Bulgaria adoption kohdemaana

Bulgariassa adoptoitavat lapset ovat yli 1½-vuotiaita, ja kuuluvat usein vähemmistöryhmään kuten romaneihin. Lapsista pojat muodosta enemmistön ja myös sisaruksia on adoptoitavissa. Bulgariassa on kaksi adoptio-ohjelmaa:

 • yleinen lastenkotitaustaiset (“regular”)
 • erityistarpeiset (“special needs”) lapset, joilla voi olla esimerkiksi kehityksen viiveitä tai eriasteisia vammoja ja sairauksia.

Odotusaika Bulgariassa on tällä hetkellä pitkä. arviolta 3–6 vuotta adoptiohakemuksen sisällön ja lapsitoiveen mukaisesti. Erityistarpeisen lapsen adoptioprosessi on yleensä nopeampi, mutta se vaatii hakijoilta avoimuutta ja valmiuksia erityistarpeisen lapsen adoptioon.

Suomessa adoptioluvan saaneet hakijat täyttävät pääsääntöisesti myös Bulgarian hakijoille asetetut kriteerit. Erityisiä rajoituksia koskien hakijoiden ikää, avioliiton kestoa tai perheessä jo olevien lasten määrää ei ole. Adoptiota voi hakea avioparit (mies ja nainen) sekä yksinhakijat, joiden terveydentila on hyvä (mahdollisista diagnooseista esitettävä erikoislääkärin lausunto).

Yhteistyökumppanimme Bulgariassa on Sofiassa sijaitseva Bulgarian kokenein adoptiojärjestö ANIDO Associationin. Kaikki hakemukset toimitetaan heidän kauttaan Bulgarian Oikeusministeriöön, MOJ (Ministry of Justice). ANIDO huolehtii yhteydenpidosta Oikeusministeriöön ja seuraa adoptioprosessin etenemistä. Heidän edustajansa on matkoilla hakijoiden mukana asioitaessa eri virastoissa ja lastenkodissa


Bulgarian adoptioprosessi

 • Adoptiopalvelu lähettää hakijoille asiakirjaohjeet adoptioluvan myöntämisen jälkeen.
 • Hakijat keräävät tarvittavat asiakirjat ja toimittavat ne apostilloituina adoptiopalveluun.
 • Asiakirjat käännätetään bulgariaksi ANIDOn toimesta ja toimitetaan Oikeusministeriöön.
 • Adoptiohakemus rekisteröidään ministeriössä yleensä 1–2 kuukauden kuluessa.

 

Lapsiesitys valmistellaan Oikeusministeriön Intercountry Adoption Councilissa.

 • Lapsiesitykset tehdään kronologisessa hakemusten rekisteröintijärjestyksessä.
 • Hakijat saavat yleensä kattavasti tietoa lapsen taustasta, terveydentilasta ja kehityksestä sekä valokuvan.
 • Lapsiesitystiedot arvioi ensin suomalainen lastenlääkäri.
 • Tutustumismatkalle lähtö kahden kuukauden sisällä lapsiesityksen saamisesta.
 • Tutustumismatka kestää yleensä viikon.

 • Lapsiesitys on kirjallisesti hyväksyttävä tai hylättävä kahden kuukauden sisällä lapsiesityksen saamisesta.
 • Adoptio vahvistetaan Sofian kaupunginoikeudessa, jossa ANIDOn lakimies edustaa hakijoita.
 • Lapsiesityksen hyväksymisestä varsinaiseen hakumatkaan menee keskimäärin 4–6 kuukautta.
 • Hakumatka kestää yleensä viikosta 10 päivään.

 • Bulgarian adoptioviranomaiset seuraavat lapsen sopeutumista kolmen vuoden ajan.
 • Oikeusministeriöön toimitetaan 6 seurantaraporttia puolen vuoden välein.

poika ja äiti makailee niityllä kukka kädessä
Adoptiokohde

Bulgaria

Sopii kaikille adoptioluvan saaneille hakijoille, myös yksinhakijoille tai sisaruksia toivoville

Mahdollisuus tutustua lapseen ennen adoptiopäätöksen tekemistä

Lasten terveydentilassa ei yleensä mitään erityistä

Kattavat lapsiesitystiedot ja lisäksi videoita ja valokuvia lapsista

kukkaseppeleinen tyttö hymyilee ison auringonkukan takaa

Hakijoiden hyväksyttyä lapsiesityksen lapsi kotona 2–4 kuukaudessa

Hakumatkalla yhteistyöjärjestön edustaja auttamassa

Asiointi matkoilla hoituu englanniksi

Selkeä prosessi, vähän hakemusasiakirjoja


Ota yhteyttä

Jos olet kiinnostunut Bulgariasta adoptiomaana, ole yhteydessä meihin – autamme mielellämme.

Päivi Pietarila

Kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö | Bulgaria