Rahankeräysluvan saaja
Pelastakaa Lapset ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017

Keräysaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.1.2018-31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Keräyksen tuotolla rahoitetaan Pelastakaa Lapset ry:n lapsen oikeuksien edistämistyötä, avustus- ja lastensuojelutyötä Suomessa sekä kehitysyhteistyötä, lähialuetyötä ja humanitaarisen avun toimintaa eri puolella maailmaa.

Kerättävien varojen käytön informointi

Informoimme rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä keräyksen perustiedot ja kerättyjen varojen käytöstä alla näkyvin tiedoin.

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten työ maailmanlaajuisesti:
Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017, voimassa 1.1.2018–31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten työhön maailmanlaajuisesti.

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten kansainvälinen työ:
Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017, voimassa 1.1.2018–31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten kansainväliseen työhön.

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten työ kotimaassa:
Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017, voimassa 1.1.2018–31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten työhön kotimaassa.

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten humanitaarinen työ:
Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017, voimassa 1.1.2018–31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten humanitaariseen työhön.

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten nimetty ohjelma / hanke:
Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017, voimassa 1.1.2018–31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten [ohjelman / hankkeen nimi]

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten työ tietyssä maassa / kohteessa:
Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017, voimassa 1.1.2018–31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten työhön [maan / kohteen nimi]