Adoptioprosessin kustannukset adoptionhakijoille koostuvat seuraavasti:

1) Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisen adoptiopalvelun toiminnan ylläpitokustannukset eli palvelumaksut
2) Adoptiokulut, jotka liittyvät yksittäisen adoptioprosessin kuluihin kotimaassa ja ulkomailla
3) Jatkoluvan käsittelymaksu adoptioluvan voimassaolon jatkamisesta, mikäli adoptioprosessin kesto edellyttää jatkoluvan hakemista.

Pelastakaa Lasten kansainvälisen adoptiopalvelun kaikki kustannukset ovat Adoptiolain (22/2012) 35§ sekä Valtioneuvoston asetuksen adoptiosta (3.5.2012) 9 ja 10§ mukaisia.

  1. Palvelumaksu

Palvelumaksulla katetaan kansainvälisen adoptiopalvelun toiminnan ylläpitämiseen liittyviä kustannuksia. Palvelumaksu jakautuu perusosaan sekä vuosittain laskutettavaan vuosipalvelumaksuun.

  • Palvelumaksun perusosa vuonna 2023 on 5900€. Palvelumaksun perusosa laskutetaan kolmessa erässä prosessin eri vaiheissa (1. erä 2200€ kun lupahakemus on lähetetty adoptiolautakuntaan, 2. erä 1400€ kun adoptiohakemus on lähetetty kohdemaahan sekä 3. erä 2300€ kun lapsiesitys on hyväksytty).
  • Vuosipalvelumaksu vuonna 2023on  480€.
  • Kiinan SN-ohjelman asiakkailta peritään lisäksi maakohtainen palvelumaksu, jolla ylläpidetään edellä mainittua adoptio-ohjelmaa.
  • Seurantapalvelumaksu laskutetaan koskien niitä kohdemaita, joissa seurantaraporttien toimittaminen kohdemaahan jatkuu adoptiokuluja koskevan tasauslaskun jälkeen. Seurantapalvelumaksu vuonna 2023 on 300€.

Kaikki palvelumaksut laskutetaan maksuajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

  1. Adoptiokulut

Adoptioprosessista syntyy adoptiokuluja sekä Suomessa että kohdemaassa. Adoptiokuluiksi luettavia kustannuksia ovat mm. asiakirjojen hankinta-, käännös- ja laillistamiskulut, tulkin ja /tai yhdyshenkilön palkkiot, viranomaismaksut kohdemaassa, sekä lastenkodin hoitomaksu ym.

Adoptiokulut laskutetaan adoptionhakijoilta. Adoptiokulut peritään laskutusvaiheessa arvioituina määrinä ja niistä suoritetaan todellisiin kustannuksiin perustuva tasauslasku. Tasauslasku tehdään ensimmäisen vuoden seurantaraportoinnin valmistuessa. Adoptiokuluja voi syntyä myös tasauslaskun jälkeen ja ne laskutetaan sitä mukaan kun niitä syntyy. Todelliset adoptiokulut vaihtelevat adoptionhakijakohtaisesti riippuen kohdemaasta sekä hakemuksen sisällöstä, todellisesta odotusajasta että tarvittavista toimenpiteistä. Hakijoille syntyy kuluja myös itse hankkimiensa asiakirjojen kustannuksista, kuten esimerkiksi lääkärintodistukset ja psykologinlausunnot jne.

Kaikki adoptiokulut laskutetaan maksuajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

  1.  Jatkoluvan käsittelymaksu

Adoptiolautakunnan myöntämä adoptiolupa on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Luvan tulee olla voimassa koko adoptioprosessin ajan. Adoptionhakijoiden tulee hakea adoptioluvalleen jatkoa, mikäli lupa umpeutuu kesken adoptioprosessin. Jatkoluvan käsittelymaksu vuonna 2023 on 370 €.

Jatkoluvan käsittelymaksu laskutetaan maksuajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

  1.  Arvio adoptioprosessin kustannuksista

Pelastakaa Lapset tekee vuosittain adoptiokohdemaittain kustannusarvion, joka on suuntaa antava. Kustannuksissa tapahtuu muutoksia, minkä vuoksi adoptiokustannusarviota on tärkeä seurata vuosittain koko prosessin ajan realistisen kustannustason hahmottamiseksi.