Gazassa lasten mielenterveys täydellisen tuhon alla

Gazassa lasten mielenterveys on äärimmäisen rasituksen alla. Lapsia koettelevat jatkuva pelko sekä pakeneminen, nälkä ja sairaudet. Vanhemmat kertovat lastensa käytännössä kadottaneen kykynsä kuvitella tulevaisuutta ilman sotaa.

Viimeiset viisi kuukautta Gazan alueen lapset ovat eläneet keskellä pommituksia ja taisteluita. He ovat menettäneet läheisiään ja joutuneet pakenemaan keskellä raunioita ja ruumiita. Lapsilla on jatkuva epätietoisuus siitä, saavatko he ruokaa syödäkseen ja jaksavatko vanhemmat kuormitusta. Perheillä ei ole saatavilla tukea, palveluita ja työkaluja huolehtiakseen lapsistaan.

– Osa lapsistani ei pysty enää keskittymään perustehtäviin. He unohtavat heti, mitä olen kertonut heille, eivätkä pysty muistamaan äskettäin tapahtuneita asioita. En sanoisi edes, että heidän mielenterveytensä on heikentynyt – se on tuhottu, kertoo neljän lapsen äiti Amal*.

Lapsiin on jo pitkään kohdistunut kovaa henkistä painetta. Kohta 17 vuotta jatkuneen saarron myötä lasten liikkumisvapautta on rajoitettu, keskeisiä palveluja on ollut rajallisesti saatavilla ja monet ovat joutuneet elämään erossa perheistään ja ystävistään. Aseellisen väkivallan uhka on ollut jatkuvaa.

– Lapsemme ovat kokeneet eri sotia. Heidän sietokykynsä oli jo ennestään heikko, ja nyt heidän on hyvin vaikeata selviytyä. Lapset ovat peloissaan ja vihaisia, eivätkä voi lopettaa itkemistä. Jopa monilla aikuisilla tilanne on sama. Tämä on liikaa aikuisille, puhumattakaan lapsista, kertoo Gazassa elävä Dalia*.

Pelastakaa Lapset on nyt täydentänyt aiempia tutkimuksiaan lasten mielenterveydestä Gazassa. Uuteen selvitykseen osallistuneet vanhemmat kertovat lastensa henkisen hyvinvoinnin heikentyneen dramaattisesti. Tämä on ilmennyt lapsissa muun muassa pelkona tai ahdistuksena, univaikeuksina sekä yökasteluna. Lapset ovat rauhattomia ja aggressiivisia, tai vetäytyneet kuoreensa.

– Lapset täällä ovat nähneet kaiken. He ovat nähneet pommit, kuolemat ja ruumiit. Emme voi enää teeskennellä. Nyt he ymmärtävät ja ovat nähneet kaiken. Poikani voi jopa äänen perusteella kertoa, millaisia räjähteitä putoaa, sanoo perheenisä Waseem*.

Gazan alueella mielenterveyspalvelut ovat täysin romahtaneet. Kuusi julkista mielenterveyskeskusta sekä Gazan ainoa psykiatrinen sairaala ovat lakanneet toimimasta. Alueella toimivat mielenterveyden ja lastensuojelun asiantuntijat varoittavat sodan jatkumisesta seuraavan lisää henkisiä vahinkoja, joista toipuminen on yhä haastavampaa. Heidän mukaansa on viipymättä ryhdyttävä toimiin tilanteen parantamiseksi. Alkuun on sovittava välittömästä ja ehdottomasta tulitauosta sekä sallittava humanitaariselle avulle esteetön ja turvallinen pääsy.

Jatkuvasti paheneva tilanne

Gazan viranomaisten mukaan konflikti on runsaan viiden kuukauden aikana vaatinut yli 31 100 ihmisen hengen. Kuolleista lapsia on ainakin 13 000. Israel laajensi sotilaallisia toimiaan Gazassa vastauksena 7. lokakuuta tapahtuneisiin hyökkäyksiin, jotka vaativat 1200 ihmisen hengen. Israelin hallituksen mukaan kuolleista 33 oli lapsia ja yli 240 ihmistä otettiin panttivangeiksi.

Ruuan ja puhtaan veden puutteen vuoksi lähes jokaista lasta Gazan kaistaleella uhkaa nälkiintyminen. Alueen terveysviranomaiset ovat raportoineet yli 20 lapsen kuolleen aliravitsemukseen ja nestehukkaan. Todellinen luku on luultavasti huomattavasti korkeampi, sillä terveydenhuollon palveluja ei juurikaan ole enää saatavilla.

Pelastakaa Lapset vaatii välitöntä ja pysyvää tulitaukoa lasten elämän suojelemiseksi. Kansainvälisen rikostuomioistuimen antamat väliaikaiset päätökset on pantava tehokkaasti täytäntöön. Jotta lapsia ei kuolisi nälkään ja sairauksiin, on Israelin hallituksen sallittava humanitaarisen avun esteetön toimittaminen sekä kaupallisen tavaraliikenteen kuljetukset alueelle. Pelastakaa Lapset vaatii myös Suomea sekä muuta kansainvälistä yhteisöä jatkamaan ja lisäämään rahoitustaan YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:lle niin pian kuin mahdollista. UNRWA:n rooli on ollut keskeinen avustustoimissa Gazassa.

Pelastakaa Lapset on vuodesta 1953 lähtien tarjonnut konfliktista kärsiville palestiinalaislapsille apua ja välttämättömiä palveluja. Miehitetyllä Palestiinalaisalueella järjestön avustustyöntekijät työskentelevät läpi vuorokauden ja selvittävät jatkuvasti keinoja toimittaakseen lisäapua Gazaan.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Lue Pelastakaa Lasten raportti: Trapped and Scarred: The compunding mental harm inflicted on Palestinian childen in Gaza

Pelastakaa Lasten aiemmat Gazan kaistaleella elävien lasten mielenterveyttä koskevat selvitykset:
Trapped: The impact of 15 years of blockade on the mental health of Gaza’s children (2022)
A Decade of Distress: The harsh and unchanging reality for children living in the Gaza Strip (2019)

Auta Gazan lapsia