Työskentele lapsen kanssa

Lapsen kanssa työskentely on tärkeää, jotta aikuisen ei tarvitse arvailla, mitä lapsi ajattelee tai on kokenut. Lapsella on elämästään ja itsestään tietoa, jota kenelläkään muulla ei ole. Työntekijä voi lasta eri tavoin kuulemalla tarjota oikeanlaista tukea ja välttää turhaa työtä.

Kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus vahvistaa lapsen mielen hyvinvointia ja osallisuutta: lapsi voi kokea olevansa tärkeä ja omaavansa merkityksellisiä ajatuksia. Kun lapsi saa käsitellä elämänsä asioita turvallisen aikuisen kanssa, hän pystyy usein myös itse hahmottamaan  tilannettaan paremmin. Osallisuuden tunne mahdollistaa asioista kertomisen ja halun osallistua sekä vaikuttaa myös tulevaisuudessa.

Lapsen oikeuksien sopimus ja kansallinen lainsäädäntö  velvoittavat meitä aikuisia kuuntelemaan lapsen näkemyksiä kaikissa häntä koskettavissa asioissa.

Jokainen lapsi kykenee kertomaan ajatuksistaan! Kertomisen tapoja on monia ja puhe on vain yksi tapa.  Aikuisen tehtävänä on tukea lasta kertomaan ja ilmaisemaan omia mielipiteitään ja malttaa kuunnella.

Tällä sivustolla tarjoamme näkökulmia ja konkreettisia työkaluja lasten kanssa työskenteleville aikuisille. Vinkeistä voit poimia omaan työhösi sopivat, työskentelitpä yksittäisen lapsen, lapsiryhmän tai koko perheen kanssa. Vinkit on koottu Arjesta voimaa -hankkeen Reetta Kalliomeren, Katja Mettisen ja Hanna Tulensaon toimesta. Ne pohjautuvat lasten ja lapsille tärkeiden aikuisten kanssa yhdessä jaettuun ja opittuun. Jaamme sivustolla myös muiden tahojen kehittämiä työkaluja ja materiaaleja.

Lapsen kanssa työskentelemisen vaiheet on jaettu seuraavasti: