tutustu

Tutustu lapseen

Tutustuminen on edellytys oikeanlaisen tuen antamiselle sekä osallisuuden kokemuksen syntymiselle. Aikuinen ei voi lapseen tutustumatta tietää, mikä lapselle itselleen on tärkeää.

Tutustumisessa on olennaista kuulla millä mielellä lapsi tulee tapaamiseen. Lapsi saa kertoa itsestään ja elämästään sen, mistä itse haluaa aloittaa. Kertoa voi monella tavalla: esimerkiksi piirtämällä, leikkimällä, puhumalla tai kuvia valitsemalla. Lapsi saa tässä vaiheessa myös tutustua työntekijään omassa tahdissaan. Yhteinen tekeminen on monen lapsen mielestä paras tapa tutustua. Tutustuminen tarkoittaa myös sitä, että aikuinen ja lapsi löytävät yhteisen ja mielekkään tavan käsitellä asioita.

Vastavuoroinen tutustuminen luo pohjan luottamukselliselle suhteelle, jossa monenlaisia asioita voi käsitellä turvallisesti.  Laajasti ajateltuna tutustuminen jatkuu niin kauan kuin toimimme yhdessä. Toisaalta tutustuminen ja luottamuksen syntyminen voi lasten kokemusten mukaan tapahtua joskus myös nopeasti.

LUO LAPSELLE TERVETULLUT JA TURVALLINEN OLO

 • Toivota lapsi tervetulleeksi ja huomioi lasta henkilökohtaisesti alusta alkaen. Kysy lapsen asioista häneltä itseltään, sen sijaan että kysyisit niitä vanhemmalta. Katso puhuessasi lasta.
 • Kerro olevasi paikalla lasta varten.
 • Anna lapsen valita itselleen mieluisa paikka tapaamistilassa.

ANNA TIETOA

 • Kerro jotain itsestäsi ja pyri olemaan oma itsesi. Älä ole liian virallinen tai mene roolisi taakse.
 • Uskalla antaa jotakin itsestäsi. Jokin yhdistävä asia lapsen kanssa esimerkiksi lemmikki: “Muistanko oikein, että sinulla on koira. Minäkin pidän koirista!”
 • Kerro, että haluat tutustua lapseen. Jos huomaat lapsen jännittävän, voit kertoa, että myös sinua tai monia lapsia jännittää varsinkin alussa.
 • Keskustelkaa siitä, miksi tapaatte. Kysy lapselta, mikä käsitys hänellä on siitä, miksi tapaatte ja kerro oma käsityksesi.
 • Kuvaa lapselle työskentelyn kulku ja keitä muita mahdollisesti on työskentelyssä mukana. Näin lapsen tapaaminen kiinnittyy osaksi kokonaisuutta ja lapsi saa tietoa siitä, mitä hänen ja kenties vanhempien auttamiseksi tehdään.

LÖYDÄ LAPSELLE MIELEKÄS TAPA OSALLISTUA

 • Kontaktin ottaminen lapseen on aikuisen vastuulla. Lapsi tekee usein sanallisia tai toiminnan aloitteita, joihin tarttumalla osoitat aitoa kiinnostusta lasta kohtaan. Esimerkiksi jos lapsi kertoo oma-aloitteisesti jotain, kysy siitä lisää tai jos huomaat lapsen katsovan huoneessa olevaa pelipinoa, voit kysyä, haluaisiko lapsi pelata jotain. Voit osoittaa kiinnostusta myös huomioimalla esimerkiksi lapsen paidassa tai repussa olevan hahmon kuvan ja kysyä siitä jotain.
 • Jos lapsi ei tee aloitteita, voit ehdottaa muutamaa vaihtoehtoa, jolla voisitte tutustua toisiinne.
 • Etsi lapsen mielenkiinnon kohteita. Niiden kautta tutustuminen tapahtuu luontevasti ja jouhevasti.
 • Älä kiirehdi tai pakota lasta osallistumaan. On myös ok olla hiljaa tai vastata lyhyesti.
 • Liity lapsen tapaan kommunikoida. Havainnointi tukee siinä, että voitte löytää yhteisen tavan.
 • Ole valmis muuttamaan suunnitelmaasi.

ANNA TILAA LAPSELLE

 • Malta kuunnella lasta. Älä täytä hiljaisuutta aikuisen ammatillisella puheella. Myös hiljaisuudessa voi tutustua.

SUHTAUDU AVOIMESTI LAPSEEN

 • Vältä lapsen kategorisoimista sukupuolen, ominaisuuksien tai elämäntilanteen vuoksi. Älä esimerkiksi tarjoa barbileikkejä tytölle, autoleikkejä pojalle tai jätä kysymättä tietystä aihepiiristä vamman takia.
 • Käytä avoimia kysymyksiä, kun haluat kuulla lapsen ajatuksia itsestään ja omasta arjesta. Käytä käsitteitä, jotka eivät rajaa lapsen vastauksia: “Kerro lisää…”, “Millaisista asioista tykkäät?” (vrt. Mitä harrastat), “Ketkä ovat sinulle tärkeitä ihmisiä?” (vrt. Keitä perheeseesi kuuluu?)”, “Mitä haluaisit kertoa minulle itsestäsi?”, “Jäikö tänään vielä joku sellainen asia sanomatta, josta olisit pitänyt puhua?”

LEIKI JA PELAA YHDESSÄ!

 • Lapset tutustuvat uuteen aikuiseen mieluiten jonkun heille mieluisan tekemisen lomassa. Lapset muistavat palveluista ne aikuiset, jotka ovat leikkineet ja pelanneet. Leikkiminen tai pelaaminen onkin oiva tapa tutustua ja luoda yhteys uuteen ihmiseen.

Myönteinen tunnistaminen

Edellinen: Valmistaudu tapaamiseen                                  Seuraava: Tavoita lapsen kokemuksia