KERÄYSLUPA

Rahankeräysluvan saaja
Pelastakaa Lapset ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017

Keräysaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.1.2018-31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Keräyksen tuotolla rahoitetaan Pelastakaa Lapset ry:n lapsen oikeuksien edistämistyötä, avustus- ja lastensuojelutyötä Suomessa sekä kehitysyhteistyötä, lähialuetyötä ja humanitaarisen avun toimintaa eri puolella maailmaa.