16 johtavaa humanitaarista ja ihmisoikeusjärjestöä vaatii lopettamaan aseiden viennin Israelille ja palestiinalaisille aseellisille ryhmille  

Kaikille YK:n jäsenvaltioille suunnattu avoin vetoomus vaatii valtioita lopettamaan Gazan kriisin ruokkimisen ja estämään humanitaarisen katastrofin paheneminen ja lisäuhrit.  

 Me allekirjoittaneet järjestöt kehotamme kaikkia valtioita lopettamaan välittömästi aseiden, niiden osien ja ammusten viennin Israelille ja palestiinalaisille aseellisille ryhmille, niin kauan kuin on olemassa vaara, että niitä käytetään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tai ihmisoikeuslainsäädännön vastaisiin vakaviin loukkauksiin tai niiden mahdollistamiseen.  

Israelin pommitukset ja saarto riistävät siviiliväestöltä eloonjäämisen perusedellytykset ja tekevät Gazasta asuinkelvottoman. Gazan siviiliväestö on tällä hetkellä ennennäkemättömän vakavan ja laajan humanitaarisen kriisin edessä. 

Lisäksi palestiinalaisten aseellisten ryhmien hyökkäyksissä tapettiin noin 1 200 ihmistä, ja ryhmät ottivat satoja israelilaisia ja ulkomaalaisia ihmisiä, mukaan lukien lapsia, panttivangiksi. Gazassa on yhä yli 130 panttivankia. Gazassa toimivat aseelliset ryhmät ovat jatkaneet umpimähkäisiä raketti-iskuja asutuskeskuksiin Israelissa. Iskut uhkaavat siviilien elämää ja hyvinvointia, haittaavat lasten koulunkäyntiä ja pakottavat ihmisiä kodeistaan. Panttivankien ottaminen ja summittaiset hyökkäykset rikkovat kansainvälistä humanitaarista oikeutta, ja ne on lopetettava välittömästi.  

Humanitaariset toimijat, ihmisoikeusjärjestöt, YK:n virkamiehet ja yli 153 jäsenvaltiota ovat vaatineet välitöntä tulitaukoa. Israel kuitenkin jatkaa räjähtävien aseiden ja ammusten käyttämistä tiheästi asutuilla alueilla Gazassa, millä on valtavat humanitaariset seuraukset Gazan väestölle. Maailman johtajat ovat kehottaneet Israelin hallitusta vähentämään siviiliuhrien määrää, mutta silti Israelin sotilasoperaatiot Gazassa tappavat edelleen ihmisiä ennennäkemättömällä tasolla, kuten YK:n pääsihteeri äskettäin sanoi.  

Jäsenvaltioilla on oikeudellinen velvollisuus käyttää kaikkia mahdollisia keinoja siviilien suojelun ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen edistämiseksi. Gazan jäljellä oleva pelastusrengas – kansainvälisesti rahoitettu humanitaarinen avustusoperaatio – on halvaantunut vihollisuuksien voimakkuuden vuoksi: avustussaattueita on tulitettu, tietoliikenneyhteydet ovat toistuvasti poikki, tiet ovat vaurioituneet, välttämättömien tarvikkeiden saantia rajoitetaan, kaupalliset toimitukset on lähes täysin kielletty ja Gazaan lähetettävä apu jumiutuu byrokraattiseen prosessiin.  

Israelin sotilaallinen toiminta on tuhonnut huomattavan osan Gazan kodeista, kouluista ja sairaaloista, vesi-infrastruktuurista, suojista ja pakolaisleireistä. Näiden pommitusten summittainen luonne ja niiden rutiininomaisesti aiheuttamat ilmeisen suhteettomat siviilivahingot eivät ole hyväksyttäviä. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu on varoittanut Gazassa toteutettavien ”sotarikosten kasvaneesta riskistä” ja vedonnut kaikkia valtioita estämään tällaisten rikosten toteutuminen. Tämän vetoomuksen jälkeen humanitaarinen kriisi Gazassa on vain pahentunut:  

