filippiinit_kooste

Adoptoitavat lapset

 • Filippiineiltä kansainvälisen adoption kautta etsitään perhettä kaikenikäisille lapsille noin 1 -vuotiaasta eteenpäin.
 • Lapset asuvat pääasiassa lastenkodeissa, toisinaan myös sijaisperheissä.
 • Sisarustoive on mahdollinen.
 • Filippiineltä adoptoitaessa toiveena on, että perheellä olisi väljä ikätoive esimerkiksi 0-4-vuotta, lisäksi yli 45-vuotiaiden hakijoiden olisi hyvä olla valmiit hyväksymään 0-6-vuotias lapsi.
 • Filippiineiltä voi adoptoida myös vanhemman tai erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen. Tämä tapahtuu Special home finding – ohjelman  kautta.

Adoptiokontakti

 • Pelastakaa Lasten yhteistyökumppani Filippiineillä on National Authority for Child Care, NACC, joka on Haagin sopimuksen mukainen keskusviranomainen Filippiineillä.
 • Yhteistyö on alkanut vuonna 2002.

Hakemusten lähettäminen

 • Lähetämme adoptiohakemukset NACC:in toivoman vuosittaisen hakemusmäärän sekä kuluvana vuotena tulevien lapsiesitysten mukaan. Hakemuspaikat täytetään asiakkaaksi rekisteröitymispäivän ja voimassa olevan adoptioluvan mukaisessa järjestyksessä.

Odotusaika

 • Odotusaika-arvio on noin 5-6 vuotta.
 • Odotusaikana Filippiineille toimitetaan vuosittain adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijän laatima lisäselvitys mahdollisista muutoksista perheen elämäntilanteessa.

Hakijoille asetetut edellytykset

 • Hakijoiden tulee kuulua kristilliseen seurakuntaan.
 • Vain avioliitossa olevat pariskunnat. Ensimmäisen liiton tulisi olla kestänyt vähintään 3 vuotta ja toisen avioliiton vähintään 5 vuotta. Pitkä avoliitto huomioidaan.
 • Molempien hakijoiden on oltava vähintään 27 – ja enintään 44- vuotiaita. Lapsen ja tulevan äidin ikäero voi olla enintään 45 vuotta matching hetkellä.
 • Lapsiesityksissä huomioidaan erittäin hyvällä sisältötyöllä adoptiohakijoiden valmiudet suhteessa adoption tarpeessa oleviin lapsiin.
 • Adoptiohakijoilta edellytetään hyvää fyysistä  ja psyykkistä terveyttä.

Special home finding –ohjelma

 • Tämän ohjelman kautta etsitään kotia vaativammin erityistarpeisille lapsille sekä etenkin yli 3 sisaruksen sisarussarjoille ja 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille.
 • Lapsilla voi olla leikkaushoidon tarve, eriasteisia kehitysviivästymiä tai liikuntarajoitteita.
 • Joukossa on myös yli 5-vuotiaita lapsia, joilla on hyvin rankka tausta, esim. hyväksikäytön uhri tai katulapsi.

Filippiinien adoptioprosessi

Asiakirjojen kokoaminen

 • Hakijat ryhtyvät kokoamaan adoptioluvan myöntämisen jälkeen hakemusasiakirjoja adoptiopalvelulta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
 • Hakijat notarisoivat kerätyt asiakirjat ja toimittavat ne adoptiopalveluun.
 • Adoptiopalvelu tarkastaa asiakirjat ja toimittaa notarisoidut asiakirjat ulkoministeriöön laillistettaviksi ja edelleen Filippiinien keskusviranomaiselle (NACC).

Odotusaika

 • NACC ilmoittaa hakemuksen hyväksymisestä odottajien listalle n. 2-4 kk kuluessa adoptiopalvelunantajalle.
 • Hyväksynnän jälkeen hakemus on lastenkotien käytössä kun he etsivät lapsille perhettä.
 • Lapsiesitykset eivät tule hakemusten lähettämisjärjestyksessä vaan kullekin lapselle etsitään hänelle sopivin perhe, jonka valmiudet vastaavat parhaiten lapsen tarpeita.

Lapsiesitys

 • Lapsiesityksen saavuttua adoptiopalvelu esittää lapsen perheelle, jolle esitys on nimetty.
 • Perheen on tehtävä päätös lapsiesityksen hyväksymisestä 15 vrk kuluessa.

Hakumatka

 • Hakumatkalle lähdetään keskimäärin n. 4-6 kk lapsiesityksen hyväksymisen jälkeen.
 • Hakijat tekevät matkajärjestelyt itse adoptiovastaavan ohjeiden mukaisesti.
 • Hakumatkan kesto on noin 10- 14 vrk.

Suomeen tulon jälkeen

 • Seurantakäynnit ajoittuvat 1 kk, 3 kk ja 5 kk lapsen Suomeen tulon jälkeen.
 • Adoptio vahvistetaan Suomessa käräjäoikeudessa noin 6 kk Suomeen tulon jälkeen.

Video: Satu ja Miika tulivat kahden lapsen perheen vanhemmiksi adoption kautta