Neljä nuorta istuu ulkona ja juttelee

Kaislassa VALTTI-vertaisarviointi

VALTTI-vertaisarviointi lastensuojelun sijaishuollossa on asiakaspalautemalli, joka korostaa nuorten osallisuutta omassa asuinympäristössään. Arviointi keskittyy nuorten omiin kokemuksiin arjen toimintojen toimivuudesta ja laadusta sijaishuoltoyksikössä.

Erityislastenkoti Kaislassa toteutettiin VALTTI-vertaisarviointi tammikuussa 2024 Pesäpuun vertaisarvioitsijoiden toimesta, jotka haastattelivat yksikön nuoria.

Palautteen mukaan Kaislan nuoret kokevat, että heidän omaohjaajansa kuuntelevat heitä ja että he voivat yleisesti ottaen keskustella omaohjaajiensa kanssa omista asioistaan. Lisäksi nuoret kokevat saavansa jonkinlaista positiivista palautetta.

Vertaisarvioinnissa nuorilta kysyttiin muun muassa ”millainen on hyvä työntekijä ja onko täällä sellaisia?” Seuraavassa muutama suora lainaus nuorten kokemuksista:

“Ihan semmonen normaali, rento ohjaaja ja niitä on paljonkin”

“Oikein mukava, joka oikeasti välittää. Tykkää musta ja ymmärtää mua. Voin puhua kenelle vain, mutta en sellaisille, joka tekee niille tiedoille väärin”

“Emmätiiä, meillä on omat energiamme. Semmosia mitä ne on, omalaatuisia.”

Joissain tapauksissa nuoret kokivat haastavaksi puhua ohjaajien kanssa tai he kokivat, että heidän toiveensa kysytään, mutta niiden huomioon ottamista toivottiin enemmän. Asiaa tuotin esille mm. näin:

“Olisi kiva jos se kertoisi omista jutuista enemmän”

Tulemme jatkossakin kiinnittämään huomioita siihen, miten voimme vahvistaa avoimuutta ja luottamusta nuorten kanssa sekä miten heidän toiveitaan huomioidaan ja toteutetaan vastuullisesti, kasvatustyön puitteissa.

Kaislassa nuoret pitivät erityisesti matkustelua ja retkeilyä mieluisina asioina ja toivoivatkin enemmän ”reissaamista” omaohjaajiensa kanssa. 

VALTTI-vertaisarvioinnilla saamme vahvistettua osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria yksiköissämme ja lisätä lapsen oikeuksien toteutumista lasten omaa ääntä kuulemalla.