Gazassa lasten mielenterveys äärimmäisellä koetuksella kuukauden kestäneen väkivallan seurauksena

Tiheästi asuttujen siviilialueiden jatkuvat pommitukset ovat entisestään pahentaneet mielenterveyskriisiä Gazan lasten parissa. Lapset kamppailevat selviytyäkseen tilanteessa, jossa turvallisia paikkoja tai mielenterveydellisiä palveluja ei ole saatavilla. Seuraukset ovat lapsille kauaskantoiset, varoittaa Pelastakaa Lapset. Kaikilla lapsilla on oikeus suojeluun ja tulitauosta on sovittava välittömästi.

Viimeisen kuukauden aikana Gazassa on kuollut 4008 lasta. Kateissa on 1270 lasta, joista monen pelätään olevan tuhoutuneiden rakennusten raunioissa hautautuneena.  Miehitetyllä Länsirannalla raportoidaan kuolleen 45 lasta. Israelissa on tähän mennessä julkistettujen tietojen mukaan kuollut 31 lasta. Tiedotusvälineissä olleiden tietojen mukaan noin 30 lasta on otettu panttivangeiksi Gazaan.  Koko alueen lasten fyysinen ja henkinen hyvinvointi on koetuksella. Pelastakaa Lapset varoittaa, että lasten mielenterveys on Gazassa ajettu hajoamispisteeseen.

Viimeisen kuukauden aikana Gazassa on kohdistunut pommituksia tuhansiin siviilikohteisiin, mukaan lukien kouluihin ja sairaaloihin, joissa on ollut suojaan hakeutuneita perheitä. Tilanne aiheuttaa vakavaa henkistä haittaa lapsille, joilla ei ole turvallista paikkaa mihin mennä.

Gazan terveysministeriö on raportoinut, että yli 800 perhettä on viimeisen neljän viikon aikana menettänyt useampia perheenjäseniään. Tämä on jättänyt monet lapset ilman perheidensä tukea. Perheen tuki on äärimmäisen tärkeää traumaattisia tapahtumia kokeneille lapsille. Gazan terveydenhuollon työntekijät kertovat, että hoitoon saapuvia perheensä menettäneitä haavoittuneita lapsia on niin paljon, että heidän tunnistamiseksensa on otettu käyttöön uusi lyhenne – ”WCNSF” (haavoittunut lapsi ilman elossa olevaa perhettä).

Pelastakaa Lasten mielenterveyden asiantuntijat varoittavat jatkuvan väkivallan ja turvattomuuden vakavista seurauksista lasten mielenterveydelle. Lapset altistuvat kerta toisensa jälkeen traumaattisille tapahtumille samalla kun turvallisuutta luovat rakenteet murentuvat.  Perheet hajoavat tai tuhoutuvat eikä turvallista paikkaa ole kodeistaan paenneillekaan. Samalla arjen turvalliset rutiinit, kuten koulunkäynti ovat katkenneet.  Lasten huoltajat ovat itse äärimmäisen paineen alla ja yrittävät samalla auttaa lapsiaan selviytymään myös henkisesti. Gazassa lapset kokevat ahdistusta ja pelkoa, sekä huolta omasta ja läheistensä turvallisuudesta. Tällaiset kokemukset voivat ilmetä painajaisina, unettomuutena, tunteiden tukahduttamisena tai itseensä vetäytymisenä.

– Menetystä ja tuskaa on paljon. Pelkäämme mitä seuraavat tunnit, ja mitä huominen tuo tullessaan. Kuolemaa on kaikkialla. Lapseni katsovat minua silmiin joka päivä hakiessaan vastauksia, joita minulla ei ole. Tämä on hyvin vaikeaa, etenkin lapsille. Yritämme koota itsemme voidaksemme tukea ja suojella lapsia. Tarpeet ovat valtavat, sanoo Yousef*, Pelastakaa Lasten työntekijä ja kolmen alle 10-vuotaiaan lapsen isä Gazassa.

Gaza on ollut saarrettuna vuodesta 2007. Alueen lasten elämää on siitä lähtien leimannut puute  perustarpeista ja toistuva väkivalta. Pelastakaa Lasten kesäkuussa 2022 julkaisemassa raportissa todettiin lasten mielenterveyden olevan äärimmäisen heikossa tilassa. Selvitykseen osallistuneista lapsista 80 prosenttia ilmoitti tuntevansa jatkuvaa pelkoa, huolta ja surua. Lapsista kolme neljäsosaa kasteli sänkynsä ja monet lapset olivat vetäytyneet itseensä ja lakanneet puhumasta.

– Sotatilanteissa ihmiset yleensä etsivät suojaa turvallisista paikoista. Näitä ei Gazassa tällä hetkellä ole, eikä myöskään pääsyä turvaan alueelta ulos. Lapset voivat toipua, jos he kokevat jatkuvaa turvallisuutta, perheensä rauhoittavaa läsnäoloa sekä ylläpitävät jonkinlaisia rutiineja ja saavat asianmukaista hoitoa. Monet lapset ovat kuitenkin jo menettäneet perheenjäseniään, jotkut ovat menettäneet kaiken ja väkivalta sekä pakeneminen ovat armottomia, sano Pelastakaa Lasten miehitetyn Palestiinalaisalueen maajohtaja Jason Lee.

– Kerta toisensa jälkeen olemme varoittaneet, että konfliktin ja saarron vaikutukset lasten mielenterveyteen ovat liian suuret. Jo ennen tätä eskalaatiota yli puolet vanhemmista, joiden kanssa puhuimme, kertoi heidän lastensa vahingoittavan itseään tai kokevan itsetuhoisia ajatuksia.

– Sanat tilanteen kauheudesta ja lasten kärsimyksen mittakaavan ilmaisemiseksi alkavat loppua.

–Tulitauko on saatava aikaan. Ilman tätä henkiin jääneet lapset menettävät viimeisetkin toivon ja luottamuksen rippeet siitä, että heitä suojellaan. Jokainen väkivallan päivä tuo mukanaan lisää mielenterveydellisiä ja fyysisiä vaurioita, jotka kestävät eliniän. Ilman välitöntä tulitaukoa on hyvin todennäköistä, että lasten mielenterveys ajetaan pisteeseen, josta ei ole paluuta, toteaa Lee.

Kaikilla alueen lapsilla on oikeus suojeluun. Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä, myös Suomea, edistämään välitöntä tulitaukoa ja varmistamaan, että kaikki konfliktin osapuolet kunnioittavat kansainvälistä humanitaarista oikeutta velvollisuuksiensa mukaisesti.


Gazassa raportoidaan 6.11. mennessä vaurioituneen ainakin 267 oppilaitosta, 113 terveyslaitosta ja 59 moskeijaa tai kirkkoa. Yli 40 000 asuinyksikköä on tuhoutunut.  (Lähde: OCHA, Hostilities in the Gaza Strip and Israel – reported impact, 6.11.2023). Ainakin kolmeen pakolaisleiriin  on kohdistunut hyökkäyksiä.

Luvut Gazassa, Länsirannalla sekä Israelissa kuolleista lapsista on saatu YK:n humanitaarisen avun koordinaatiotoimiston (OCHA) 6.11. tilanneraportista, jossa viitataan kyseisten alueiden terveysviranomaisten julkistamiin tietoihin. Vallitsevassa tilanteessa lukuja ei ole voitu varmistaa riippumattomista lähteistä.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Pelastakaa Lasten Gazan hätäapukeräys: www.pelastakaalapset.fi/gaza