Hätäapua lähes 16 miljoonalle lapselle vuonna 2024

Pelastakaa Lapset aikoo humanitaarisella avullaan tavoittaa yhteensä 27,4 miljoonaa ihmistä, joista 15,9 miljoonaa on lapsia. 

Kuluvanakin vuonna Pelastakaa Lapset vastaa katastrofeista ja kriiseistä kärsivien lasten ja heidän perheidensä hätään eri puolilla maailmaa. Humanitaarisen avun suunnitelman mukaisesti aiomme tavoittaa 27,4 miljoonaa ihmistä, joista 15,9 miljoonaa on lapsia

Pelastakaa Lasten vuoden 2024 humanitaarisen avun suunnitelma kattaa 46 katastrofien ja kriisien koettelemaa maata. Suunnitelman toteuttamiseen tarvitaan noin 1,2 miljardia euroa. 

Jokapäiväisillä ponnisteluilla varmistamme hädänalaisten lasten eloonjäämisen ja selviytymisen, samalla kuin pidämme huolta siitä, että he pysyvät turvassa ja saavat mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja oppimiseen. Sen lisäksi, että annamme lapsille ja perheille välitöntä apua, vahvistamme pitkäjänteisellä työllämme heidän ja yhteisöjensä kykyä varautua, selviytyä ja toipua eri poikkeustilanteista. 

Avun tarve pysyy korkealla 

Eri puolilla maailmaa lapset kärsivät aseellisten konfliktien ja luonnonkatastrofien seurauksista. Myös tartutatautiepidemiat sekä yhteiskunnalliset levottomuudet ja talouskriisit uhkaavat lasten eloonjäämistä tai vaarantavat vakaavasti heidän kasvuaan ja kehitystään sekä tulevaisuudennäkymiään. Kodeistaan paenneita on enemmän kuin vuosikymmeniin. 

Maailmanlaajuisesti arvioidaan, että lähes 300 miljoonaa ihmistä tulee vuoden aikana olemaan humanitaarisen avun tarpeessa. Tämä on joka 27:s ihminen maailmassa. 

Apua monimuotoisesti myös suomalaisten tuella  

Lahjoittajiemme, yrityskumppaniemme sekä rahoittajiemme kuten ulkoministeriön, Euroopan unionin ja UNICEF:in tuella tarjoamme elämää pelastavaa apua kaikkein vaikeimmassa tilanteessa oleville lapsille ja perheille eri puolilla maailmaa.  

Alla muutamia esimerkkejä käynnissä olevista hätäavun hankkeista. 

Sudanissa varmistamme tuhoisasta konfliktista kärsivien lasten pääsyn terveydenhoitoon sekä ravitsemuspalveluihin. Osana tätä ylläpidämme omia klinikoita sekä tuemme olemassa olevaa terveydenhuoltoa. 

Ukrainassa tuemme lapsia jatkamaan koulunkäyntiään ja oppimistaan sodasta huolimatta oppimiskeskuksissamme sekä tukemalla lasten etäopintoja. 

Somaliassa tuemme hädänalaisten perheiden toimeentuloa käteisavulla. Tämän turvin perheet voivat hankkia kipeästi tarvitsemiaan hyödykkeitä ja palveluita, kuten terveydenhoitoa. Tukea saaville perheille järjestämme koulutuksia esimerkiksi lasten ravitsemuksesta, hyvästä huolenpidosta sekä suojelemisesta. 

Kaikessa hätäavussa suojelemme lapsia väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Apua tarvitsevat lapset ohjataan tukitoimien piriin ja samalla vahvistamme paikallisia lastensuojelun rakenteita. Panostamme myös siihen, että lapset saisivat pykososiaalista tukea sekä muuta kielenterveydellistä apua. 

Tutustu humanitaarisen avun 2024 suunnitelmaamme: Humanitarian Plan 2024: Acting Now to Protect Children’s futures 

Perehdy toimintatapoihimme: 7 keinoa joilla suojelemme lapsia kriiseissä (englanniksi) 

Tule mukaan auttamaan kriisin keskellä eläviä lapsia