  • Yli 25 000 palestiinalaista, joista ainakin 10 000 on lapsia, on Gazan terveysministeriön mukaan tapettu alle neljässä kuukaudessa. Tuhansia muita on hautautunut raunioiden alle, ja heidän oletetaan kuolleen.  
  • Yli 62 000 ihmistä on haavoittunut, ja monet heistä ovat saaneet pysyviä vammoja, mukaan lukien yli tuhat palestiinalaista lasta, jotka ovat menettäneet yhden tai useamman ylä- tai alaraajan.  
  • Tuntematon määrä palestiinalaisia siviilejä, joiden joukossa on tiettävästi lapsia, on YK:n mukaan laittomasti pidätettynä ja heidät tulee vapauttaa.  
  • Palestiinalaisia tapetaan edelleen lähes päivittäin alueilla, joille Israelin hallitus kehotti heitä pakenemaan. Vuoden 2024 ensimmäisellä viikolla Israelin ilmaiskut tappoivat 14 ihmistä, joista valtaosa lapsia, lähellä aluetta, jota Israelin joukot kuvailivat ”humanitaariseksi vyöhykkeeksi”.  
  • Yli 85 prosenttia Gazan väestöstä, noin 1,9 miljoonaa ihmistä, on pakkosiirretty. Monet  noudattivat Israelin antamia kehotuksia siirtyä etelään, ja nyt heidät on ahdettu ahtaalle pienille maa-alueille, jotka eivät kykene ylläpitämään ihmiselämää ja joista on tullut tautien kasvualustoja. 
  • Yli puolta miljoonaa palestiinalaista Gazassa uhkaa nälkiintyminen, ja yli 90:tä prosenttia alueen väestöstä uhkaa akuutti ruokaturvattomuus. Se on suurin osuus, minkä todisteisiin perustuvaa ruokaturvattomuutta arvioiva tekninen humanitaarinen elin on koskaan mitannut.  
  • Yli 70 prosenttia Gazan kodeista, suuri osa kouluista sekä vesi- ja saniteetti-infrastruktuurista on tuhottu tai vaurioitunut, mikä on jättänyt väestön lähes ilman puhdasta vettä.  
  • Yksikään Gazan kaistan terveydenhuoltolaitos ei ole täysin toimintakunnossa ja ne, jotka ovat yhä ainakin osaksi toimintakykyisiä, ovat ylikuormitettuja traumapotilaiden sekä lääkintätarvikkeiden ja lääkärien puutteen vuoksi. Yli 300 terveydenhuollon työntekijää on saanut surmansa. 
  • Ainakin 167* avustustyöntekijää on tapettu Gazassa, mikä on enemmän kuin missään muussa konfliktissa tällä vuosisadalla.   

Gaza on tänä päivänä vaarallisin paikka olla lapsi, toimittaja ja avustustyöntekijä. Sairaaloista ja kouluista ei saisi koskaan tulla taistelukenttiä. Gazaan on syntynyt äärimmäisen epätoivon tilanne, joka on saanut johtavat avustustyön viranomaiset julistamaan, ettei Gazassa ole enää edellytyksiä toimivalle humanitaariselle avustustyölle. Tilanne ei muutu ennen kuin saarto, pommitukset ja taistelut loppuvat. YK arvioi hiljattain, että humanitaarinen pääsy on tammikuussa ”merkittävästi heikentynyt”. Israelin joukot ovat toistuvasti evänneet avustussaattueilta pääsyn Wadi Gazan (Gazaa halkovan joen) pohjoispuolelle, missä ihmiset ovat suurimmassa vaarassa nälkiintyä.  

Viime viikkoina korkea-arvoiset israelilaiset viranomaiset ovat alkaneet vaatia palestiinalaisten siviilien karkottamista Gazasta. Gazan sisällä tapahtuvat pakkosiirrot ja osan Gazan asukkaista siirtäminen rajan yli ilman minkäänlaisia takeita paluusta, olisivat kansainvälisen oikeuden vakava loukkaus, ja voisivat olla sotarikos.  

Vaadimme välitöntä tulitaukoa ja kehotamme kaikkia valtioita pidättäytymään viemästä aseita, joita voidaan käyttää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön rikkomiseen.  

YK:n turvallisuusneuvoston on täytettävä velvollisuutensa ylläpitää maailman rauhaa ja turvallisuutta hyväksymällä välittömästi toimenpiteitä, joilla lopetetaan aseiden vienti Israelin hallitukselle ja palestiinalaisille aseellisille ryhmille ja estetään toimittamasta aseita, joita saatetaan käyttää kansainvälisten rikosten toteuttamiseen.  

Kaikilla valtioilla on velvollisuus ehkäistä sotarikoksia ja edistää siviilejä suojelevien normien noudattamista.  

Kansainvälisen yhteisön olisi jo kauan sitten pitänyt täyttää nämä sitoumukset.  

Lisätietoja:

Allekirjoittanut: 

1. Federation Handicap International – Humanity & Inclusion 
2. War Child Alliance 
3. Christian Aid 
4. Norwegian People’s Aid 
5. Médecins du Monde International Network 
6. Mennonite Central Committee 
7. medico international 
8. Oxfam 
9. Center for Civilians in Conflict (CIVIC) 
10. Danish Refugee Council 
11. Pelastakaa Lapset 
12. Plan International 
13. Norwegian Refugee Council 
14. Diakonia 
15. Amnesty International 
16. American Friends Service Committee (AFSC)