Kuva raunioista ja tuhosta Gazassa

Humanitaariset järjestöt: Rafahin hätäapu on luhistumassa – valtioiden ryhdyttävä välittömiin toimiin

Aika käy vähiin siviilien suojelemiseksi ja hirmutekojen estämiseksi Gazan Rafahissa, koska Israel ei noudata YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa, varoittavat humanitaariset ja ihmisoikeusjärjestöt vetoomuksessaan.

Viikko sitten YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi välitöntä tulitaukoa Gazaan vaativan päätöslauselman, ja muutama päivä sitten Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) määräsi, että Israelin on varmistettava viipymättä kiireellisen humanitaarisen avun pääsy Gazan kaistalle. Valtioiden on toimittava välittömästi varmistaakseen päätösten täytäntöönpano ja estääkseen hirmuteot Rafahissa hyökkäysten voimistuessa. Tätä vaativat yhdessä 13 humanitaarista ja ihmisoikeusjärjestöä, jotka ovat allekirjoittaneet tämän vetoomuksen.

Viime viikolla Israelin hallitus teki selväksi aikomuksensa laajentaa sotilasoperaatioita Rafahissa huolimatta YK:n turvallisuusneuvoston oikeudellisesti sitovasta päätöslauselmasta, joka vaatii Gazaan välitöntä tulitaukoa. Viime viikolla näimme tämän aikeen käyvän toteen, kun Israelin pommitukset tappoivat 26. ja 27. maaliskuuta Rafahissa ainakin 31 ihmistä, joista 14 oli lapsia.

Humanitaariset ja ihmisoikeusjärjestöt ovat varoittaneet toistuvasti, että Israelin suunnittelema maahyökkäys Rafahiin veisi henkiä pelastavan avun yli 1,3 miljoonalta siviililtä, joista ainakin 610 000 on lapsia. Nämä ihmiset ovat nyt tulilinjalla.

Ei ole olemassa toteuttamiskelpoista evakuointisuunnitelmaa tai paikkoja, jotka suojelisivat siviilejä, jos maahyökkäys etenee. Noudattaakseen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaista siviilien pakkosiirtojen ja -karkotusten ehdotonta kieltoa Israel on velvollinen ryhtymään ”kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin”, jotta evakuoidut siviilit saavat välttämättömät elämisen edellytykset selviytyäkseen ja takuut turvallisesta ja ihmisarvoisesta paluusta vihollisuuksien päätyttyä. 

Siviileille on taattava riittävä turvallisuus ja suojelu, suoja, vesi, sanitaatio, terveydenhuolto ja ravinto. Tällä hetkellä näitä perustarpeita ei pystytä tarjoamaan Gazan siviileille missään Gazan alueella eikä sen ulkopuolella. Israelin pommitukset ja kuusi kuukautta kestäneet väkivaltaisuudet Gazan kaistalla ovat vahingoittaneet tai tuhonneet yli 60 prosenttia asunnoista ja tuhonneet suurimman osan Gazan pohjois- ja keskiosien infrastruktuurista.

Gazassa ei ole turvallista paikkaa, jonne ihmiset voisivat mennä.

Israelin joukot ovat toistuvasti hyökänneet alueille, jotka ne ovat aiemmin määrittäneet ”turvallisiksi”. Israelin ilmaiskut niin sanotulla turvallisella Al-Mawasin alueella ja sen ympäristössä ovat tappaneet ainakin 28 ihmistä, ja Israelin maajoukot ovat aiemmin tunkeutuneet sen pohjoisosaan ja miehittäneet sen.

Vaikka humanitaariset järjestöt ovat ilmoittaneet Israelin joukoille avustusoperaatioidensa ja työntekijöidensä sijainnit eri puolilla Gazaa, näille alueille on edelleen hyökätty. Avustustyöntekijöitä on tapettu, avustussaattueet ovat joutuneet Israelin tulituksen kohteeksi ja humanitaarisen yhteisön tukemat suojapaikat ja sairaalat ovat vahingoittuneet tai tuhoutuneet Israelin pommituksissa.

