Brita Maria Renlundin muistosäätiö tukee Pelastakaa Lasten toimintaa 120 000 eurolla 

Brita Maria Renlundin muistosäätiö on myöntänyt tukea vuonna 2022 toteutettaville hankkeille ja toiminnoille, jotka edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Pelastakaa Lapset ry:lle säätiö myönsi 120 000 euron tuen nettiturvallisuuden kehittämiseen ruotsinkielisten lasten parissa.

Pelastakaa Lapset on yksi uusista säätiön tuen saajista. Järjestölle myönnettiin 120 000 euroa toimintaan, jolla vahvistetaan ruotsinkielisten viidennellä luokalla olevien tietämystä ja osaamista nettiturvallisuudesta sekä digitaalisesta hyvinvoinnista. Kyse on Pelastakaa Lasten monivuotisesta ohjelmasta, joka kulkee työnimellä Huippula. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä muun muassa Opetushallituksen kanssa.

Ohjelmassa tarjotaan esimerkiksi opetusmateriaaleja sekä vuorovaikutteista nettiturvallisuustestiä.

”Osaaminen digitaalisen hyvinvoinnin suhteen on uusi kansalaistaito, jota esimerkiksi Opetushallitus edistää Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassaan. Digitaalisia taitoja opetetaan kuitenkin eri lailla eri puolia maata, ja haluamme mahdollistaa kaikille oppilaille laadukasta opetusta tässä aineessa”, sanoo Antti Järventaus, Pelastakaa Lasten kehittämispäällikkö.

Brita Maria Renlundin muistosäätiön myöntämä avustus käytetään muun muassa ruotsinkielisille oppilaille suunnatun testin sekä opetusaineiston kehittämiseen.

“Tahdomme varmistaa, että ruotsinkieliset lapset pääsevät osallisiksi siitä hyvästä kehityksestä, mikä tapahtuu näiden kysymysten suhteen”, sanoo säätiön toimitusjohtaja Birgitta Forsström.

Lapsille ja nuorille hyvinvointia ja tukea yksinäisyyteen

Brita Maria Renlundin muistosäätiö on myöntänyt avustuksia on hakemuksille, joita on saatu vuosittaisen apurahahaun aikana syyskuussa 2021. Tukea on kohdistettu muun muassa lasten nettiturvallisuuden edistämiseen, oppimisen tukeen sekä lasten tukemiseen perheissä, joissa on päihdeongelma. Säätiö vastaanotti lähes 750 hakemusta, mikä on 250 enemmän kuin viime vuonna.

Tämän vuoden myönnöissä painotettiin lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tukea yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta kokeneille.

”Vastaanotimme monta hyvää hakemusta liittyen lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvointiin. Meille on tärkeää tukea toimintaa kansallisella tasolla, mutta myös paikallisia aloitteita, joiden kautta lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan heidän omassa lähiympäristössään”, sanoo säätiön toimitusjohtaja Birgitta Forsström.

FAKTAA

Brita Maria Renlundin muistosäätiö – Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

  • Perustettiin vuonna 1918 liikemies Karl Herman Renlundin (1850–1908) testamentilla ja sai nimensä perustajansa äidiltä
  • Tukee yksityisen sektorin varhaiskasvatusta, koululaisten iltapäivätoimintaa, lasten kesälomatoimintaa sekä muuta lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa toimintaa
  • Myöntää vuosittain avustuksina lähes 10 miljoonaa euroa
  • Omaisuuden arvo on noin 500 miljoonaa euroa (joulukuu 2021). Joulukuussa 2020 varallisuutta oli 430 miljoonaa euroa
  • Toimitusjohtajana toimii Birgitta Forsström ja hallituksen puheenjohtajana Mia Holmbäck

Lisätietoja: www.bmr.fi.