Kansainvälinen adoptiopalvelu tarjoaa adoptiosta kiinnostuneille ja adoptiolasta odottaville runsaasti eri info- ja koulutustilaisuuksia, jotka tukevat adoptioprosessin eri vaiheissa olevia asiakkaitamme ja adoptiota suunnittelevia. Tilaisuuksiin voi ilmoittautua nettisivujemme kautta. Tilaisuuksien sisällön ja luonteen vuoksi mukaan ei voi ottaa lapsia. Tilaisuudet ovat maksuttomia lääkäriluentoa lukuun ottamatta ja kaikille avoimia. Niihin voi halutessaan osallistua useamman kerran adoptioprosessin aikana.

Kansainvälinen adoptioprosessi ja kohdemaat -info

Tilaisuudessa annetaan perustietoa kansainvälisestä adoptioprosessista ja työvaiheista sekä perustietoa Pelastakaa Lasten kohdemaista. Tilaisuus sopii hyvin adoptioprosessin alkuvaiheeseen.

Aikataulu ja ilmoittautuminen

Kohdemaa tutuksi -tilaisuudet

Kohdemaa tutuksi -tilaisuudet (ns. maainfo) on tarkoitettu adoptiokohdemaata valitseville sekä adoptiolasta kyseisestä maasta odottaville adoptionhakijoille.

Tilaisuudessa on mm. maakohtainen tilannekatsaus. Tilaisuuden aikana käydään läpi adoptioprosessin eteneminen kyseisessä maassa sekä adoptiolapsen hakumatkaa.

Aikataulu ja ilmoittautuminen

Adoptiolapsen terveydentila -luento

Luennossa käsitellään adoptiolasten terveydentilaa sekä yleisimpiä diagnooseja, sekä minkälaista hoitoa nämä voivat vaatia. Luento tukee adoptiolapsen tausta- ja terveystietolomakkeen täyttämistä. Maksullinen.

Aikataulu ja ilmoittautuminen

Adoptioperheet kertovat -tilaisuus

Adoptioperheet kertovat 26.4.2023

Muita tilaisuuksia rekisteröityneille asiakkaille:

Odottajien ilta

Iltatilaisuus, jossa adoptiolasta odottavat tapaavat adoptiopalvelun työntekijöitä, kuulevat kohdemaiden ajankohtaisia kuulumisia, ja tapaavat muita adoptiolasta odottavia. Mukana myös asiantuntijapuheenvuoro sekä keskustelua kohdemaittain.

Lapsen kohtaaminen hakumatkalla

Työpaja, jossa lapsiesitystä tai hakumatkaa odottavilla perheillä on mahdollisuus valmistautua ensimmäisiin päiviin lapsen kanssa hakumatkalla, saada tietoa lasten ensireaktioista ja miten parhaiten tukea lasta näissä tilanteissa, unohtamatta myöskään omia tuntemuksia ja reaktioita liittyen lapsen syliin saamiseen.

Lisätietoja: adoption@pelastakaalapset.fi