Burkina Fasossa alle viisivuotiaista joka kolmatta koskettaa aliravitsemus. Vajaat 13 miljoonaa ihmistä elää ruuan puutteessa, ja heistä lähes puolet on lapsia.

Maata riivaavat väkivaltaisuudet ovat ajaneet satojatuhansia ihmisiä pakosalle pahentaen lasten ahdinkoa. Maan itäosa ja keskinen pohjoisosa lukeutuvat pahimmin kärsineisiin alueisiin, kun 670 000 lasta perheineen on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan.

Turvattomuus maaseudulla on johtanut siihen, että monet perheet eivät voi työskennellä pelloillaan tai pitää karjaa, vaikka nämä ovat kaksi keskeistä tulojen ja ruuan lähdettä. Nuoret ja miehet eivät voi tehdä työtä, jos se edellyttää matkustamista oman yhteisön ulkopuolelle, sillä he joutuvat pelkäämään hyökkäyksiä ja värväämistä aseellisiin joukkoihin. Tämä jättää monet kotitaloudet humanitaarisen avun varaan, kertoo Pelastakaa Lapset.

Tukeakseen kaikkein haavoittuvimpia yhteisöjä ja lapsia Pelastakaa Lapset on auttanut yli 170 000 lasta kuluneen vuoden aikana. Osa näistä lapsista elää maan sisäisten pakolaisten leireillä.

14 kuukauden ikäinen Fadimata* kärsi aliravitsemuksesta sen jälkeen, kun hän joutui äitinsä Hawan* kanssa pakenemaan hyökkäyksiä. Pelastakaa Lapset tukee pikkulapsia ja äitejä vauvaystävällisten tilojen kautta ja on siten auttanut Hawaa kohentamaan tyttärensä terveyttä.

– Kävin vauvaystävällisessä tilassa Kayassa havaintoesityksissä opettelemassa erityisesti ravintorikkaan puuron valmistusta ja vauvanhoitoa. Fadimata on nyt toipumassa. Aikaisemmin minulla ei ollut todellista tietoa lasten ravitsemuksesta enkä ollut koskaan käyttänyt lapsille jaettavaa lisäravintoa. Näen muutoksen parempaan omassa pienokaisessani sekä myös muissa lapsissa, Hawa kertoo.

Jotta Burkina Fasossa voitaisiin vastata kasvaviin humanitaarisiin tarpeisiin, tarvitaan YK:n mukaan yli 600 miljoonaa dollaria. Vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tästä budjetista on saatu kokoon vain 3,7 prosenttia. Nimenomaan ravitsemukseen tarvittavista 46,4 miljoonasta dollarista on saatu varmistettua ainoastaan 2,8 miljoonaa, eli rahoituksessa on valtava aukko. Koronaviruspandemia on pahentanut jo entuudestaan vaikeaa tilannetta, joten erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset maksavat siitä korkeimman hinnan.

– Burkina Fasossa ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä väkivaltaisuudet pahentavat perheiden tilannetta jatkuvasti. Sadat tuhannet ihmiset ovat jo joutuneet siirtymään asuiinsijoiltaan. Vastaamme lisääntyvään avun tarpeeseen tukemalla perheiden toimeentuloa sekä edistämällä lasten ravitsemusta ja pääsyä terveydenhoitoon, sanoo Jaana Villberg, Pelastakaa Lasten ohjelmapäällikkö.

– Aliravitsemus on merkittävä lapsikuolleisuutta lisäävä tekijä. Sikiön ja lapsen kehityksessä ensimmäiset 1000 päivää ovat ratkaisevia. Aliravituille lapsille on kiireellisesti saatava lisää apua.

– Pitkällä tähtäimellä on vahvistettava ihmisten kykyä selviytyä kriiseistä muun muassa sosiaaliturvaa kehittämällä, toteaa Villberg.
Yli 3,5 miljoonaa ihmistä tarvitsee kiireellisesti humanitaarista apua tänä vuonna, ja Pelastakaa Lapset vetoaa maan hallitukseen ja kansainväliseen yhteisöön, jotta nämä edelleen pyrkisivät kaikin keinoin toimimaan Burkina Fason lasten pelastamiseksi.

  • Humanitaarisessa toiminnassa tulee asettaa etusijalle lasten ravitsemuksen erityistarpeet, jotta yksikään alle viisivuotias lapsi ei kuolisi syistä, jotka olisivat olleet estettävissä. Osana tätä on taattava kansallisen humanitaarisen avun suunnitelman rahoitus, ja erityisesti tämän ravitsemukseen liittyvät toimet.
  • Ravitsemuksen edistämiseen liittyvien toimintojen jatkuminen on varmistettava vaikeasti saavutettavilla alueilla, jotta apu tavoittaa sitä kiireellisesti tarvitsevat lapset.
  • Koronaviruspandemian aikana sekä tämän jälkeen pitää kehittää erityisesti äideille kohdistettuja innovatiivisia ratkaisuja, jotka tukevat hyvää ravitsemusta kotioloissa.

* Ruokaturvaa IPC-asteikolla mittaavassa analyysissa ennustetaan 631 787 lapsen kärsivän akuutista aliravitsemuksesta vuoden 2021 aikana.

* Maailman ruokaohjelman (WFP) mukaan 24,9 % alle viisivuotiaista lapsista on kroonisesti aliravittuja. Kun alle viisivuotiaiden määräksi arvioidaan 3,7 miljoonaa, tämä tarkoittaa 914 781 lasta.

* Lapset muodostivat 60 prosenttia 1 121 960 maan sisäisestä pakolaisesta 28.2.2021.

*Nimi muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi.

Auta kriiseistä kärsiviä lapsia: www.pelastakaalapset.fi/auta-lasta