thaimaa_kooste

Adoptiokontaktit

  1. Department of Children and Youth, DCY, terveys- ja sosiaaliministeriön alainen valtiollinen adoptioviranomainen
  2. Thai Red Cross Children´s  Home, TRCCH, toimii DCY:n alaisuudessa ja valtuuttamana

Adoptoitavat lapset

  • Kaikenikäisiä lapset, joista nuorimmat ovat noin 1-vuotiaita, ovat vailla uutta kotia.
  • Myös sisaruksia, erityistarpeisia lapsia sekä lapsia, joilla ei ole kansalaisuutta.
  • DCY:n kautta adoptoitaessa lapset tulevat usein suur-Bangkokin alueella sijaitsevista lastenkodeista, mutta myös eri puolilla maata sijaitsevista lastenkodeista.
  • TRCCH:n lastenkoti sijaitsee Bangkokin keskustan alueella.
  • Vanhemmat lapset ovat saattaneet olla sijaisperheissä.

Uudet hakemukset

  • Saamme vuosittain alkuvuodesta tiedon sekä DCY:n että TRCCH:n kiintiöpaikoista, eli kuinka monta uutta hakemusta voimme toimittaa vuosittain kyseiseen kontaktiin.
  • Vuoden 2020 kiintiö DCY:llä on 6 uutta hakemusta ja TRCCH:lla 4 uutta hakemusta.
  • Erityistarpeisten lasten hakemuksia voi toimittaa jatkuvasti kiintiön ulkopuolisina hakemuksina.
  • Erityistarpeinen lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kuntoutusta tai on iältään yli 4-vuotias.
  • Sisarushakemukset lasketaan kiintiön ulkopuolisiin hakemuksiin, jos toinen sisaruksista on yli 4-vuotias.

Odotusaika

  • Odotusaika-arvio lapsiesityksen saamiseen on noin 1 – 3 vuotta adoptionhakijoiden hyväksymisestä kontaktissa odottajien listalle riippuen hakemuksen sisällöstä.

Hakijoille asetetut edellytykset

  • Avioliitossa olevat pariskunnat (mies ja nainen) tai yksinhakijat. Yksinhakijat voivat adoptoida DCY:n kautta erityistarpeisia tai yli 4-vuotiaita lapsia.
  • TRCCH ei ota vastaan yksinhakijoiden hakemuksia.
  • Molempien hakijoiden on oltava vähintään 25-vuotiaita, mutta enintään 47-vuotiaita.
  • TRCCH edellyttää todistuksen biologisesta lapsettomuudesta. Perheessä voi olla ennestään 1 – 2 adoptiolasta.
  • DCY:n kautta adoptoitaessa perheessä saa olla ennestään korkeintaan kaksi biologista tai adoptoitua lasta.
  • Adoptionhakijoilta edellytetään adoptiovalmennukseen osallistumista ennen hakemuksen lähettämistä adoptiokontaktiin.
  • Hakijoilla tulisi olla hyvä terveys, jotkut krooniset sairaudet, mikäli hoitotasapaino ei ole hyvä,  tai huomattava ylipaino voivat olla esteenä.
  • 0 – 2 -vuotiasta lasta voi toivoa, jos vaimo on alle 42-vuotias.

Thaimaan adoptioprosessi

Asiakirjojen kokoaminen

  • Adoptioluvan myöntämisen jälkeen hakijat aloittavat asiakirjojen keräämisen adoptiopalvelusta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
  • Hakijat hankkivat itse tarvittavat asiakirjat ja toimittavat ne notarisoituna kansainväliseen adoptiopalveluun.
  • Asiakirjojen laillistuksen jälkeen Ulkoasiainministeriössä ja Thaimaan Suurlähetystössä adoptiopalvelu lähettää hakemuksen kontaktiin.

Odotusaika

  • Adoptiokontaktista tulee yleensä ilmoitus hakemuksen hyväksymisestä ja hakijoiden merkitsemisestä lapsiesitystä odottavien listalle noin 2 – 4 kk kuluessa.
  • Lapsiesitykset eivät tule hakemusten rekisteröimisjärjestyksessä vaan kullekin lapselle etsitään sopivin perhe hakijoiden joukosta.
  • Odotusaika hakemuksen rekisteröimisestä lapsiesityksen saamiseen on arviolta 1 – 3 vuotta.

Lapsiesitys

  • Valtiollinen adoptioviranomainen DCY hyväksyy kaikki Thaimaan lapsiesitykset.
  • Lapsiesitystietojen saavuttua adoptiopalvelu välittää tiedot perheelle ja suomalaiselle lastenlääkärille arvioitavaksi.
  • Perheen on yleensä tehtävä päätös lapsiesityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä 15 vrk kuluessa.

Hakumatka

  • Hakumatkalle voi lähteä yleensä 1 – 7 kk kuluessa lapsiesityksen hyväksymisen jälkeen.
  • Hakijat hoitavat itse kaikki matkajärjestelyt adoptiopalvelusta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
  • Hakumatka kestää yleensä 1 – 1,5 kk.

Suomeen tulon jälkeen

  • Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnit ja laatii seurantaraportit 2 kk, 4 kk ja 6 kk kuluttua Memorandum of Agreement -asiakirjan allekirjoituksesta, mikä tapahtuu hakumatkalla Thaimaassa.
  • Adoptio vahvistetaan virallisesti Thaimaan Suurlähetystössä noin 1 – 1,5 vuoden kuluttua lapsen Suomeen tulosta.