Adoptiokontakti

 • UMPOD
 • Office for International Legal Protection of Children

Adoptoitavat lapset

 • Eri-ikäisiä lapsia, keskimäärin 2-5-vuotiaita lapsia
 • yli 4-vuotiaille lapsille tarvitaan erityisesti perheitä
 • Myös sisaruksia, erityistarpeisia lapsia sekä lapsia, joilla ei ole kansalaisuutta.
 • Suuri osa lapsista on vähemmistötaustaisia (mm. romanitaustaisia) lapsia.

Uudet hakemukset

 • UMPOD ottaa vastaan noin viisi uutta hakemusta vuodessa.

Odotusaika

 • UMPOD ei anna odotusaika-arviota, koska odotusaika vaihtelee adoptiohakemuksen sisällön ja lapsitoiveen ja lapsen tarpeiden mukaan. Adoptioprosessissa etsitään lapselle sopivinta perhettä.

Hakijoille asetetut edellytykset

 • Avioliitossa olevat pariskunnat (mies ja nainen) tai yksinhakijat. Yksinhakijoiden sukupuolta ei ole rajattu.
 • Samaa sukupuolta olevien pariskuntien ei ole mahdollista adoptoida.
 • Hakijoiden ja adoptoitavan lapsen välinen ikäero toivotaan olevan noin 40 vuotta.
 • Ei rajoituksia perheessä jo olevien lasten määrästä
 • Hakijoilla tulee olla hyvä fyysinen ja psyykkinen terveydentila

Tšekin adoptioprosessi

Asiakirjojen kokoaminen

 • Adoptioluvan myöntämisen jälkeen hakijat aloittavat asiakirjojen keräämisen adoptiopalvelusta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
 • Hakijat hankkivat itse tarvittavat asiakirjat ja toimittavat ne notarisoituna kansainväliseen adoptiopalveluun.
 • Kaikki asiakirjat käännetään tšekin kielelle virallisella kielenkääntäjällä. Hakijat vastaavat käännöskuluista sekä apostillointiin liittyvistä kuluista.
 • Asiakirjojen laillistuksen jälkeen Ulkoasiainministeriössä ja Tšekin Suurlähetystössä adoptiopalvelu lähettää hakemuksen kontaktiin.
 • Hakijoiden tulee toimittaa psykologin lausunto, joka ei saa olla yli vuotta vanhempi. UMPOD:lla on erillinen lomake (Recommended framework for assesment of applicants from the psychological point of view), jota psykologi voi hyödyntää lausunnon laadinnassa.

Odotusaika

 • Adoptiokontaktista tulee ilmoitus hakemuksen hyväksymisestä ja hakijoiden merkitsemisestä lapsiesitystä odottavien listalle noin kahden kuukauden kuluessa.
 • Lapsiesitykset eivät tule hakemusten rekisteröimisjärjestyksessä vaan kullekin lapselle etsitään sopivin perhe hakijoiden joukosta.
 • Odotusaika hakemuksen rekisteröimisestä lapsiesityksen saamiseen vaihtelee hakijoiden asettamien toiveiden ja adoption tarpeessa olevien lasten mukaan.

Lapsiesitys

 • Tšekin tasavallan valtiollinen adoptioviranomainen UMPOD hyväksyy lapsiesitykset.
 • UMPODilla ei ole käytössä erillistä jonojärjestystä, vaan valinnat tehdään aina kaikki rekisterissä olevat hakijat huomioon ottaen.
 • UMPODin psykologi antaa aina lapsesta kirjallisen lausunnon.
 • Jos lapsella on jo sisarus tietyssä perheessä, toinen sisarus pyritään sijoittamaan samaan maahan ja ympäristöön.
 • Lapsiesitystietojen saavuttua adoptiopalvelu välittää tiedot suomalaiselle lastenlääkärille arvioitavaksi ja tekee lapsiesityksen lääkärin arvion jälkeen perheelle.
 • Perheen on tehtävä päätös lapsiesityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä 60 vrk kuluessa lapsiesityksen saamisesta.

Hakumatka

 • Hakumatkalle voi lähteä yleensä 2-6 viikon kuluessa lapsiesityksen hyväksymisen jälkeen.
 • Hakijat hoitavat itse kaikki matkajärjestelyt adoptiopalvelusta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
 • Hakumatka kestää yleensä 2 kuukautta (8 viikkoa).
 • Hakumatkaan sisältyy useita tapaamisia adoptiovanhempien ja lapsen, sijaisperheen tai lastenkodin, UMPOD:in juristin, psykologin, muun UMPOD:in henkilökunnan ja viranomaisten kanssa.
 • Jos hakijoilla on ennestään lapsia, tulee heidän olla mukana tapaamisissa vähintään kolmen viikon ajan.
 • Hakumatkan pituuteen vaikuttaa Brnon kaupunginoikeuden antaman päätöksen aikataulu.

Suomeen saapuminen

 • Lapsi saapuu Suomeen adoptiovanhempiensa kanssa EU-kansalaisena Tšekin tasavallan passilla ja väliaikaisella Bron kaupunginoikeuden -asiakirjalla lapsen luovuttamisesta adoptiovanhempien hoitoon ennen adoption vahvistamista, jonka perhe saa hakumatkalla Tšekin tasavallassa.

Suomeen tulon jälkeen

 • Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnit ja laatii seurantaraportit
  1) 1 kk
  2) 3 kk
  3) 6 kk
  4) 12 kk
  5) 24 kk
 • Lapsen iästä riippuen toimitetaan lisäksi seuraavat seurantaraportit:
  kun lapsi täyttää 7 vuotta
  kun lapsi täyttää 11 vuotta
  kun lapsi täyttää 14 vuotta
  kun lapsi täyttää 18 vuotta
 • Tšekin tasavallan adoptioviranomaisen UMPOD:in antaman hyväksynnän jälkeen adoptio vahvistetaan virallisesti Suomessa käräjäoikeudessa kolmen ensimmäisen seurantaraportin jälkeen (noin puolen vuoden kuluttua) lapsen Suomeen tulosta. Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä laatii lausunnon käräjäoikeudelle adoption vahvistamista varten kolmen ensimmäisen seurantatapaamisen perusteella.