Adoption jälkipalvelu

aasialainen tyttö pitää kiinni isänsä jalasta
  • Omiin adoptioasiakirjoihin tutustumisen
  • Tiedustelut synnyinmaahan
  • Juurimatkat

Kuka voi hakeutua jälkipalveluun?

Jälkipalvelua voivat saada adoptoitu, adoptiovanhemmat, adoptoidun jälkeläiset tai lapsensa adoptioon luovuttaneet biologiset vanhemmat. Jos olet adoptoitu, voit tulla yksin jälkipalveluun 18-vuoden ikäisenä, mutta myös alaikäisenä voi tulla jälkipalveluun yhdessä adoptiovanhemman kanssa. Adoptiotaustan selvittämisen tarve on yksilöllistä. Asianomaisena itse päätät, haluatko jälkipalvelua, sen ajankohdasta sekä minkä asioiden osalta toivot jälkipalvelua.

Mistä jälkipalvelua saa?

Jälkipalvelua antaa se taho, joka aikoinaan hoiti adoption. Voit tarkistaa asian ottamalla yhteyttä sen kunnan sosiaalitoimeen, jossa perhe asui adoptiosijoituksen aikana tai lähimpään Pelastakaa Lasten aluetoimistoon. Ulkomailta adoptoitu voi olla myös suoraan yhteydessä kansainvälisen adoptiopalvelun jälkipalveluvastaavaan Heli Ihatsuun.

Mitä jälkipalvelu maksaa?

Maksut vaihtelevat riippuen jälkipalvelutyön laajuudesta ja kohdemaasta. Omiin asiakirjoihin tutustuminen on maksutonta, kuten myös jälkipalvelun tarjoama keskusteluapu. Ulkomailta adoptoitujen jälkipalveluun saattaa tulla kuluja synnyinmaassa sekä asiakirjojen notarisointi- ja käännöskuluja. Kaikki maat eivät näitä kuitenkaan peri.

videon thumbnail-kuva, adoptoidut Irina ja Eetu

Irina ja Eetu saivat kodin Suomen adoption kautta

Videolla adoptoidut sisarukset Irina ja Eetu kertovat kokemuksistaan.

Omiin asiakirjoihin tutustuminen ja tiedustelut synnyinmaahan

Jälkipalvelua annetaan henkilökohtaisessa tapaamisessa sosiaalityöntekijän kanssa. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Tapaaminen onnistuu myös etänä videoyhteyden kautta. Jälkipalvelua toivovalta tiedustellaan ensimmäisenä – miksi sinä toivot jälkipalvelua ja mitä mahdollisesti haluaisit selvittää?

Jälkipalvelussa asiakkaalla on mahdollisuus käydä omia asiakirjojaan läpi sosiaalityöntekijän kanssa sekä saada tukea tietojen työstämisessä. Mikäli taustaan liittyvät kysymykset ovat sellaisia, joiden selvittämiseksi tarvitaan kohdemaan adoptioviranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä, tiedustelu tulee tehdä kansainvälisen adoptiopalvelun välityksellä. Tilanteissa, joissa harkitaan yhteydenottoa adoption eri osapuoliin, on hyvä hakeutua jälkipalveluun ja pyytää mahdollisen tapaamisen tiedusteluun apua. Jälkipalvelu voi myös olla vain keskustelua adoptiosta ja tämänhetkisestä elämäntilanteesta.

Juurimatka synnyinmaahan

Adoptoituna synnynmaahan palaaminen on aina erityinen kokemus. Matkan luonnetta ja ajoitusta on syytä suunnitella huolella. Suosittelemme keskustelua juurimatkasta jälkipalveluvastaavamme kanssa ennen matkaa ja tarvittaessa myös matkan jälkeen.

Adoptiopalvelu voi auttaa juurimatkan järjestelyissä. Lastenkodissa vieraileminen edellyttää vierailulupaa, joka järjestyy adoptiopalvelun välityksellä. Perimme juurimatkoihin liittyvästä avustamista mahdollisia kohdemaakohtaisia kuluja. Juurimatkan suunnittelun tueksi on tilattavissa opaskansio Matka adoptiolapsen synnyinmaahan. Kansiossa on mm. matkapäiväkirja lapselle sekä aikaisemmin matkan tehneiden perheiden matkakuvauksia. Mikäli matkaan liittyy toiveita itseään koskevien tietojen selvittämisestä, tulee jälkipalveluun olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen matkaa.

Kansainvälisen adoption jälkipalvelu

Heli Ihatsu

Jälkipalveluvastaava