Historiallisen huonoja uutisia – EU:n uusi maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus normalisoi ihmisoikeusloukkaukset ja vaarantaa lapset  

Euroopan parlamentin ja EU:n jäsenmaiden 20.12.2023 saavuttama sopimus Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta johtaa räikeisiin lasten oikeuksien loukkauksiin, vaarantaa liikkeellä olevat lapset ja johtaa maahanmuuttajaperheiden erottamiseen toisistaan, Pelastakaa Lapset toteaa. 

EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkasopimukseksi kutsuttu sopimus johtaa myös kaikenikäisten lasten järjestelmälliseen säilöönottoon EU:n rajoilla ja heikentää ihmisoikeuksien turvaamia turvapaikanhakumahdollisuuksia koko Euroopassa. 

— Neuvotteluihin osallistuneet eurooppalaiset johtajat väittävät, että uusi sopimus on historiallinen sopimus EU:n maahanmuuttopolitiikassa, jolla luodaan selkeät, oikeudenmukaiset ja nopeammat rajamenettelyt. Tätä tulosta pidetään ratkaisevana, jotta voidaan vähentää turvapaikanhakijoiden virtaa Eurooppaan. Itse asiassa tänään saavutettu sopimus on historiallisen huono. On selvää, että lainsäätäjien enemmistölle oli ensisijaista sulkea rajat eikä suojella ihmisiä, mukaan lukien perheitä ja lapsia, jotka pakenevat väkivaltaa, konflikteja, nälkää ja kuolemaa etsiessään suojelua Euroopasta, sanoo Willy Bergogné, Pelastakaa Lapset Euroopan johtaja ja EU:n edustaja. 

Pelastakaa Lasten mukaan uudistus olisi ollut tilaisuus tarjota tehokkaita ratkaisuja tuhansien lasten ja perheiden tilanteeseen, jossa he joutuvat rajoilla sopimattomiin ja usein täyteen ahdettuihin tiloihin ilman riittäviä oikeuksia ja apua. 

Tämä on aivan liian yleistä Italian rannikoilla, Kreikan tai Espanjan saarilla ja Balkanin reitin varrella sijaitsevissa maissa, joissa lapset joutuvat salakuljettajien ja rajavartijoiden väkivallan uhreiksi EU:n ulkorajoilla. 

EU:n jäsenvaltiot eivät kannattaneet ajatusta, että vastuun kantamista suojelua hakevista jaettaisiin tasaisesti unionin alueella. Sen sijaan uusi lainsäädäntö avaa mahdollisuuksia rakentaa lisää aitoja, jättäen ihmiset jumiin EU:n rajoille, jossa he ovat alttiina epäinhimilliselle kohtelulle ja väkivallalle.  

Sen sijaan, että puututtaisiin ongelmiin, sopimuksella saatetaan legitimoida nykyiset rikkomukset ja jatkaa suojelua hakevien huonon kohtelun kierrettä, Pelastakaa Lapset varoittaa. 

Lapsia ei myöskään vapauteta uuteen sopimukseen sisältyvästä nopeutetun suojeluntarpeen arvioinnista rajoilla. Tämän seurauksena monet lapsista ovat vaarassa jäädä ilman turvapaikkaa ja suojelua. He eivät myöskään pääse koulunkäynnin, terveydenhuollon, asumisen tai psykososiaalisen tuen piiriin samalla tavalla kuin muut lapset Euroopassa. 

— Lapsen etu on ensisijainen eikä lapsia voi asettaa eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, mistä he ovat tulossa, millaisissa olosuhteissa he elävät tai keitä heidän vanhempansa ovat. Lapsen oikeudet ovat kaikissa tilanteissa samat, muistuttaa Pelastakaa Lasten vaikuttamistyön asiantuntija Sonja Kekkonen

Kohti inhimillisempää pakolaispolitiikkaa 

Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa päättäjiltä toimia lapsen oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi kaikkien lasten kohdalla. Pakolaislasten suojelua ja oikeuksien toteutumista voidaan edistää muun muassa seuraavin keinoin. 

Turvalliset reitit ja suojelua rajoilla

Tarjotaan väkivaltaa ja vainoa kotimaistaan pakeneville lapsille ja perheille turvallisia reittejä suojelun piiriin esimerkiksi pakolaiskiintiön, perheenyhdistämisen, humanitaaristen viisumien ja EU:n sisäisten siirtojen avulla. Varmistetaan liikkeellä olevien lasten suojelu rajoilla ja lapsen oikeuksien toteutuminen rajamenettelyssä. 

Säilöönotto

Kielletään lasten säilöönotto Suomessa. Selvitetään aktiivisesti vaihtoehtoja lasten säilöönotolle. 

Kansainvälinen suojelu

Turvataan lapsen oikeus hakea kansainvälistä suojelua kaikissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. 

Lapsen etu

Varmistetaan lapsen etu ja oikeusturva vastaanotto- ja turvapaikkaprosessissa ja palautuksissa. 

Ihmiskauppa

Tarkastellaan lapsen etua ja oikeusturvaa huolellisesti erityisesti silloin, jos epäillään ihmiskauppaa. 

Tunnistetaan paremmin ihmiskaupan riski kansainvälistä suojelua hakevien lasten kohdalla. 

Perheenyhdistäminen

Edistetään Suomeen tulleiden lasten parempaa mahdollisuutta perheenyhdistämiseen esim. kohtuullistamalla perheenyhdistämisen tulorajoja. 

Palvelut

Varmistetaan, että kaikilla lapsilla ja lapsiperheillä maahanmuuttostatuksesta riippumatta on esteetön pääsy kaikkiin lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin palveluihin.