Israelin hallituksen uudet ehdotukset siviilien pakottamisesta niin kutsutuille ”humanitaarisille saarekkeille” merkitsisivät todennäköisesti jälleen valheellista turvallisuutta. Suojelun sijaan tämä pakottaisi siviilit pienille, rajatuille ja aliresursoiduille alueille, joilla he olisivat edelleen vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi riippumatta siitä, ovatko he näillä saarekkeilla vai niiden ulkopuolella.

Gazassa ei ole ainuttakaan paikkaa, jossa olisi tarjolla riittävästi apua ja palveluja väestön selviytymisen turvaamiseksi. Rafahissa keskeiset palvelut ja infrastruktuuri toimivat vain osittain. Esimerkiksi sairaaloiden, leipomoiden sekä vesi- ja viemärilaitosten toiminta on ylikuormitettu. Gazan keski- ja pohjoisosa ovat tuhoutuneet. Kokonaisia järjestelmiä, infrastruktuureja ja asuinalueita on pyyhitty pois kartalta, ja humanitaaristen järjestöjen pääsyä Gazaan ja avun saatavuutta rajoitetaan jatkuvasti.

Israelin sotilasoperaatioiden kiihtyminen Rafahissa aiheuttaisi katastrofaalisia seurauksia jo nyt kriittisessä tilanteessa olevalle humanitaariselle avulle koko Gazassa, sillä suurin osa lokakuun 2023 jälkeen käynnistetyistä avustusoperaatioista toimii Rafahista käsin.

Kaikilla valtioilla on velvollisuus suojella väestöä julmilta ihmisoikeusloukkauksilta.

Rafahin lapset ja perheet elävät jatkuvassa pelossa ja vaarassa. Israelin hallitus on ilmoittanut aikovansa laajentaa sotilasoperaatioita Rafahissa. Tämä uhka kasvoi entisestään 31. maaliskuuta, jolloin Israelin sotakabinetti hyväksyi suunnitelmat maaoperaatioista Gazan eteläisimmässä osassa.

Vaikka jotkut valtiot ovat julkisesti ilmaisseet paheksuntansa, kansainvälinen diplomaattinen painostus ja lausunnot eivät ole toistaiseksi riittäneet tuottamaan tuloksia ja estämään suunniteltua hyökkäystä. Valtioilla on kuitenkin keinovalikoimassaan joukko suojaavia toimenpiteitä, ja ne ovat velvollisia kunnioittamaan ja varmistamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuslainsäädäntöä, kuten aiemmin on osoitettu muissa siviilien suojeluun liittyvissä kriiseissä.

Valtioiden on nyt ryhdyttävä kiireellisiin toimiin varmistaakseen pysyvän tulitauon välitön täytäntöönpano ja tutkittava kaikki käytettävissään olevat vaihtoehdot siviilien suojelemiseksi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön velvoitteidensa mukaisesti. Tähän sisältyy aseiden, niiden osien ja ammusten kuljetusten välitön lopettaminen, jos on olemassa vaara, että niitä käytetään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tai ihmisoikeuslakien vakavien rikkomusten tekemiseen tai edesauttamiseen.

Jos valtiot eivät ryhdy tähän, se ei merkitse ainoastaan epäonnistumista. Siinä tapauksessa ne eivät täytä moraalisia, humanitaarisia ja oikeudellisia velvollisuuksiaan.

Ramallahissa 3.4.2024:

 • Pelastakaa Lapset 
 • International Federation for Human Rights 
 • Amnesty International 
 • Doctors of the World/Médecins du Monde (Espanja, Ranska ja Sveitsi) 
 • ActionAid International 
 • Oxfam International 
 • Norwegian Refugee Council 
 • Plan International 
 • Handicap International – Humanity & Inclusion 
 • Medical Aid for Palestinians (MAP) 
 • International Rescue Committee (IRC) 
 • Danish Refugee Council 
 • DanChurch Aid