Kohti lapsen näköistä osallisuutta

Lapsi koripallo sylissä katsoo kameraan.

Olemme oppineet lapsilta ja lasten kanssa, että osallisuuteen liittyy joukkoon kuuluminen, omana itsenä oleminen, rakkauden ja huolenpidon saaminen sekä itselle tärkeisiin asioihin vaikuttaminen. Nämä osaset on koottu sen perusteella, millaiset asiat lasten kertomassa yhdistyvät kokemuksiin osallisuudesta sekä mahdollistavat niitä.

Kuulun joukkoon

Yhteisöön kuulumisessa olennaista on, että voi olla oma itsensä ja voi tehdä mukavia asioita yhdessä. Erityisen merkityksellistä joukkoon kuulumisen kokemus on lapselle niissä paikoissa, jotka ovat lapselle itselleen tärkeitä ja joissa on ihmisiä, joita lapsi arvostaa ja rakastaa. Joukkoon kuuluminen on lapselle sitä, että voi kokea olevansa tykätty ja osa itselleen tärkeää yhteisöä:

”kaverit on parasta ja aikuiset on saatavilla”
”yksinäisyys on hyvä vaan jos on trampalla tai pomppulinnassa. Muuten se surettaa”
”pidetään kättä kädessä ja pyydetään mukaan leikkiin”

Saan olla oma itseni

Olennaisinta on tutustua lapseen ja nähdä lapsen tuen ja huolenpidon tarpeet, vahvuudet ja voimavarat siten kuin lapsi itse ne kokee. Kannustamme sellaisiin työtapoihin, joissa aikuinen toimii niin, että lapsi tuntee olevansa hyvä omana itsenään riippumatta elämänkokemuksistaan ja yksilöllisistä ominaisuuksistaan.

Omana itsenä oleminen lasten kokemana tarkoittaa muun muassa:

”ettei tarvitse esittää ja pelätä”
”että voi olla oma ittensä ja aikuinenkin on”
”saa tehdä asioita, joista tykkää”
”Ei voi olla oma itsensä, jos pelottaa!”

Saan huolenpitoa ja rakkautta

Rakkauden tarjoajia ja huolta pitäviä aikuisia tarvitaan ensisijassa kodeissa, mutta myös niissä yhteisöissä, joissa lapsi aikaansa viettää. Erilaiset palvelut voivat tarjota rakkauden ja huolenpidon kokemuksia. On hyvä pysähtyä pohtimaan, miten voimme vaalia rakkautta ja huolenpitoa yhteiskunnassa ja myös erilaisissa palveluissa niin, että se koskettaa jokaista lasta. Rakkaus ja huolenpito ovat lasten mukaan esimerkiksi sitä, että:

”on ruokaa, kun on nälkä”
”saa nukkua sängyssä ja on hanskat, jotka lämmittävät”
”aikuinen huomaa, jos lapsi itkee. Hiljaa itkeminen sattuu enemmän”.

Saan osallistua ja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin

Jokaisella lapsella on elämässään asioita, jotka juuri hän kokee merkityksellisinä. Ne huomaamalla aikuiset voivat tukea lapsen mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa. Merkittävät osallisuuden kokemukset syntyvätkin arkisissa tilanteissa. Lisäksi lasten osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia tulee vaalia arkiyhteisöissä sekä erilaisissa lasta koskettavissa palveluissa. Aikuislähtöisen lasten osallistamisen sijaan haluamme tarjota näkökulmia siihen, miten huomata ja vahvistaa lasten arkista osallisuutta. Itselle tärkeisiin asioihin vaikuttaminen tarkoittaa lasten näkökulmasta esimerkiksi, että:

”lapsen täytyy saada leikkiä majaleikkiä”
”tuntuu siltä, että mun ajatuksilla on väliä”
”ei ne oo vaan aikuisten asioita, ne on myös lasten elämää”

Kohti lapsen näköistä osallisuutta- kirja

Lapsi näyttämässä kameralle piirustustaan merenneidoista.

Kohti lapsikeskeisiä kohtaamisia-raportti