Testaa ja kehitä ratkaisuja

Testaa ja kehitä ratkaisuja

Ratkaisuehdotusta testataan aina kohderyhmällä, eli ideaa kokeillaan kohderyhmään kuuluvien lasten kanssa. Ideoita on hyvä testata jo aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan varmistua siitä, että ratkaisu todella vastaa kohderyhmän tarpeisiin ja alkuperäiseen ongelmaan. Testaamisen ja kokeilemisen tarkoituksena on hioa ratkaisua vieläkin paremmaksi – voidaan myös päätyä tulokseen, että idea ei toimi. Testaamisen jälkeen ratkaisua kehitetään edelleen, jonka jälkeen testataan uudestaan. Tätä jatketaan, kunnes idea on toteuttamiskelpoinen. On hyvä muistaa, että tuotteet tai palvelut eivät tule koskaan lopullisesti valmiiksi, vaan ajan ja tarpeiden muuttuessa myös niitä täytyy pystyä muuttamaan.

Ensimmäisen testikierroksen voi tehdä jo hyvinkin alustavan idean kanssa. Testaamisen on tarkoitus olla nopeaa, helppoa ja halpaa. Testaamista varten ratkaisuideasta rakennetaan kokeiluversio. Tämä voi olla oikeastaan millainen vain, esimerkiksi paperille piirretty verkkosivu tai näytelty palvelutilanne. Kokeiluversion tarkoitus on esitellä ideaa tai sen osaa, se ei vielä ole valmis tuote.

Kokeileminen ja testaaminen vaativat mielikuvitusta ja heittäytymistä. Se on kuin leikkiä, ja siksi lapset saattavat olla näissä työvaiheissa jopa helpompi kohderyhmä ja kumppani kuin aikuiset.

Kokeiluversion voi rakentaa myös yhdessä lasten kanssa. Kokeiluvaiheesta muodostuu tällöin jo luonteva ensimmäinen testikerta, koska voidaan tarkastella, miten lapset ideaan suhtautuvat tai mitä asioita he nostavat olennaisimmiksi. Jos kokeiluversiota ei rakenneta yhdessä lasten kanssa, se tulee kuitenkin aina testata kohderyhmällä.

Kokeiluversion testaaminen lasten kanssa

Kokeiluversiota voi testata joko lapsiryhmän tai yksittäisen lapsen kanssa. Ryhmätilanteissa tulee ottaa huomioon se, että kaikki lapset uskaltavat ja pääsevät sanomaan oman mielipiteensä. Testaamista voi tehdä hyvin erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi verkossa, omien asiakkaiden kanssa tai ihmisten parissa kadulla. Sopiva tapa riippuu kohderyhmästä tai testattavasta ideasta. Muista tarkoituksenmukaisuus.

Testitilanteessa pitää huomioida seuraavat asiat:

  • Kerro testiin osallistuvalle selkeästi, mistä on kyse. Muistuta, että kyse ei ole osallistujan osaamisen testaamisesta vaan idean testaamisesta. Tavoite on luoda tila, jossa on lupa ja mahdollisuus antaa palautetta. Lapset ovat kyllä tottuneita osallistumaan erilaisiin kokeisiin, mutta nimenomaan sellaisiin testeihin, joissa testataan heidän osaamistaan. Siksi asiaan on tärkeää kiinnittää huomiota.
  • Panosta motivointiin. Mitä osallistuja saa testiin osallistumisesta itselleen? Testiin osallistujat tekevät suuren palveluksen, joten kiitos ja palkkio ovat paikallaan.
  • Testitilanteessa olet havainnoijan ja haastattelijan roolissa. Älä ohjaa tai neuvo lasta, vaan anna hänen edetä omaa tahtiaan, kokeilla rauhassa ja kertoa ajatuksistaan. Havainnoijana sinun on tärkeää kiinnittää huomiota juuri lapsen toimintaan ja reaktioihin. Testitilanteen lopussa voit tehdä myös pienen haastattelun.

Toteutusehdotuksen testaaminen lasten kanssa:

Lapsikeskeinen kirjaaminen

”Kehitimme Ensi- ja turvakotien ero- ja väkivaltatyössä olevien ammattilaisten ja lapsiasiakkaiden kanssa kirjaamisen tapoja lapsiystävällisemmiksi. Prosessissa kulkivat lasten ja ammattilaisten prosessit rinnakkain ja tarkastelimme kirjaamisen tapoja lasten silmin. Työstimme työpajassa ammattilaisten kanssa asiakasymmärrysaineistoon (aiemmin koottua) perustuen uutta polkua lapsen asiakasprosessiin kirjaamiseen liittyen. Kokosin lapsille visuaalisen ja konkreettisen testimateriaalin, jossa lapsen tarpeet, toiveet ja ideat oli huomioitu. Työntekijät ympäri Suomen testasivat aineistoa lapsiasiakkaiden kanssa ja saimme tuotokseksi lisäymmärrystä lasten näkemyksistä ja ideoista. Samalla todettiin, että tällainen konkreettinen viestinnän tapa tuki lapsen toimijuutta kirjaamisessa ja siitä saatiin tehtyä yhteinen juttu. Työntekijöille tuotettiin prosessista puolestaan  lapsen kokemukseen ja työntekijöiden työprosessiin liittyvä huoneentaulu, jolla kirjaamisen tapoja ja prosessia saatiin mm. yhdenmukaistettua asiakasprosessin ennen, aikana ja jälkeen – vaiheissa.”

Värikkäitä puunlehtiä roikkumassa vierekkäin.

Toteutusehdotuksen testaaminen nuorten kanssa:

Lastensuojelun mielikuvat

”Kehitimme Instagram-tiliä, jonka kautta nuoret voivat lähettää meille kysymyksiä lastensuojelusta. Teimme tilille ensin muutaman julkaisun, jonka jälkeen olimme aloittamassa kanavan markkinointia. Halusimme varmistaa, että markkinointi on varmasti nuorten mielestä kiinnostavaa, joten kävimme tapaamassa kolmea sijaisperheessä asuvaa nuorta. Kahvittelun lomassa juttelimme siitä, millä tavalla he käyttävät sosiaalista mediaa, ja pyysimme heiltä palautetta palvelumme ideasta, suunnittelemistamme mainoksista sekä Instagram-tilin ulkoasusta ja sisällöstä.

Saimme nuorilta paljon palautetta ja kehittämisideoita, ja oli tärkeää kuulla, mihin asioihin he kiinnittävät huomiota. Aivan ensimmäiseksi he esimerkiksi tarkastavat Instagram-tilin seuraajamäärän – heidän näkökulmastaan oli uskottavuustekijä, että tilillä oli jo seuraajia. Itse olimme pitäneet yhdentekevänä sitä, että niin moni sosiaalialan ammattilainen oli jo ryhtynyt seuraamaan tiliä.”