Jatkuvaa työtä lapsiköyhyyden poistamisen puolesta

Tänään 17.10. vietettävä kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi kiinnittää huomiota maailmanlaajuiseen köyhyyteen ja keinoihin sen poistamiseksi. Yksi keskeisin Pelastakaa Lasten toimintaperiaate on, että jokaisella lapsella on oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään elintasoon. Tavoitamme työssämme lapsiköyhyyden poistamiseksi kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset ja perheet.

Noin joka kymmenes ihminen maailmassa elää äärimmäisessä köyhyydessä, alle 1,9 dollarilla päivässä. Noin puolet heistä on lapsia. Vuonna 2020 äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä nousi ensimmäistä kertaa 20 vuoteen koronapandemian seurauksena.

Perheen köyhyys vaikuttaa lapsen fyysiseen ja psyykkiseen kehitykseen ja tuo mukanaan useita lapsen kehitystä haittaavia ilmiöitä, kuten aliravitsemusta, lapsityötä, lapsiavioliittoja sekä väkivaltaa. Lisäksi köyhyys kasaantuu tyypillisesti jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten tyttöihin, vammaisiin sekä etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin. Konfliktit ja ilmastonmuutos lisäävät köyhyyttä alueilla, joilla riskiä ajautua siihen on jo muutenkin suurempi.

Vuonna 2020 Suomen Pelastakaa Lasten hanketoiminta lapsiköyhyyden poistamiseksi tavoitti suoraan yhteensä 68 536 lasta. Työssämme lapsiköyhyyden poistamiseksi keskitymme erityisesti ennalta ehkäiseviin toiminnan muotoihin, kuten lapsikeskeisen sosiaaliturvan vahvistamiseen sekä hyvän vanhemmuuden tukemiseen. Useissa kohdemaissamme sosiaaliturvan muotoja on olemassa, mutta apua eniten tarvitsevat eivät löydä tukien pariin esimerkiksi huonojen yhteyksien tai tietoisuuden puutteen johdosta. Lisäksi vanhemmilla ei aina ole mahdollisuuksia tai edes tietämystä hankkia lapsen kehityksen kannalta välttämätöntä hoitoa tai lähettää lapsiaan kouluun.

Somaliassa olemme tukeneet taloudellisessa ahdingossa eläviä perheitä käteisavulla, sekä auttaneet perheet julkisen sosiaaliturvan piiriin. Sosiaaliturvan avulla olemme pystyneet varmistamaan, että perheillä on varaa ostaa lapsilleen ravitsevaa ruokaa, hakeutua asianmukaisen hoidon pariin sekä lähettää lapset opiskelemaan. Toiminta-alueillamme Somalimaassa lapsityötä teki ennen tukemme alkamista 17 prosenttia kaikista lapsista, ja vuonna 2020 tämä luku oli enää 2 prosenttia. Lapsilisää saavien perheiden määrä kasvoi 300:ta 750:een. Lisäksi tuimme vuoden 2020 aikana yhteensä 17 700 konflikteista tai luonnonkatastrofeista kärsivää perhettä humanitaarisella käteisavulla.

– Ilman Pelastakaa Lasten apua en olisi tiennyt, että lapseni ovat aliravittuja. Menetettyämme kaiken karjamme tulvien seurauksena, ei meillä ollut varaa ruokaan. Nyt kun lapseni saavat apua voin olla huolehtimatta koko ajan, kertoo kahden lapsen äiti Safiya, Somalia.