Tietoa adoptioista

Adoptiokotia tarvitsevia lapsia sijoitetaan Pelastakaa Lasten kautta Suomessa vuosittain noin 10–20 ja kansainvälisen adoptiopalvelun kautta noin 10–20. Kotimaisissa adoptioissa työskennellään lapsen, lapsen biologisten vanhempien ja lasta toivovien perheiden kanssa. Kansainvälisissä adoptioissa lapsi ja biologiset vanhemmat valmistellaan adoptioon ja/tai he saavat neuvontaa myös kotimaassaan. 

Adoptio on oikeudellinen toimenpide

Adoptiolla tarkoitetaan vanhemman oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymistä lapsen adoptiovanhemmille, jolloin lapsi saa adoptioperheessään oikeudellisesti saman aseman kuin perheen biologinen lapsi. Adoptiossa luodaan purkamaton suhde lapsen ja vanhemman välille.

Adoptiotyötä säätelevät adoptiolaki (AdL 22/2012) ja siitä annettu asetus, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus ja adoptioita koskeva Euroopan neuvoston uudistettu yleissopimus. Lisäksi kansainvälisiä adoptioita säätelee yleissopimus lasten suojelusta sekä yhteistyöstä kansainvälisissä adoptioasioissa (ns. Haagin sopimus). Kansainvälisissä adoptioissa tulee huomioida myös lapsen syntymämaan lainsäädäntö. 

lapsi pitää isän jalasta kiinni ja hymyillee
Yhteystiedot

Adoptioneuvonta

Kaikki adoption osapuolet ovat oikeutettuja maksuttomaan adoptioneuvontaan. Adoptioneuvontaa on saatavilla kotimaisiin ja kaansainvälisiin adoptioihin kaikissa aluetoimistoissamme ympäri Suomen.

lapsi piirtää olohuoneen sohvan ääressä
Yhteystiedot

Kansainvälinen adoptiopalvelu

Kansainvälinen adoptiopalvelumme auttaa asiakasperheitään ulkomaisen adoptioluvan hakemisesta lapsen kotiin saapumiseen sekä aina, kun tukea ja ohjausta tarvitaan.