Människohandel som anknyter till sexuellt våld

Människohandel är alltid ett allvarligt brott som kränker de mänskliga rättigheterna. Människohandel med barn innebär en situation där ett barn rekryteras, transporteras, överförs, döljs eller tas emot i syfte att få ekonomiska eller andra fördelar av barnet. När det gäller vuxna omfattar definitionen av människohandel också metoden, såsom vilseledande, utnyttjande av offrets utsatta ställning eller hot om att använda våld. På grund av sin ålder anses ett barn särskilt sårbart och mer oförmöget att skydda sig än en vuxen. Därför definierar man människohandel på olika sätt för vuxna och barn.

Människohandel ses ofta som ett brott där offret förflyttas från ett land till ett annat. Människohandel sker dock även inom länder – också i Finland. Människohandel är dold brottslighet, vilket innebär att endast en del av brotten kommer till myndigheternas kännedom. Internationellt uppskattas en tredjedel av människohandelns offer vara barn.

Människohandel som anknyter till sexuellt våld kan ta sig många uttryck. Fenomenet kallas också tvångsprostitution eller sexslaveri. Gemensamt för former av människohandel som anknyter till sexuellt våld är att offret försätts i en situation där hen utsätts för sexuell aktivitet eller tvingas agera på ett sexuellt sätt. Situationen kan fotograferas eller spelas in och dessa bilder och videor kan delas eller säljas på webben. Tekniken gör det också möjligt att dela material som visar sexuellt våld i realtid även till en stor publik på webben.

Människohandel som anknyter till sexuellt våld är den vanligaste internationellt identifierade formen av människohandel. Majoriteten av identifierade barnoffer är flickor, men barn kan bli offer för människohandel som anknyter till sexuellt våld oavsett kön.

Finlands strafflag definierar människohandel med barn. Dessutom är ”köp av sexuella tjänster av en ung person” och ”sexuellt utnyttjande av barn” separata brottsbeteckningar. Sådan verksamhet är alltid olaglig, oavsett om det är ett brott som definieras som människohandel eller inte.

I Finland samordnas stödet till offer för människohandel av Hjälpnätverket för offer för människohandel. Hjälpsystemet har en informationsjour (öppen dygnet runt) och ett kontaktformulär på sin webbplats.

Till Nettivihje kan du även anmäla misstänkt människohandel med barn som anknyter till sexuellt våld.

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.