Adoptioprosessin kustannukset adoptionhakijoille koostuvat adoptiopalvelunantajalle aiheutuvista 1) toiminnan ylläpitokustannuksista (palvelumaksut) sekä 2) adoptiokuluista joita syntyy yksittäiseen adoptioprosessiin tarvittavista toimenpiteistä. Lisäksi laskutetaan 3) käsittelymaksu adoptioluvan voimassaolon jatkamisesta, mikäli adoptioporsessin kesto edellyttää jatkoluvan hakemista.

Pelastakaa Lasten kansainvälisen adoptiopalvelun kaikki kustannukset ovat Adoptiolain (22/2012) 35§ sekä Valtioneuvoston asetuksen adoptiosta (3.5.2012) 9 ja 10§ mukaisia.

1. Palvelumaksu

Palvelumaksulla katetaan kansainvälisen adoptiopalvelun toiminnan ylläpitämiseen liittyviä kustannuksia. Palvelumaksu jakautuu perusosaan sekä vuosittain laskutettavaan vuosipalvelumaksuun.

  • Palvelumaksun perusosa vuonna 2020 on 5620€. Palvelumaksun perusosa laskutetaan kolmessa erässä prosessin eri vaiheissa (1. erä 2050€ kun lupahakemus on lähetetty adoptiolautakuntaan, 2. erä 1360€ kun adoptiohakemus on lähetetty kohdemaahan sekä 3. erä 2210€ kun lapsiesitys on hyväksytty).
  • Vuosipalvelumaksu vuonna 2020 on  460€. Adoptiopalvelun asiakkaat saavat vuosipalvelua vastaan Pelastakaa Lasten lehden vuosikerran sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset asiakasnettisivuille.
    Palvelumaksun perusosan kolmesta erästä ja vuosipalvelumaksusta ei suoriteta palautusta mikäli prosessi keskeytyy.
  • Kiinan SN-ohjelman asiakkailta peritään lisäksi maakohtainen palvelumaksu, jolla ylläpidetään edellä mainittua adoptio-ohjelmaa.
  • Seurantapalvelumaksu laskutetaan koskien niitä kohdemaita, joissa seurantaraporttien toimittaminen kohdemaahan jatkuu adoptiokuluja koskevan tasauslaskun jälkeen. Seurantapalvelumaksu vuonna 2020 on 300€.

Kaikki palvelumaksut laskutetaan maksuajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

2. Adoptiokulut

Adoptioprosessista syntyy adoptionhakijakohtaisia adoptiokuluja sekä Suomessa että kohdemaassa. Adoptiokuluiksi luettavia kustannuksia ovat mm. asiakirjojen hankinta-, käännös- ja laillistamiskulut, tulkin ja /tai yhdyshenkilön palkkiot ja matka- ja majoituskulut, viranomaismaksut kohdemaassa, lapsen matkustusasiakirjojen kustannukset sekä lastenkodin hoitomaksu ym. Adoptiokulut laskutetaan kokonaisuudessaan adoptionhakijoilta. Adoptiokulut peritään laskutusvaiheessa arvioituina määrinä ja niistä suoritetaan todellisiin kustannuksiin perustuva tasauslasku. Tasauslasku tehdään ensimmäisen vuoden seurantaraportoinnin valmistuessa. Adoptiokuluja voi syntyä myös tasauslaskun jälkeen ja ne laskutetaan sitä mukaan kun niitä syntyy. Todelliset adoptiokulut vaihtelevat adoptionhakijakohtaisesti riippuen kohdemaasta sekä hakemuksen sisällöstä, todellisesta odotusajasta että tarvittavista toimenpiteistä.

Kaikki adoptiokulut laskutetaan maksuajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

3.    Jatkoluvan käsittelymaksu

Adoptiolautakunnan myöntämä adoptiolupa on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Luvan tulee olla voimassa koko adoptioprosessin ajan. Adoptionhakijoiden tulee hakea adoptioluvalleen jatkoa, mikäli lupa umpeutuu kesken adoptioprosessin. Jatkoluvan käsittelymaksu vuonna 2020 on 350 €.

Jatkoluvan käsittelymaksu laskutetaan maksuajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

4.    Arvio adoptioprosessin kustannuksista 2020

Pelastakaa Lapset tekee vuosittain adoptiokohdemaittain kustannusarvion, joka on suuntaa antava. Kustannuksissa tapahtuu muutoksia minkä vuoksi adoptiokustannusarviota on tärkeä seurata vuosittain koko prosessin ajan realistisen kustannustason hahmottamiseksi.