Nainen ja nuori mies keskustelevat vastakkain, van käden näkyvissä

Erityislastenkoti Raunilassa perhetyö on erityinen osa toimintaa

Erityislastenkoti Raunilassa on vahvistettu lapsen sijoituksen alussa tehtävää yhteistyötä lapsen, hänen vanhempiensa ja yksikön välillä tiivistetyillä perhetapaamisilla. Tarkoituksena on, että perhetapaamisia järjestetään heti sijoituksen alusta lähtien joka toinen kuukausi säännöllisten asiakassuunnitelma- sekä hoito- ja kasvatussuunnitelmapalaverien lisäksi.

Keskeisenä tavoitteena meillä on tutustua toisiimme, kuunnella lapsen ja vanhempien odotuksia, toiveita ja alkuajan kokemuksia sekä vaihtaa kuulumisia, jotta aikuisten välille muodostuisi avoin ja aito kasvatuskumppanuus.

Anita Reiman, Raunilan johtaja

Ensimmäisissä perhetapaamisissa mukana on lapsen omaohjaajan lisäksi yksikön johtaja, joilla molemmilla on koulutus perheterapeuttiseen työtapaan. Tapaamisissa käytetään mm. Pelastakaa Lapsissa kehitetyn SILTA-työskentelyn keskeisiä menetelmiä kuten Sukupuu ja Lapsen Elämänjana. Sijoituksen alkuvaiheen jälkeen omaohjaajat jatkavat säännöllistä yhteistyötä perheen kanssa koko sijoituksen ajan.

Onnistuneessa perhetapaamisessa on avoin, luottamuksellinen ja vastavuoroinen ilmapiiri, jolloin puheeksi voi ottaa matalalla kynnyksellä mietityttäviä ja vaikeitakin asioita.