Euroopan on otettava vastuu turvapaikkaa hakevista afganistanilaisista lapsista ja perheistä

Pelastakaa Lapset vaatii hallituksia ja EU:ta täyttämään moraaliset ja oikeudelliset velvoitteensa taatakseen vainottujen ja muiden ihmisoikeusloukkausten uhriksi joutuvien afganistanilaisten lasten ja perheiden turvallisuuden sekä tarjoamaan heille turvapaikan.

Pelastakaa Lapset on järkyttynyt joidenkin Euroopan valtioiden edustajien puheissa esiintyneestä halusta estää afganistanilaisten pakolaisten liikkumista ja pääsyä Eurooppaan.

– Eurooppa on vuosien ajan epäonnistunut täyttämään siirtolaislasten, mukaan lukien ilman huoltajaa olevien lasten tarpeet, sanoo Pelastakaa Lasten EU-toimiston johtaja Anita Bay.

Humanitaarinen avustustoiminta on osin ollut kaoottista ja lapsen oikeuksia on loukattu.

– Eurooppa ei voi jatkaa samojen virheiden tekemistä – on varmistettava, että Afganistanista pakenevat lapset voivat hakea apua ja turvapaikkaa ja että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan, Bay jatkaa.

Euroopan maiden pitää pikaisesti päivittää ohjeitaan koskien turvattomassa asemassa olevia afganistanilaisia sekä tunnustaa, että tilanne on dramaattisesti muuttunut Afganistanissa, erityisesti naisten, tyttöjen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja aikuisten kannalta.

– Kaikki tapaukset koskien Afganistanin kansalaisia, joiden turvapaikkahakemus on hylätty tai jotka on määrä karkottaa, on arvioitava uudelleen huomioiden Talebanin valtaannousu, toteaa Bay.

Euroopan komission presidentti Ursula von der Leyenin lupaama tuki Afganistanin naapurimaille on tervetullut. Nämä maat ottavat vastaan suurimman osan afganistanilaisista pakolaisista. On myös myönteistä, että monet Euroopan maat ovat halukkaita uudelleensijoittamaan tiettyjä afganistanilaisia. Suomessa sisäministeri Ohisalo on ajanut aloitetta pakolaiskiintiön nostamisesta 1050:stä 2000:een.

Uudelleensijoitettavien valinnassa on tärkeää, että Euroopan maat pyrkisivät huomioimaan kaikki heikoimmassa asemassa olevat pakolaiset, muutkin kuin asevoimissa palvelleet, ja myös Afganistanin naapurimaissa olevat. Afganistanin lähialueen mailla on jo nykyisellään suuria vaikeuksia huolehtia suurista määristä pakolaisia, joiden elinolosuhteet ovat monissa tapauksissa hyvin vaikeat.

– Euroopalla on riittävät resurssit ja mahdollisuudet auttaa Afganistanista saapuvia ja tarjota turvapaikka sitä tarvitseville, sanoo Bay.

Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa vahvaa johtajuutta Euroopassa sekä halua vastaanottaa apua tarvitsevia.

– Suomi päätti jo yli vuosi sitten ottaa vastaan 175 haavoittuvimmassa asemassa olevaa lasta ja perhettä Kreikasta ja muilta Välimeren saarilta EU:n sisäisinä turvapaikanhakijoiden siirtoina. Tämä oli hyvä avaus ja esimerkki siitä, miten jokainen Euroopan maa voi omalla toiminnallaan olla mukana auttamassa vaikeaan tilanteeseen joutuneita lapsia ja perheitä, sanoo ohjelmajohtaja Anne Haaranen Pelastakaa Lapset ry:ssä, ja jatkaa:

– Kannustamme Suomea paitsi lisäämään kiintiöpakolaisten määrää ja jatkamaan siirtoja, myös toimimaan aktiivisesti EU:ssa, jotta suojelua tarvitsevat afganistanilaiset saadaan turvaan. Muun muassa perheenyhdistäminen on yksi hyväksi koettu keino toimia, ja perheiden yhteen saattaminen onkin tärkeää turvata myös nykyisessä tilanteessa. Suomessa on hyvä kapasiteetti ja osaamista vastaanottaa kansainvälistä suojelua tarvitsevia, mukaan lukien perheitä ja ilman huoltajaa liikkeellä olevia lapsia.

Pelastakaa Lapset on riippumaton ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka on työskennellyt Afganistanissa vuodesta 1976 lähtien tarjoten monimuotoista tukea ja apua lapsille ja heidän perheilleen eri puolilla maata. Tämän hetken tilanteesta johtuen järjestö on tilapäisesti joutunut keskeyttämään toimintansa. Viime vuonna järjestön toiminta Afganistanissa tavoitti yli 1,6 miljoonaa ihmistä.

  • Heinäkuussa eri kansalaisjärjestöt julkistivat yhteisen kannanoton, jossa vaadittiin EU:n maita välittömästi keskeyttämään kaikki pakkopalautukset Afganistaniin.
  • EU:n ulkoasiainedustaja antoi 17.8. EU:n puolesta julkilausuman, jossa todettiin että ” EU tukee myös Afganistanin naapurimaita selviytymisessä kielteisistä heijastusvaikutuksista, joita odotetaan syntyvän kasvavasta pakolais- ja muuttajavirrasta.”
  • Euroopan komission alainen European Asylum Support Office EASO on raportoinut, että Afganistanilaiset muodostivat toiseksi suurimman ryhmän Euroopasta turvapaikkaa hakeneista vuonna 2020 (50 000 hakemusta).

Auta Afganistanin lapsia