Oletko kiinnostunut kansainvälistä adoptiosta? Näin aloitat adoptioprosessin:

1. Adoptioneuvonta
2. Palvelunantajan valinta
3. Adoptioluvan hakeminen
4. Kohdemaan valinta
5. Hakemuksen lähetys
6. Odotusaika
7. Lapsiesitys
8. Hakumatka
9. Adoption vahvistaminen
10. Seuranta-aika Suomeen tulon jälkeen
11. Jälkipalvelu

1. Adoptioneuvonta

Adoptioprosessi alkaa aina lakisääteisellä ja maksuttomalla adoptioneuvonnalla. Adoptioneuvontaa saa oman kunnan sosiaalivirastossa tai Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistossa. Neuvonnan aikana kartoitetaan hakijoiden edellytyksiä ja valmiuksia adoptiovanhemmuuteen. Sosiaalityöntekijä laatii neuvonnan päätteeksi kotiselvityksen (selvitys adoptioneuvonnan antamisesta), joka sisältää tietoja esimerkiksi hakijoiden perhetaustasta, terveydentilasta, sosioekonomisesta tilanteesta, kasvatuskyvyistä, motiiveista adoptioon, valmiuksista ulkomailta adoptoidun lapsen vastaanottamiseen, lapsitoiveesta ja arvion soveltuvuudesta kansainväliseen adoptioon.

2. Palvelunantajan valinta

Palvelunantaja valitaan adoptioneuvonnan loppuvaiheessa. Kotiselvitys toimitetaan sille adoptionpalvelunantajalle, jonka kautta asiakas hakee adoptiolupaa.

Kansainvälinen adoptiopalvelu antaa tietoa adoptioon vapaana olevista lapsista, adoptioprosessista ja kustannuksista. Se opastaa adoptioluvan hakemisessa ja kohdemaan valinnassa, lähettää hakemuksen kohdemaahan ja pitää yhteyttä kohdemaan adoptioviranomaisiin. Adoptiopalvelu valvoo omalta osaltaan, että adoptio toteutetaan lapsen edun mukaisesti. Palvelu välittää tiedon perheelle esitetystä lapsesta, ohjeistaa hakumatkaa varten ja avustaa adoption rekisteröimisessä ja adoption vahvistamisessa. Kansainvälinen adoptiopalvelu myös toimittaa lapsen seurantaraportit kohdemaahan, avustaa juurimatkoissa ja tekee jälkipalvelutiedusteluja.

Asiakkaaksi tulo

Ennen asiakkaaksi rekisteröitymistä hakijat tapaavat adoptiovastaavaa soveltuvan kohdemaan arviointia varten. Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisen adoptiopalvelun asiakkaaksi rekisteröidytään allekirjoittamalla ja palauttamalla asiakas- ja maksusitoumukset. Jos haluat tulla asiakkaaksemme, voit olla yhteydessä:

Päivi Pietarila
Kansainvälisen adoptiopalvelun esimies
paivi.pietarila@pelastakaalapset.fi
+358 40 5204 823

Sirpa Mäenpää
Adoptiovastaava (Thaimaa, Bulgaria)
sirpa.maenpaa@pelastakaalapset.fi
+358 10 8435036

Merita Lepojärvi
Adoptiovastaava – Sosiaalityöntekijä (Filippiinit, Tšekki ja Kiina)
merita.lepojarvi@pelastakaalapset.fi
+358 50 433 1291

3. Adoptioluvan hakeminen

Adoptiolupaa haetaan aina palvelunantajan kautta. Adoptioluvan myöntää adoptiolautakunta, joka toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) alaisuudessa. Lupahakemukset käsitellään adoptiolautakunnan lupajaostossa. Adoptiolupa on voimassa kaksi vuotta ja tarvittaessa sille voi hakea jatkoa kaksi vuotta kerrallaan.

