Kansainvälisen adoption kustannukset

Kansainvälinen adoptiopalvelu, Bulgaria3

Adoptioprosessin kustannukset adoptionhakijoille koostuvat palvelumaksusta, adoptiokulusta sekä jatkoluvan käsittelymaksusta. Kansainvälisen adoptiopalvelun toiminta on voittoa tavoittelematonta ja kaikki kustannukset ovat Adoptiolain (22/2012) 35§ sekä Valtioneuvoston asetuksen adoptiosta (3.5.2012) 9 ja 10§ mukaisia.

  • Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisen adoptiopalvelun toiminnan ylläpitokustannukset eli palvelumaksut
  • Adoptiokulut, jotka liittyvät yksittäisen adoptioprosessin kuluihin kotimaassa ja ulkomailla
  • Jatkoluvan käsittelymaksu adoptioluvan voimassaolon jatkamisesta, mikäli adoptioprosessin kesto edellyttää jatkoluvan hakemista

Palvelumaksulla katetaan kansainvälisen adoptiopalvelun toiminnan ylläpitämiseen liittyviä kustannuksia. Palvelumaksu jakautuu perusosaan sekä vuosittain laskutettavaan vuosipalvelumaksuun.

  • Palvelumaksun perusosa vuonna 2024 on 5 900 €. Palvelumaksun perusosa laskutetaan kolmessa erässä prosessin eri vaiheissa. 1. erä 2 200 €, kun lupahakemus on lähetetty adoptiolautakuntaan, 2. erä 1 400 €, kun adoptiohakemus on lähetetty kohdemaahan sekä 3. erä 2 300 € kun lapsiesitys on hyväksytty.
  • Vuosipalvelumaksu vuonna 2024 on 480 €.
  • Kiinan SN-ohjelman asiakkailta peritään lisäksi maakohtainen palvelumaksu, jolla ylläpidetään edellä mainittua adoptio-ohjelmaa.
  • Seurantapalvelumaksu laskutetaan koskien niitä kohdemaita, joissa seurantaraporttien toimittaminen kohdemaahan jatkuu adoptiokuluja koskevan tasauslaskun jälkeen. Seurantapalvelumaksu vuonna 2024 on 300 €.

Kaikki palvelumaksut laskutetaan maksuajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Adoptioprosessista syntyy adoptiokuluja sekä Suomessa että kohdemaassa. Adoptiokuluiksi luettavia kustannuksia ovat mm. asiakirjojen hankinta-, käännös- ja laillistamiskulut, tulkin ja /tai yhdyshenkilön palkkiot, viranomaismaksut kohdemaassa sekä lastenkodin hoitomaksu.

Adoptiokulut laskutetaan adoptionhakijoilta. Adoptiokulut peritään laskutusvaiheessa arvioituina määrinä ja niistä suoritetaan todellisiin kustannuksiin perustuva tasauslasku, joka tehdään ensimmäisen vuoden seurantaraportoinnin valmistuessa. Adoptiokuluja voi syntyä myös tasauslaskun jälkeen ja ne laskutetaan sitä mukaan kun niitä syntyy. Todelliset adoptiokulut vaihtelevat adoptionhakijakohtaisesti riippuen kohdemaasta sekä hakemuksen sisällöstä, todellisesta odotusajasta että tarvittavista toimenpiteistä. Hakijoille syntyy kuluja myös itse hankkimiensa asiakirjojen kustannuksista, kuten esimerkiksi lääkärintodistukset ja psykologinlausunnot.

Kaikki adoptiokulut laskutetaan maksuajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Adoptiolautakunnan myöntämä adoptiolupa on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Luvan tulee olla voimassa koko adoptioprosessin ajan. Adoptionhakijoiden tulee hakea adoptioluvalleen jatkoa, mikäli lupa umpeutuu kesken adoptioprosessin. Jatkoluvan käsittelymaksu vuonna 2024 on 370 €.

Jatkoluvan käsittelymaksu laskutetaan maksuajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Pelastakaa Lapset tekee vuosittain adoptiokohdemaittain kustannusarvion, joka on suuntaa antava. Kustannuksissa tapahtuu muutoksia, minkä vuoksi adoptiokustannusarviota on tärkeä seurata vuosittain koko prosessin ajan realistisen kustannustason hahmottamiseksi.

Ladattavat materiaalit