Filippiinit adoption kohdemaana

Filippiineiltä kansainvälisen adoption kautta etsitään perhettä kaikenikäisille lapsille yksivuotiaasta eteenpäin, myös sisaruksille. Lapset asuvat pääasiassa lastenkodeissa, toisinaan myös sijaisperheissä. Filippiineiltä adoptoitaessa toiveena on, että perheellä olisi väljä ikätoive esimerkiksi 0-4-vuotta, ja lisäksi yli 45-vuotiaiden hakijoiden olisi hyvä olla valmiita hyväksymään 0-6-vuotias lapsi. Filippiineiltä voi adoptoida myös vanhemman tai erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen. Tämä tapahtuu “Special home finding” -ohjelman kautta.

Filippiineille toimitetaan vuosittain adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijän laatima lisäselvitys mahdollisista muutoksista perheen elämäntilanteessa.

Hakijoiden tulee kuulua kristilliseen seurakuntaan sekä vain avioliitossa olevat pariskunnat voivat hakea adoptiolasta Filippiineiltä. Ensimmäisen liiton tulisi olla kestänyt vähintään kolme vuotta ja toisen avioliiton vähintään viisi vuotta. Pitkä avoliitto huomioidaan. Molempien hakijoiden on oltava vähintään 27-vuotiaita, mutta enintään 44-vuotiaita. Lapsen ja tulevan äidin ikäero voi olla enintään 45 vuotta matching hetkellä. Lapsiesityksissä huomioidaan erittäin hyvällä sisältötyöllä adoptiohakijoiden valmiudet suhteessa adoption tarpeessa oleviin lapsiin. Adoptiohakijoilta edellytetään hyvää fyysistä  ja psyykkistä terveyttä.

Yhteistyökumppanimme Filippiineillä on vuodesta 2002 alkaen ollut National Authority for Child Care (NACC), joka on Haagin sopimuksen mukainen keskusviranomainen Filippiineillä. Lähetämme adoptiohakemukset NACC:in toivoman vuosittaisen hakemusmäärän sekä kuluvana vuotena tulevien lapsiesitysten mukaan. Hakemuspaikat täytetään asiakkaaksi rekisteröitymispäivän ja voimassa olevan adoptioluvan mukaisessa järjestyksessä.

Special home finding -ohjelman kautta etsitään kotia vaativammin erityistarpeisille lapsille sekä etenkin yli 3 sisaruksen sisarussarjoille ja 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille. Lapsilla voi olla leikkaushoidon tarve, eriasteisia kehitysviivästymiä tai liikuntarajoitteita. Joukossa on myös yli 5-vuotiaita lapsia, joilla on hyvin rankka tausta, esim. hyväksikäytön uhri tai katulapsi.


Filippiinien adoptioprosessi

 • Hakijat ryhtyvät kokoamaan adoptioluvan myöntämisen jälkeen hakemusasiakirjoja adoptiopalvelulta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
 • Hakijat notarisoivat kerätyt asiakirjat ja toimittavat ne adoptiopalveluun.
 • Adoptiopalvelu tarkastaa asiakirjat ja toimittaa notarisoidut asiakirjat ulkoministeriöön laillistettaviksi ja edelleen Filippiinien keskusviranomaiselle (NACC).

 • NACC ilmoittaa hakemuksen hyväksymisestä odottajien listalle n. 2–4 kk kuluessa adoptiopalvelunantajalle.
 • Hyväksynnän jälkeen hakemus on lastenkotien käytössä, kun he etsivät lapsille perhettä.
 • Lapsiesitykset eivät tule hakemusten lähettämisjärjestyksessä vaan kullekin lapselle etsitään hänelle sopivin perhe, jonka valmiudet vastaavat parhaiten lapsen tarpeita.

 • Lapsiesityksen saavuttua adoptiopalvelu esittää lapsen perheelle, jolle esitys on nimetty.
 • Perheen on tehtävä päätös lapsiesityksen hyväksymisestä 15 vrk kuluessa.

 • Hakumatkalle lähdetään keskimäärin n. 4–6 kk lapsiesityksen hyväksymisen jälkeen.
 • Hakijat tekevät matkajärjestelyt itse adoptiovastaavan ohjeiden mukaisesti.
 • Hakumatkan kesto on noin 10–14 vrk.

 • Seurantakäynnit ajoittuvat 1 kk, 3 kk ja 5 kk lapsen Suomeen tulon jälkeen.
 • Adoptio vahvistetaan Suomessa käräjäoikeudessa noin 6 kk Suomeen tulon jälkeen.

videon thumbnail-kuva, jossa Satu ja Mika istuvat ulkona

Satu ja Miika tulivat kahden lapsen vanhemmiksi adoption kautta


nuori tyttö sinisessä paidassa hymyilee kameralle
Adoptiokohde

Filippiinit

Sopii kristilliseen seurakuntaan kuuluville – myös perheille, joilla on jo lapsia tai ei-tahatonta lapsettomuutta

Kattavat ja paikkansapitävät tiedot lapsesta sekä laajat taustatiedot biologisista vanhemmista

 

pieni tyttölapsi hymyilee kameralle ja pitää kiinni isän jalasta

Hyvä hoitokulttuuri ja kiintymyssuhdeymmärrys. Lapsia valmistellaan erittäin hyvin uuteen perheeseen siirtymiseen.

Hakumatkan kesto on lyhyt sekä kommunikointi englanniksi sujuvaa (maan toinen virallinen kieli).

Filippiinit arvostavat suomalaisia adoptiohakijoita


Ota yhteyttä

Jos olet kiinnostunut Filippiineistä adoptiomaana, ole yhteydessä meihin – autamme mielellämme.

Merita Lepojärvi

Adoptiovastaava | Filippiinit, Thaimaa, Tšekki