Gazassa 12 000 lasta päivittäin siirtynyt pakon edessä – uusia evakuointikäskyjä annettu

Gazassa noin 893 000 lasta on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan. Täten keskimäärin lähes 12 000 lasta päivässä on joutunut pakenemaan siitä lähtien kuin Israelin sotilasoperaatio käynnistettiin 7. lokakuuta Israeliin kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen.

YK arvioi noin 1,9 miljoonan ihmisen on olevan maan sisäisenä pakolaisena eteläisen Gazan alueella, mikä edustaa lähes 85 prosenttia erillisalueen koko väestöstä. Väestöstä noin puolet on lapsia. Pelastakaa Lasten analyysin mukaan vain kymmenen viikon sisällä siirtymään joutuneen väestön osuus on nyt yksi suurimmista maailmanlaajuisesti.

Israelin hallitus on nyt antanut uudet evakuointimääräykset eteläisessä Khan Younisin kaupungissa. Lapsia ja perheitä ajetaan etelämmäs yhä pienemmille alueille, joissa olosuhteet ovat hyvin heikot. Lapset eivät ole turvassa väkivallalta missään. Pelastakaa Lasten työntekijät ovat todistaneet ihmisten loukkaantuneen ruokaa ja vettä epätoivoisesti odottavien väkijoukkojen seassa.

Monet ihmiset Gazassa ovat joutuneet siirtymään useaan otteeseen ja pakenevat nyt alueilta, joiden kerrottiin olevan turvallisia. Turvaa hakiessaan ihmiset ovat ahtautuneet suojiin, sairaaloihin ja kouluihin. Osa on majoittautunut sukulaistensa luona. Sairaaloihin ja kouluihin on hyökätty, vaikka nämä ovat suojeltuja kohteita kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan.

– Meitä pyydettiin siirtymän Etelä-Gazaan, ja meidän piti noudattaa ohjeita pitääksemme lapsemme turvassa. Nyt olemme sitten täällä, mutta ei tunnu tämäkään turvalliselta. Ympärillämme pommitetaan ja raketteja ammutaan edelleen. Lapset tarvitsevat tilaa leikkiä, mutta täällä on ahdasta. Tämä ei ole enää oikeaa elämää, sanoo perheensä kanssa suojatilaan Khan Younisissa hakeutunut maanviljelijä, Feras*.

Tilapäisissä suojissa on nyt nelinkertainen määrä ihmisiä niiden kapasiteettiin nähden. Monilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yöpyä kadulla roskien ja raunioituneiden rakennusten keskellä. Tilanteen terveysriskit ovat merkittävät. Lapsilla ei ole kunnollisia vaatteita, eikä patjoja, peittoja tai telttoja ole saatavilla.

– Lapset joutuvat kerta toisensa jälkeen kokemaan, miten heidän elämänsä ja turvallisuudentunteensa repäistään pois. He menettävät kaiken paetessaan epätoivoisesti kodeistaan henkensä edestä, mutta ilman paikkaa, minne mennä. Ja tämä tapahtuu yhä uudelleen ja uudelleen. Tämän on loputtava, sanoo Pelastakaa Lasten miehitetyn Palestiinalaisalueen maajohtaja Jason Lee.

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä varmistamaan, että välitön ja pysyvä tulitauko saadaan aikaan. Israelin hallituksen on puolestaan toimittava sen eteen, että humanitaarista apua voidaan toimittaa tilanteen vaativan mittakaavan mukaisesti. Avulle on sallittava esteetön pääsy koko alueelle ja kaupallinen tavaraliikenne on taas sallittava. Israelin hallituksen on varmistettava, että väestön perustarpeisiin vastataan. Siviilien pakkosiirrot on myös välittömästi lopetettava kansainvälisen oikeuden velvoitteiden mukaisesti.

Pelastakaa Lapset on tarjonnut tukea ja palveluita palestiinalaislapsille vuodesta 1953. Järjestön avustustyöntekijät miehitetyllä Palestiinalaisalueella ponnistelevat vuorokauden ympäri lasten ja heidän perheidensä auttamiseksi.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Pelastakaa Lasten Gazan hätäapukeräys: www.pelastakaalapset.fi/gaza

Taustaa

Gazan alueella asuinsijoiltaan siirtymään joutuneita on YK:n arvion mukaan yhteensä 1,9 miljoonaa. Alueen väestöstä noin 47 prosenttia on lapsia. Pelastakaa Lasten arviossa on jaettu siirtymään joutuneiden lasten määrän niiden päivien määrällä, jota on kulunut 7.10. ja 21.12. välisenä aikana. Kuluneiden 75 päivän aikana 893 000 lasta on joutunut siirtymään, mikä tarkoittaisi keskimäärin 11 900 päivässä.

Pelastakaa Lasten analyysissä on vertailtu kyseessä olevan konfliktin aikana Gazan alueella siirtymään joutuneen väestön osuutta uusimpiin saatavilla oleviin tietoihin muista kriiseistä eri puolilla maailmaa. Tässä on hyödynnetty maansisäistä pakolaisuutta seuraavan IDMC:n kokoamia tietoja. Väestöä koskevat tiedot on saatu YK:n väestöennusteita koskevista tietokannoista. Koska IDCM ei ole vielä julkaissut lukuja vuotta 2023 koskien, tarkasteltiin YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n vuoden puolivälin arvioita. Maiden välisissä vertailuissa on huomioitu kunkin maan osalta lukua tietyltä vuodelta, jolloin asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden määrä on ollut suurimmillaan sitten vuoden 2009. jolloin IDMC aloitti tietojen tallentamisen. 

Auta Gazan lapsia