Kansainvälinen adoptioprosessi

Avustamme kaikissa adoption vaiheissa

Kansainvälinen adoptioprosessi on monivaiheinen. Olemme läsnä adoptioluvan hakemisesta lapsen Suomeen saapumiseen ja aina, kun tarvitset ohjausta, keskustelua tai yhteyksiä adoptiokontakteihimme. Avustamme adoptionhakijoita kaikissa adoptioprosessin vaiheissa.

Adoptioprosessin vaiheet

Adoptioprosessi alkaa aina lakisääteisellä ja maksuttomalla adoptioneuvonnalla. Adoptioneuvontaa saa oman hyvinvointialueen sosiaalipalveluista tai Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistoista.

Neuvonnan aikana kartoitetaan hakijoiden edellytyksiä ja valmiuksia adoptiovanhemmuuteen. Sosiaalityöntekijä laatii neuvonnan päätteeksi kotiselvityksen (=selvitys adoptioneuvonnan antamisesta), joka sisältää tietoja esimerkiksi hakijoiden perhetaustasta, terveydentilasta, sosioekonomisesta tilanteesta, kasvatuskyvyistä, motiiveista adoptioon, valmiuksista ulkomailta adoptoidun lapsen vastaanottamiseen, lapsitoiveesta ja arvion soveltuvuudesta kansainväliseen adoptioon.

Palvelunantaja valitaan adoptioneuvonnan loppuvaiheessa. Kotiselvitys toimitetaan sille adoptionpalvelunantajalle, jonka kautta asiakas hakee adoptiolupaa.

Kansainvälinen adoptiopalvelu antaa tietoa adoptioon vapaana olevista lapsista, adoptioprosessista ja kustannuksista. Se opastaa adoptioluvan hakemisessa ja kohdemaan valinnassa, lähettää hakemuksen kohdemaahan ja pitää yhteyttä kohdemaan adoptioviranomaisiin. Adoptiopalvelu valvoo omalta osaltaan, että adoptio toteutetaan lapsen edun mukaisesti. Palvelu välittää tiedon perheelle esitetystä lapsesta, ohjeistaa hakumatkaa varten ja avustaa adoption rekisteröimisessä ja adoption vahvistamisessa. Kansainvälinen adoptiopalvelu myös toimittaa lapsen seurantaraportit kohdemaahan, avustaa juurimatkoissa ja tekee jälkipalvelutiedusteluja.

Pelastakaa Lasten kansainvälisen adoptiopalvelun asiakkuus

Ennen asiakkaaksi rekisteröitymistä hakijat tapaavat adoptiovastaavaa soveltuvan kohdemaan arviointia varten. Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisen adoptiopalvelun asiakkaaksi rekisteröidytään allekirjoittamalla ja palauttamalla asiakas- ja maksusitoumukset. Jos haluat tulla asiakkaaksemme, ole yhteydessä meihin: adoptiopalvelu@pelastakaalapset.fi

Adoptiolupaa haetaan aina palvelunantajan kautta. Adoptioluvan myöntää adoptiolautakunta, joka toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) alaisuudessa. Lupahakemukset käsitellään adoptiolautakunnan lupajaostossa. Adoptiolupa on voimassa kaksi vuotta ja tarvittaessa sille voi hakea jatkoa kaksi vuotta kerrallaan.

Lopullinen kohdemaan valinta tehdään adoptioluvan myöntämisen jälkeen. Kontakteihin kannattaa tutustua jo etukäteen osallistumalla adoptiopalvelun infotilaisuuksiin.

Hakijat saavat asiakirja- ja toimintaohjeet adoptiopalvelusta. Adoptionhakijat keräävät itse asiakirjat. Hakemusasiakirjat tarkastetaan, käännätetään, legalisoidaan ja lähetetään adoptiokohdemaahan. Adoptiopalvelu seuraa adoptioprosessin etenemistä ja tiedottaa siitä hakijoita.

Odotusaika adoptiohakemuksen lähettämisestä kohdemaahan lapsiesityksen saamiseen vaihtelee hakemuksen sisällön, lapsitoiveen ja kohdemaan tilanteen mukaisesti.

Odotusaika on valmistautumista adoptiovanhemmuuteen. Sen aikana kannattaa hankkia tietoa ja osallistua eri tilaisuuksiin, osallistua adoptiovalmennuskursseille, tutustua adoptiojärjestöjen toimintaan, verkostoitua muiden adoptioperheiden ja -hakijoiden kanssa ja perehtyä kohdemaan kieleen ja kulttuuriin.

Lapsiesityksen tekee joko kohdemaan adoptioviranomainen tai palvelunantaja. Lapsiesitys sisältää tietoja lapsen taustasta, terveydentilasta ja kehityksestä. Suomalainen lastenlääkäri konsultoi tietoja, jotka välitetään perheelle. Adoptiohakijat joko hyväksyvät tai hylkäävät lapsiesityksen. Lapsiesityksen hyväksymisen jälkeen alkaa hakumatkavalmistelut.

Hakijoiden oman elämäntilanteen pitää olla sellainen, että hakumatkalle voidaan lähteä kohdemaan viranomaisten ehdottaman aikataulun mukaisesti. Adoptiopalvelu antaa matkaohjeet ja neuvoja hakumatkaan liittyvissä asioissa. Hakumatkan kesto vaihtelee maakohtaisesti parista viikosta pariin kuukauteen.

Lapsiesityksen saatuaan hakijoiden on hyvä muistaa lapsen yksityisyyden suoja. Tämä koskee erityisesti lapsen syntymään ja taustaan liittyviä asioita, biologisia vanhempia ja sellaisia valokuvia, joista lapsen voi tunnistaa.

 

Luovuttajamaan lainsäädäntö määrittelee sen, milloin ja missä lapsen adoptio vahvistetaan. Se voidaan tehdä joko paikallisessa oikeudessa ennen kotimatkaa tai myöhemmin Suomessa käräjäoikeudessa.

Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä tapaa lasta ja perhettä adoption jälkeen ja antaa tarvittaessa tukea. Lapsen syntymämaan adoptioviranomaiset seuraavat lapsen sopeutumista uuteen perheeseen ja olosuhteisiin. Seuranta-aika vaihtelee kohdemaan vaatimusten mukaisesti. Seurantakäynneistä laaditut raportit toimitetaan kohdemaahan.

Sekä adoptioneuvonnanantaja että adoptiopalvelunantaja avustavat vuosia myöhemmin lasta ja perhettä adoption jälkipalvelussaJälkipalvelun avulla adoption eri osapuolten on mahdollisuus saada itseään koskevia tietoja sekä tukea näiden tietojen käsittelyssä.

Sinua auttavat

Päivi Pietarila

Kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö | Bulgaria

Merita Lepojärvi

Adoptiovastaava | Filippiinit, Thaimaa, Tšekki

Heli Ihatsu

Jälkipalveluvastaava

Anne-Maaret Mujunen

Hallinnollinen koordinaattori