Rahankeräysluvan saaja
Pelastakaa Lapset ry, ruotsiksi Rädda Barnen rf (0116788-1)

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Rahankeräystilit
FI64 1017 3000 2107 27, NDEAFIHH
FI16 5724 1120 0386 92, OKOYFIHH

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyillä varoilla rahoitetaan Pelastakaa Lapset ry:n lapsen oikeuksien edistämistyötä, avustus- ja lastensuojelutyötä Suomessa sekä kehitysyhteistyötä, lähialuetyötä ja humanitaarisen avun toimintaa eri puolilla maailmaa.

Kerättävien varojen käytön informointi

Informoimme rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä keräyksen perustiedot ja kerättyjen varojen käytöstä alla näkyvin tiedoin.

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten työ maailmanlaajuisesti:
Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022, voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten työhön maailmanlaajuisesti.

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten kansainvälinen työ:
Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022, voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten kansainväliseen työhön.

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten työ kotimaassa:
Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022, voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten työhön kotimaassa.

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten humanitaarinen työ:
Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022, voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten humanitaariseen työhön.

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten nimetty ohjelma / hanke:
Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022, voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten [ohjelman / hankkeen nimi]

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten työ tietyssä maassa / kohteessa:
Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022, voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten työhön [maan / kohteen nimi]