thaimaa_kooste

Adoptiokontaktit

 1. Department of Children and Youth, DCY, terveys- ja sosiaaliministeriön alainen valtiollinen adoptioviranomainen
 2. Thai Red Cross Children´s  Home, TRCCH, toimii DCY:n alaisuudessa ja valtuuttamana

Adoptoitavat lapset

 • Eri-ikäisiä lapsia,  nuorimmat ovat noin 1½-vuotiaita.
 • Myös sisaruksia, erityistarpeisia lapsia sekä lapsia, joilla ei ole kansalaisuutta.
 • DCY:n kautta adoptoitaessa lapset tulevat usein suur-Bangkokin alueella sijaitsevista lastenkodeista, mutta myös eri puolilla maata sijaitsevista lastenkodeista.
 • TRCCH:n lastenkoti sijaitsee Bangkokin keskustan alueella.

Uudet hakemukset

 • Saamme vuosittain alkuvuodesta tiedon sekä DCY:n että TRCCH:n kiintiöpaikoista, eli kuinka monta uutta hakemusta voimme toimittaa kyseiseen kontaktiin.
 • Vuoden 2023 kiintiöt : TRCCH 3 uutta hakemusta. DCY:lle tänä vuonna vain kiintiön ulkopuolisia hakemuksia (yli 4-vuotiaat tai erityistarpeiset lapset, sisarukset).
 • Erityistarpeinen lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kuntoutusta tai on iältään yli 4-vuotias.
 • Sisarushakemukset lasketaan kiintiön ulkopuolisiin hakemuksiin.

Odotusaika

 • Odotusaika vaihtelee adoptiohakemuksen sisällön ja lapsitoiveen mukaan. DCY:llä alle 4-vuotiaiden kohdalla odotusaika-arvio on noin 2 – 3  vuotta adoptiohakemuksen rekisteröinnistä.
 • Yli 4-vuotiaiden ja erityistarpeisten lasten kohdalla lapsiesityksen saamiseen kuluu arviolta noin 2  vuotta.
 • TRCCH:n tavoitteena on tehdä lapsiesitys noin vuoden kuluessa adoptiohakemuksen rekisteröinnistä.

Hakijoille asetetut edellytykset

 • Avioliitossa olevat pariskunnat (mies ja nainen) tai yksinhakijat.
 • Yksinhakijat voivat adoptoida DCY:n kautta yli 4-vuotiaita lapsia.
 • TRCCH ei ota vastaan yksinhakijoiden hakemuksia.
 • Molempien hakijoiden on oltava vähintään 25-vuotiaita, mutta enintään 47-vuotiaita.
 • TRCCH edellyttää todistuksen biologisesta lapsettomuudesta.
 • DCY:n kautta adoptoitaessa perheessä saa olla ennestään korkeintaan kaksi biologista tai adoptoitua lasta.
 • Adoptionhakijoilta edellytetään adoptiovalmennukseen osallistumista ennen hakemuksen lähettämistä adoptiokontaktiin.
 • Hakijoilla tulisi olla hyvä terveys, jotkut krooniset sairaudet, mikäli hoitotasapaino ei ole hyvä,  tai huomattava ylipaino voivat olla esteenä.
 • Jos toiveena on 0 – 2 -vuotias lapsi, vaimon pitää olla alle 40-vuotias (TRCCH) tai alle 42-vuotias (DCY).

Thaimaan adoptioprosessi

Asiakirjojen kokoaminen

 • Adoptioluvan myöntämisen jälkeen hakijat aloittavat asiakirjojen keräämisen adoptiopalvelusta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
 • Hakijat hankkivat itse tarvittavat asiakirjat ja toimittavat ne notarisoituna kansainväliseen adoptiopalveluun.
 • Asiakirjojen laillistuksen jälkeen Ulkoasiainministeriössä ja Thaimaan Suurlähetystössä adoptiopalvelu lähettää hakemuksen kontaktiin.

Odotusaika

 • Adoptiokontaktista tulee yleensä ilmoitus hakemuksen hyväksymisestä ja hakijoiden merkitsemisestä lapsiesitystä odottavien listalle noin 2 – 4 kk kuluessa.
 • Lapsiesitykset eivät tule hakemusten rekisteröimisjärjestyksessä vaan kullekin lapselle etsitään sopivin perhe hakijoiden joukosta.
 • Odotusaika hakemuksen rekisteröimisestä lapsiesityksen saamiseen on arviolta 1 – 4 vuotta.

Lapsiesitys

 • Valtiollinen adoptioviranomainen DCY hyväksyy kaikki Thaimaan lapsiesitykset.
 • Lapsiesitystietojen saavuttua adoptiopalvelu välittää tiedot perheelle ja suomalaiselle lastenlääkärille arvioitavaksi.
 • Perheen on yleensä tehtävä päätös lapsiesityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä 15 vrk kuluessa.

Hakumatka

 • Hakumatkalle voi lähteä yleensä 1 – 8 kk kuluessa lapsiesityksen hyväksymisen jälkeen.
 • Hakijat hoitavat itse kaikki matkajärjestelyt adoptiopalvelusta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
 • Hakumatka kestää yleensä 1 – 1,5 kk.

Suomeen tulon jälkeen

 • Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnit ja laatii seurantaraportit 2 kk, 4 kk ja 6 kk kuluttua Memorandum of Agreement -asiakirjan allekirjoituksesta, mikä tapahtuu hakumatkalla Thaimaassa.
 • Adoptio vahvistetaan virallisesti Thaimaan Suurlähetystössä noin 1 – 1,5 vuoden kuluttua lapsen Suomeen tulosta.