Lapsen käsi näppäilemässä tietokoneen näppäimistöä.

EU-kansalaiset vaativat toimia lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta verkossa ennen ratkaisevaa Euroopan unionin neuvoston äänestystä

Eurooppalaisista 95 prosenttia haluaa lakien suojelevan lapsia seksuaaliväkivallalta verkossa. Euroopan unionin neuvosto äänestää lähiaikoina lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa koskevasta asetuksesta. Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa vastaan taistelevien järjestöjen, ECPAT:in ja NSPCC:n, kyselytutkimuksen tulokset kertovat, että eurooppalaiset haluavat vahvistaa lasten turvallisuutta verkossa kaikilla alustoilla. 

Euroopan unionin neuvoston äänestys lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa koskevasta asetuksesta lähestyy. Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa vastaan toimivien ECPAT Internationalin, jonka jäsen Pelastakaa Lapset ry on, sekä brittiläisjärjestö NSPCC:n (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) tuoreen kyselytutkimuksen tulokset kertovat, että jopa 95 prosenttia eurooppalaisista haluaa panostaa lasten turvallisuuteen verkossa. Online-kyselytutkimus toteutettiin 16 Euroopan maassa ajalla 30.8.-28.9.2023 ja siihen vastasi 25 151 aikuista. Suomesta vastaajia oli 1001.  

Vastaajista 81 prosenttia kannattaa toimia, joilla verkkopalvelujen tarjoajat velvoitetaan havaitsemaan, ilmoittamaan ja poistamaan lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta verkossa. Vastaajista 91 prosenttia on sitä mieltä, että verkkopalvelujen tarjoajien olisi suunniteltava ja mukautettava palvelunsa siten, että ne estävät lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan verkossa. Vastaajien viesti on, että Euroopan unionin johtajien on tehtävä enemmän lasten suojelemiseksi verkossa.  

Myös viimeisimmät Eurobarometrin tulokset vahvistavat, että 92 prosenttia eurooppalaisista uskoo lasten olevan yhä suuremmassa vaarassa joutua seksuaaliväkivallan kohteeksi verkossa, ja neljä viidestä EU-kansalaisesta kannattaa EU:n ehdotusta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi. Ehdotetun asetuksen mukaan verkkopalvelujen tarjoajien on pakko arvioida ja ehkäistä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan riskiä alustoillaan sekä havaita, raportoida ja poistaa tällainen sisältö verkosta.   

Vahvistuksena Eurobarometrin tuloksille, ECPAT:in ja NSPCC:n kyselytutkimuksessa 71 prosenttia eurooppalaisista on valmiita vaarantamaan jonkin verran omaa yksityisyyttään verkossa, jos se auttaa suojelemaan lapsia mahdolliselta seksuaaliväkivallalta. Suomalaisista tähän olisi valmiita 76 prosenttia vastaajista. Kaikista vastaajista yli 70 prosenttia kannattaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin ja groomingin havaitsemista ja poistamista päästä päähän salatuilla alustoilla. 

Yli puolet kyselyyn osallistuneista eurooppalaisista myös ilmoitti, että tämä kysymys vaikuttaa siihen, miten he äänestävät seuraavissa europarlamenttivaaleissa. Seuraavat Euroopan parlamentin vaalit järjestetään kesäkuussa 2024. 

“Yksityisyyden suojaa koskevat keskustelut eivät edelleenkään horjuta yleistä mielipidettä. Vaatimus kattavasta lainsäädännöstä, jolla suojellaan lapsia verkossa, on kiireellinen, välitön ja kiistaton. EU:n johtajilla ei ole enää varaa olla toimettomia tai päättämättömiä; lastemme hyvinvoinnin on oltava EU:n digitaalipolitiikan kulmakivi”, sanoo ECPAT Internationalin lastensuojelusta ja teknologiasta vastaava johtaja Amy Crocker

Myös Internet Watch Foundation on juuri julkaissut uusia huolestuttavia tietoja, joiden mukaan EU:ssa sijaitsevan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin määrä on kasvanut hälyttävästi jopa 26 prosentilla vuonna 2023 verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. 

Maailmanlaajuinen koalitio, johon kuuluu 104 seksuaaliväkivallasta selvinnyttä henkilöä, perhettä ja lasten turvallisuuden asiantuntijaa, kirjoitti teknologiayrityksille vaatien niitä toimimaan ja varmistamaan, että niiden alustat ovat turvallisia lapsille. Lisäksi viime kuussa seksuaaliväkivallasta selviytyneet henkilöt ja #ChildSafetyON-koalitio ottivat kantaa Euroopan parlamentin edessä vaatien EU-päättäjiltä toimia lasten turvallisuuden puolesta verkossa. 

Tietoa ECPAT Internationalista   

ECPAT International on 126 kansalaisjärjestön verkosto, joka toimii yli 100 eri maassa ja on sitoutunut yhteiseen visioon lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan kitkemisestä. Verkosto toimii niin kansallisella, alueellisella kuin maailmanlaajuisella tasolla hyödyntäen yli kolmen vuosikymmenen kokemustaan. Pelastakaa Lapset ry on ECPAT Internationalin jäsen. 

Lisätietoja ECPAT:in Andrew Beatonilta osoitteesta communications@ecpat.org

Lähteet 

ECPAT 

Eurobarometer 2023 

NSPCC Frida letter 

Internet Watch Foundation data 

The ChildSafetyON coalition demanding urgent action in Brussels 

#ChildSafetyON website