Save the Childrenin työntekijät kantavat tarvikkeita varastossa Pakistanissa.

Humanitaarisen avun perille viejät

“Siitä asti, kun sota syttyi Jemenissä, olen yhdessä tiimini kanssa auttanut lapsia selviytymään ja jatkamaan elämäänsä niin tavallisena kuin mahdollista”

– Shaif, avustustyöntekijä, Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lasten humanitaarisen avun työntekijät vievät avun perille sinne, missä tarve on suurin. Työntekijämme Ukrainassa, Afganistanissa, Jemenissä ja muilla maailman vakavimmilla konflikti- ja katastrofialueilla seisovat lasten ja perheiden tukena hädän hetkellä.  

Humanitaarisen kriisin kohdatessa on ensisijaisen tärkeää, että lapsi voi jälleen tuntea olonsa turvalliseksi. Pelastakaa Lasten humanitaarisen avun työntekijät ovat auttamassa lapsia ja perheitä välittömästi kriisin puhjetessa. Autamme lapsia myös toipumaan tilanteesta maissa, jonne perheet ovat paenneet sotaa tai muuta katastrofia. 

Jemenissä pian seitsemän vuotta kestäneen konfliktin aikana useat lapset eivät tiedä elämästä ilman sotaa. Avustustyöntekijät auttavat lapsia oppimaan, pääsemään yli traumoistaan ja jatkamaan niin normaalia elämää kuin mahdollista konfliktin keskellä. 

Shaif työskentelee Pelastakaa Lasten hätäavun tiimissä Jemenissä. Hänen tiiminsä vastaa moninaisiin lapsia koskettaviin hätätilanteisiin ja suojelee lapsia heihin kohdistuvilta rikoksilta, kuten värväämiseltä, raiskauksilta, sieppauksilta, murhilta sekä ilmaiskujen vaikutuksilta. 

Haastavat olosuhteet tai muuttuvat maailmantilanteet eivät estä Shaifia ja hänen tiimiään tekemästä kaikkeaan lasten eteen. 

“Koronapandemian aikana omaksuimme useita uusia tapoja auttaa perheitä. Annoimme esimerkiksi lapsille psykososiaalista tukea puhelimitse”, Shaif kertoo. 

Shaif opettaa lapsille käsienpesua lapsiystävällisessä tilassa

Elossa pitävä ruoka-apu tai lohduttava halaus 

Hätäapua on monenlaista. Ennen kaikkea Pelastakaa Lasten avustustyöntekijät toimittavat konfliktien ja kriisien keskellä eläville perheille elintärkeitä perustarvikkeita, kuten ruokaa, puhdasta vettä, lääkkeitä ja suojaa.  

Afganistanissa humanitaarisen avun tiimi toimittaa lapsille ja perheille lämmittimiä, vaatteita ja ruokatarvikkeita ankaran talven keskellä. Afganistanin konflikti koskettaa tällä hetkellä 18,7 miljoonaa lasta. 

Avustustyöntekijät vievät lapsille myös kipeästi kaivattuja opiskelutarvikkeita, kuten muistikirjoja, kyniä, oppikirjoja sekä reppuja. Koulutuksen jatkuminen konfliktin keskellä tuo lapsille turvaa ja mahdollisuuden tavoitella tulevaisuuden unelmiaan. 

Aina apu ei tule ainoastaan materian muodossa. Sotaa pakeneville lapsille esimerkiksi avustustyöntekijän lohduttava halaus tai yhteinen leikki lapsiystävällisessä tilassa voi tuoda iloa ja toivoa pelottavan tilanteen keskellä. 

Humanitaarisen avun tiimi lähettämässä elintärkeitä perustarvikkeita Afganistaniin Pakistanin rajalta

Jatkamme niin kauan, kunnes meitä ei enää tarvita 

Yksi kuudesta lapsesta elää tällä hetkellä konfliktin keskellä. Lasten määrä, johon konfliktit ja kriisit ympäri maailmaa vaikuttavat, on todennäköisesti vielä suurempi. 

Ukrainan sota on järkyttänyt koko maailmaa. Miljoonat ihmiset ovat paenneet sotaa naapurimaihin. Pelastakaa Lapset vastaa hätään nopeasti. Avustustyöntekijämme ovat olleet paikan päällä Ukrainassa sodan ensi viikoista lähtien. Toimitamme Ukrainaan ruoka-apua ja olemme perustaneet lapsiystävällisiä tiloja tärkeimpien pakoreittien varsille.  

”Ukrainan sotaa pakenevat lapset ovat kohdanneet järkyttäviä tapahtumia. Leikkiessäni lasten kanssa pyysin heitä piirtämään tunteensa paperille. Yksi lapsi piirsi palavan talon ja toinen suuren tankin. Traumoistaan huolimatta lapset hymyilevät tilassa leikkiessään ja tuemme heitä kaikin mahdollisin keinoin”, sanoo Cristina, Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä Romanian lapsiystävällisessä tilassa. 

Cristina leikkimässä Ukrainan sotaa paenneen lapsen kanssa Romanian lapsiystävällisessä tilassa

Humanitaarinen työ

  • Pelastakaa Lapset on yksi maailman suurimmista humanitaarista työtä tekevistä kansalaisjärjestöistä. Toimimme maailman pahimmilla konflikti- ja kriisialueilla turvaten lasten ja perheiden elintärkeitä perustarpeita. 
  • Tavoitteemme on varmistaa, että jokainen lapsi selviytyy humanitaarisesta kriisistä ja saa mahdollisuuden jatkaa elämäänsä turvassa yhdessä perheensä kanssa. 
  • Vuonna 2021 Suomen Pelastakaa Lapset tavoitti hätäavun hankkeilla 220 718 lasta. 
  • Maailmanlaajuisesti liikkeemme hätäapu tavoitti suoraan 18 miljoonaa lasta.  
Lapsen käsivarren paksuus mitataan ammattilaisen toimesta Etiopiassa.