Myönteisen tunnistamisen asenne

Kaksi lasta ulkona katsomassa kohti kameraa nauraen.

Lähtökohtamme lasten kohtaamiseen ja tekemiseen yhdessä lasten kanssa on tutkimusperustainen ja käytännöllinen myönteisen tunnistamisen näkökulma.  Se on tapa vahvistaa lasten ja perheiden kokemusta omasta arvokkuudestaan yksilöinä ja itselleen tärkeiden yhteisöjen jäsenenä, lisätä hyvinvointia ja toteuttaa osallisuutta ja lasten oikeuksia jokaisen lapsen kohdalla.  Toimimalla myönteisen tunnistamisen ajattelun mukaisesti tutustumme lapseen ja lapsen maailmaan ennakkoluulottomasti, tunnustamme lapselle merkityksellisiä asioita ja tuemme lasta asioissa, jotka lisäävät lapsen onnistumisen ja arvostuksen kokemuksia. 

Myönteinen tunnistaminen on tutkimusperustaisesti löydetty näkökulma, jonka teoria- ja tutkimusperustaan voit tutustua lisää Tampereen yliopiston sivuilla.

Lapsi tuijottaa kameraa puunlehti peittäen kasvoja.

Video: Mitä tarkoittaa myönteinen tunnistaminen?

Tutustu tällä videolla myönteisen tunnistamisen asenteeseen ja miten se toimii käytännön vuorovaikutuksessa lapsen kanssa.