Valmistautuminen

Lapsi makaa sängyllä kuulokkeet korvissa ja selaa tablettia.

Valmistautumisessa on kyse aikuisen omasta valmistautumisesta ja lapsen mahdollisuudesta valmistautua kohtaamiseen. Valmistautuminen lisää lapsen osallisuuden kokemusta ja vahvistaa lapsen ymmärrystä omasta prosessista.

 • Tiedota työstäsi lapsille. Lapsilla saattaa olla ennakkoluuloja ja pelkoja palveluita kohtaan, joita voit vähentää tiedolla.
 • Osoita henkilökohtainen kutsu lapselle. Kutsussa lapsi saa tietoa kohtaamisestanne ja voi valmistautua siihen. Käytä kuvatuettua materiaalia.
 • Tarjoa lapselle mahdollisuus olla yhteydessä sinuun etukäteen. Näin lapsi voi kysyä hänen mielessään olevia kysymyksiä tai kertoa itsestään ennen kohtaamistanne.
 • Kuvita tapaamisen tai mahdollisesti lapsen prosessin runko. Tämän avulla voit kertoa, mitä työskentelyn aikana tapahtuu. Vältä vaikeita käsitteitä ja mieti etukäteen, miten selität ne lapselle ymmärrettävällä tavalla.

 • Selvitä lapsen tapa kommunikoida. Hanki tarvittaessa tulkki tai kutsu läheinen mukaan lapsen tueksi. Jokaista lasta tukee selkeä, yksinkertainen kieli sekä kuvien käyttö.
 • Helpota lapsen jännitystä. Monia jännittää tulla uusien palveluiden piiriin. Jos mahdollista, keskustele lapsen ja hänelle tärkeän aikuisen kanssa jännityksestä ja siitä, mikä hänen oloaan voisi helpottaa. Lapset ovat kertoneet, että esimerkiksi mahdollisuus käydä tutustumassa, saada ennakkoon kontakti työntekijään, turvalelun mukaan ottaminen ja tieto vaitiolovelvollisuudesta saattavat helpottaa jännitystä.
 • Selvitä kenen läsnäolo on lapselle tärkeää. Moni lapsi on kertonut, että kohtaaminen tuntuu parhaimmalta tutun ja turvallisen aikuisen kanssa. Huoltajan rooli korostuu erityisesti pienten lasten kohdalla. Joskus ystävän tuki on tärkein.

 • Mieti, mitkä ovat mahdollisia paikkoja tavata lasta. Kysy lapselta ja perheeltä, mikä olisi heille mieluisin vaihtoehdoista. Varmista lapsen ikätasoinen mahdollisuus toimia tilassa.
 • Luo tilaan tervetullut tunnelma. Voit kiinnittää oveen valokuvasi ja tervetuloa –kyltin. Ota esille toiminnalliset välineet: pelit, lelut, kuvakortit, pikkuesineet, kynät ja paperi. Lapselle on tärkeä antaa mahdollisuus tehdä toiminnan aloitteita. Virikkeitä ei kannata kuitenkaan olla liikaa, jotta lapsi pystyy keskittymään.
 • Poista tilaan liittyvät häiriötekijät ja vaaralliset esineet. Pohdi valaistus, äänimaailma ja ärsykkeet lapsen näkökulmasta. Pelottava taulu, runsas lelujen määrä tai hämärä tila voi viedä lapsen huomion itse asialta. Kysy lapselta, miltä tila tuntuu.

 • Muistuta itseäsi kohtaamaan lapsi ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin. Älä anna ennakkotietojesi määritellä lasta.
 • Tiedosta myös esimerkiksi kansallisuuksiin ja vähemmistöryhmiin liittyvät ajatuksesi.
Materiaalipankista löytyy työkaluja valmistautumiseen ja lasten kanssa työskentelyyn.