tyttölapsi pitää vanhempiensa kädestä kiinni

Adoption jälkeinen tuki

Tutkimukset ovat osoittaneet, että adoption erityisyys lisää perheiden tarvetta tuelle ja ohjaukselle myös adoptioprosessin jälkeen. Käynnistimme syksyllä 2022 adoption jälkeisen tuen -hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää perheille tarjottavaa tukea ja laajentaa sitä koskemaan koko lapsen kasvun vuosia.

Tarjoamamme adoption jälkeinen tuki on monimuotoista ja aina tarpeen mukaista. Tuki voi olla esim. psykososiaalista keskustelutukea kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa tai työntekijämme voivat tuoda esille adoption erityisyyttä mm. viranomaistapaamisissa tai koulunkäyntiin liittyen. Lisäksi järjestämme erilaisia koulutuksia sekä vertais- ja tukiryhmiä. Adoption jälkeisen tuen tarkoituksena on ennaltaehkäistä avun tarvetta muilta viranomaisilta.

Adoption jälkeinen tuki -palvelumme on saatavilla koko Suomessa sekä kotimaisiin että kansainvälisiin adoptioihin.

Annamme mielellämme lisätietoa adoption jälkeisestä tuesta  – ole yhteydessä!

Päivi Partanen

Sosiaalityöntekijä