Tutustu ja ymmärrä

Tutustu ja ymmärrä

Kun tavoitteena on ymmärtää lasten ja nuorten tarpeita, muista ennakkoluuloton asenne! Lapsilta ja nuorilta kerätään tietoa tutustumalla heihin ja kokoamalla tietoa yhdessä heidän kanssaan. Lasten tarpeita kartoitetaan paitsi kuulemalla heidän kokemuksiaan, myös havainnoimalla lasten arkea ja käyttäytymistä. Lasten näkökulman selvittäminen ei tarkoita siis pelkästään sitä, että heiltä kysytään, mitä he haluavat.

Suunnittele lasten tapaaminen ennalta hyvin, mutta varaudu toisaalta myös heittäytymään ja muuttamaan suunnitelmiasi. Kiinnitä huomiota aloitukseen ja lopetukseen. Tapaamisen voi järjestää esimerkiksi niin, että haastattelet lapsia ympäristössä, jossa lapset ovat muutenkin. Voit järjestää myös erillisen tapaamisen kohderyhmään kuuluville lapsille.

Lasten tapaamisissa on tärkeää luoda heitä huomioiva, innostava ja luottamuksellinen ilmapiiri. Tapaamisessa on tärkeää kertoa lapsille, mitä on tarkoitus tehdä ja miksi tapaaminen järjestetään. Kertomisessa voi käyttää apuna esimerkiksi kuvitettua ohjelmarunkoa. Muista kiitokset, palaute lapsilta sekä mahdollinen palkinto. Suhteuta palkinto lapsen ikään ja siihen, mitä osallistuminen lapselta vaatii.

Tavatessasi lapsia ja kootessasi ymmärrystä heidän tarpeistaan suhteessa ratkaistavaan ongelmaan, voit käyttää apuna erilaisia menetelmiä. Mieti, miten eri ikäiset ja erilaiset lapset voivat olla mukana. Aina kannattaa olla myös varasuunnitelma, jotta voit tarpeen mukaan muuttaa käsikirjoitusta lennossa lasten palautteen perusteella.