Aseelliset ryhmät ryöstäneet Pelastakaa Lapsilta lääkintä- ja avustustarvikkeita Sudanissa

Pelastakaa Lasten tiloista Sudanin Darfurissa on ryöstetty lapsille tarkoitettuja lääkintä- ja avustustarvikkeita. Kolmatta päivää jatkuneet taistelut eivät ole laantumassa ja Pelastakaa Lapset on tilapäisesti keskeyttänyt osan toiminnastaan maassa.

Sudanin Darfurissa sijaitseviin Pelastakaa Lasten tiloihin tunkeutuneet ryöstelijät ovat ottaneet mukaansa lapsille tarkoitettuja lääkintätarvikkeita sekä jääkaapin, kannettavia tietokoneita ja autoja.

Väkivaltaisuuksien johdosta Pelastakaa Lapset on tilapäisesti joutunut keskeyttämän suurimman osan toiminnastaan eri puolia maata. Tämän takia hädänalaiset lapset ja perheet voivat nyt jäädä ilman kipeästi tarvitsemaansa apua, ruokaa, puhdasta vettä ja välttämättömiä tarvikkeita.

Esimerkiksi Pohjois-Darfurissa järjestön on vaikeata toimittaa terveydenhoidon palveluitaan haastavan tilanteen vuoksi. Toimintaa jatketaan kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ja turvallisuustilanteen huomioiden.

Sudanissa kolmannes väestöstä, eli 15,8 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tai suojelun tarpeessa. Hädänalaisista yli puolet on lapsia.

Viimeisten kolmen päivä aikana taisteluiden raportoidaan vaatineen ainakin 100 siviilin hengen. Sadat ihmiset ovat haavoittuneet.

Väkivaltaisuudet haittaavat merkittävästi väestön mahdollisuuksia hankkia itselleen ruokaa ja puhdasta vettä. Avun toimittamisen keskeyttäminen vaarantaa lasten hengen maassa, jossa ihmisten ruokaturva on jo ennestään ollut vakavasti heikentynyt.

Pelastakaa Lasten Sudanin maajohtaja Arshad Malik on vaatinut väkivaltaisuuksien kaikkia osapuolia turvaamaan humanitaarista infrastruktuuria ja tarvikkeita.

– Viimeisen kolmen päivän ajan ihmiset kaikkialla Sudanissa ovat olleet pelon vallassa. He eivät ole tienneet, voiko kodista lähteä turvallisesti. Nyt heidän on nyt tehtävä valinta pelon kohtaamisen ja nälkään kuolemisen välillä, toteaa Malik.

– Sudan on maa, jossa jo nyt kolmannes väestöstä on humanitaarisen avun tarpeessa ja neljäsosa elää akuutissa nälässä. Noin puoli miljoonaa lasta kärsii vakavasta akuutista aliravitsemuksesta. Lasten ja perheiden selviytymisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että taistelut päättyisivät ja että elämää pelastavaa apua voidaan toimittaa.

– Tällä välin pyydämme painokkaasti kansainvälistä yhteisöä noudattamaan oikeudellisia velvoitteitaan ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin varotoimiin suojellakseen siviilejä ja siviilikohteita, mukaan lukien kouluja ja sairaaloita, joita suojellaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti.

Pelastakaa Lapset on toiminut Sudanissa vuodesta 1983 lähtien auttaen konflikteista, äärimmäisestä köyhyydestä ja nälästä sekä peruspalveluiden puutteesta kärsiviä lapsia ja perheitä.

Vuonna 2022 Pelastakaa Lapset tavoitti Sudanissa suoraan 2,1 miljoonaa ihmistä, joista 1,5 miljoonaa oli lapsia. Keskeisimpinä toimintoina ovat lasten suojelun vahvistaminen, laadukkaan koulutuksen edistäminen sekä terveys- ja ravitsemuspalveluiden saatavuuden parantaminen. Sudan on Suomen Pelastakaa Lasten suurin kohdemaa.

Auta konflikteista ja muista humanitaarisista kriisestä kärsiviä lapsia