4. Kohdemaan valinta ja 5. hakemuksen lähetys

Lopullinen kohdemaan valinta tehdään adoptioluvan myöntämisen jälkeen. Kontakteihin kannattaa tutustua jo etukäteen osallistumalla adoptiopalvelun infotilaisuuksiin.

Hakijat saavat asiakirja- ja toimintaohjeet adoptiopalvelusta. Adoptionhakijat keräävät itse asiakirjat. Hakemusasiakirjat tarkastetaan, käännätetään, legalisoidaan ja lähetetään adoptiokohdemaahan. Adoptiopalvelu seuraa adoptioprosessin etenemistä ja tiedottaa siitä hakijoita.

6. Odotusaika

Odotusaika adoptiohakemuksen lähettämisestä kohdemaahan lapsiesityksen saamiseen vaihtelee hakemuksen sisällön, lapsitoiveen ja kohdemaan tilanteen mukaisesti.

Odotusaika on valmistautumista adoptiovanhemmuuteen. Sen aikana kannattaa hankkia tietoa ja osallistua eri tilaisuuksiin, osallistua adoptiovalmennuskursseille, tutustua adoptiojärjestöjen toimintaan, verkostoitua muiden adoptioperheiden ja -hakijoiden kanssa ja perehtyä kohdemaan kieleen ja kulttuuriin.

7. Lapsiesitys

Lapsiesityksen tekee joko kohdemaan adoptioviranomainen tai palvelunantaja. Lapsiesitys sisältää tietoja lapsen taustasta, terveydentilasta ja kehityksestä. Suomalainen lastenlääkäri konsultoi tietoja, jotka välitetään perheelle. Lapsiesitys voidaan hyväksyä tai hylätä ennen hakumatkalle lähtöä, mutta lopullinen adoptiopäätös tehdään aina lapseen tutustumisen jälkeen.

8. Hakumatka ja 9. adoption vahvistaminen

Hakijoiden oman elämäntilanteen pitää olla sellainen, että hakumatkalle voidaan lähteä kohdemaan viranomaisten ehdottaman aikataulun mukaisesti. Adoptiopalvelu antaa matkaohjeet ja neuvoja hakumatkaan liittyvissä asioissa. Hakumatkan kesto vaihtelee maakohtaisesti parista viikosta pariin kuukauteen.

Lapsiesityksen saatuaan hakijoiden on hyvä muistaa lapsen yksityisyyden suoja. Tämä koskee erityisesti lapsen syntymään ja taustaan liittyviä asioita, biologisia vanhempia ja sellaisia valokuvia, joista lapsen voi tunnistaa.

Luovuttajamaan lainsäädäntö määrittelee sen, milloin ja missä lapsen adoptio vahvistetaan. Se voidaan tehdä joko paikallisessa oikeudessa ennen kotimatkaa tai myöhemmin Suomessa käräjäoikeudessa.

10. Seuranta-aika kotiintulon jälkeen

Adoptioneuvonnan sosiaalityöntekijä tapaa lasta ja perhettä adoption jälkeen ja antaa tarvittaessa tukea. Lapsen syntymämaan adoptioviranomaiset seuraavat lapsen sopeutumista uuteen perheeseen ja olosuhteisiin. Seuranta-aika vaihtelee kohdemaan vaatimusten mukaisesti. Seurantakäynneistä laaditut raportit toimitetaan kohdemaahan.

11. Jälkipalvelu

Sekä adoptioneuvonnanantaja että adoptiopalvelunantaja avustavat vuosia myöhemmin lasta ja perhettä adoption jälkipalvelussa. Jälkipalvelun avulla adoption eri osapuolten on mahdollisuus saada itseään koskevia tietoja sekä tukea näiden tietojen käsittelyssä. Voit olla yhteydessä:

Heli Ihatsu
Jälkipalveluvastaava
heli.ihatsu@pelastakaalapset.fi
+358 50 448 8178