Oivallukset

Oivallukset: Mihin kohderyhmän tarpeisiin vastaamme?

Nyt on aika pysähtyä. Palaa kehittämishaasteeseen – minkä asian halusit muuttaa? Tämän jälkeen tutustuit kohderyhmään ja analysoit esiin tullutta tietoa. Mitä oivalsit? Mihin kohderyhmän tarpeisiin tulee vastata, jotta toivottu muutos on mahdollinen?

Pysähdy oivallusten ääreen. Oivallus voi olla mikä vain. Se voi toistua aineistossa usein tai olla yksittäinen näkökulma, joka kiinnittää huomiosi. Valitse mielestäsi 3–5 tärkeintä oivallusta alla olevaan taulukkoon ja muuta ne kysymyksiksi: ”Kuinka voisimme?” ja ”Mikä meitä estää?” Näihin kysymyksiin etsitte vastauksia, kun lähdette ideoimaan ratkaisuja.

LATAA TYÖKALU