Rahankeräysluvan saaja
Pelastakaa Lapset ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
POL-2015-7368, myönnetty 7.10.2015

Keräysaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.1.2016-31.12.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään kotimaan avustus- ja lastensuojelutyöhön, kansainväliseen lähialue- ja kehitysyhteistyöhön sekä humanitaariseen avustustoimintaan eri puolella maailmaa.